Obec Petrova Lehota Obec Petrova Lehota

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/40 60 € 07.04.2021 Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. Za požiarnu prevenciu jan.,febr.a marec. 2021
DF2021/64 60 € 02.07.2021 Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. Za požiarnu prevenciu apríl, máj a jún 2021
DF2021/135 60 € 15.12.2021 Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. Za požiarnu prevenciu 10,11,12/2021
DF2020/119 -23,31 € 18.01.2021 ZSE Energetika a.s. Vyúčtovanie el.en.za r.2020 VO 271 a DS
DF2020/120 -20,65 € 18.01.2021 ZSE Energetika a.s. Vyúčtovanie el.en.za r.2020 VO
DF2020/118 -2,72 € 18.01.2021 ZSE Energetika a.s. Vyúčtovanie el.en. za r.2020 PL 35
DF2020/121 -515,22 € 18.01.2021 ZSE Energetika a.s. Vyúčtovanie el.en. za r.2020 OcU
DF2021/63 275,8 € 23.06.2021 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa Poistné majetku od.07.2021 do 01.2022
DF2021/1 275,8 € 04.01.2021 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa Poistné majetku od.01.2021 do 07.2021
DF2021/27 364,66 € 28.02.2021 Rudolf Kyselica EKO Oprava a prípojky na verejnom osvetlení
DF2021/94 54 € 04.10.2021 Defense Pro, s.r.o. Mesačný poplatok v zmysle zmluvy č. 2021198 KaOS
DF2021/86 54 € 06.09.2021 Defense Pro, s.r.o. Mesačný poplatok v zmysle zmluvy č. 2021198 KaOS
DF2021/125 54 € 01.12.2021 Defense Pro, s.r.o. Mesačný poplatok v zmysle zmluvy č. 2021198 KaOS
DF2021/111 54 € 05.11.2021 Defense Pro, s.r.o. Mesačný poplatok v zmysle zmluvy č. 2021198 KaOS
DF2021/2 93,6 € 04.01.2021 INPROST spol. s r. o. Fakúra za Obecné noviny r.2021
DF2021/6 70,8 € 19.01.2021 SOMI Trenčín spol. s r.o. Fa zau program Mzdy 2021
DF2021/100 275,64 € 08.10.2021 BORINA EKOS s.r.o. Fa za zber a likvidáciu KO 9/2021
DF2021/88 396,7 € 08.09.2021 BORINA EKOS s.r.o. Fa za zber a likvidáciu KO 8/2021
DF2021/82 251,99 € 11.08.2021 BORINA EKOS s.r.o. Fa za zber a likvidáciu KO 7/2021
DF2021/71 464,54 € 12.07.2021 BORINA EKOS s.r.o. Fa za zber a likvidáciu KO 6/2021

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: