<<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o spolupráci 03.12.2018 40 € Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group pdf - 873,96 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 14.11.2018 50 € Slavo Tomík pdf - 479,55 kB
Zmluva o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálne služby na území obce Opatovce, neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby 12.11.2018 0 € Slnečný lúč n.o. pdf - 1480,45 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 29.10.2018 0 € Marcinátová Magdaléna pdf - 550,58 kB
Zmluva o dielo 28.10.2018 20/mesiac € PK - Systems s.r.o. pdf - 3221,10 kB
Havarijné poistenie motorových vozidiel 23.10.2018 0 € Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group pdf - 546,25 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 28.09.2018 0 € Punová Drahomíra pdf - 558,20 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 25.09.2018 0 € Barták Jozef pdf - 533,41 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 12.09.2018 0 € Bulko Peter pdf - 536,49 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 11.09.2018 0 € Šuleková Božena pdf - 541,19 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 11.09.2018 0 € Horňák Miloslav pdf - 543,71 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 10.09.2018 350 € SPOLAUDIT s.r.o. pdf - 8098,60 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 06.08.2018 0 € Chorvát Vladimír pdf - 551,50 kB
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 30.07.2018 0 € Slovak Telekom a.s. pdf - 2419,11 kB
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 30.07.2018 0 € Slovak Telekom a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva 13.07.2018 0 € Peter Kucharčík pdf - 1510,31 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 13.07.2018 0 € Mondeková Anna pdf - 543,70 kB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 10.07.2018 0 € MADE s.r.o. pdf - 2395,92 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 10.07.2018 0 € Repková Mária pdf - 543,02 kB
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 04.07.2018 0 € Slovak Telekom a.s. pdf - 1166,43 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: