<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/258 259,2 € 08.09.2020 PETROLSERVIS SK, spol. s r. o. Cvičenie v protiplynovom polygóne - hasiči
DF2020/257 1308,1 € 08.09.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2020/256 94,54 € 08.09.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD
DF2020/255 579,86 € 07.09.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia MŠ, MŠ byt, VO
DF2020/254 50 € 07.09.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/253 25,58 € 07.09.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/252 128,7 € 07.09.2020 Zempres s.r.o. Zemné práce - výkop stojiska pred svadobkou
DF2020/251 264,89 € 07.09.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Nafta hasiči
DF2020/250 1644 € 07.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 9/2020
DF2020/249 4 € 07.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt MŠ
DF2020/248 64,44 € 31.08.2020 COMTEC s.r.o. Zálohovanie a spravovanie servera
DF2020/247 678,89 € 28.08.2020 K.I.T. spol. s r.o. Oprava kamerového systému
DF2020/246 864 € 28.08.2020 Hlina s.r.o. Vypracovanie výpisu výrobkov a otvor konštrukcií
DF2020/245 86,4 € 24.08.2020 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vyjadrenie k PD kanalizácia obce Pobedim
DF2020/244 908,26 € 24.08.2020 Up Slovensko, s.r.o. Stravenky
DF2020/243 33,6 € 20.08.2020 Mgr.Magdaléna Lavrincová Publikácia
DF2020/242 64,44 € 19.08.2020 COMTEC s.r.o. Zálohovanie a spravovanie servera
DF2020/241 1706,4 € 14.08.2020 Tomáš Kubo - CUBO Server
DF2020/240 184,36 € 12.08.2020 Daffer spol. s r. o. Školské potreby pre prvákov
DF2020/239 32,4 € 12.08.2020 SOZA Slov.ochr.zväzpre práva k hud. Autorská odmena za licenciu na verejné používanie
DF2020/238 31,96 € 12.08.2020 Wolters Kluwer s.r.o. Publikácia Odpady
DF2020/237 110,97 € 10.08.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD
DF2020/236 1833,41 € 10.08.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2020/235 92,75 € 08.08.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby
DF2020/234 579,86 € 07.08.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia MŠ, MŠ byt, VO
DF2020/233 50 € 07.08.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/232 25,58 € 07.08.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/231 22,49 € 07.08.2020 MaBak s.r.o. Fandlylho 7174 Piešťany Kancelárske potreby a materiál
DF2020/230 130 € 07.08.2020 Martin Tvaroška - Marluc Vývoz VOK
DF2020/229 300,65 € 06.08.2020 Zapo Vavrová Jana Čistiace prostriedky a materiál
DF2020/228 36,5 € 06.08.2020 Spoločná úradovňa samosprávy n.o Náklady na zdravotné a sociálne posudky pre účely
DF2020/227 47,78 € 06.08.2020 Slovak telecom Bratislava Telekomunikačné služby
DF2020/226 180 € 06.08.2020 Ochrana údajov, s.r.o. Zabezpečenie zodpovednej osoby ako nezávislého
DF2020/225 199,85 € 05.08.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Nafta hasiči a traktor, makadam
DF2020/224 288 € 05.08.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Vývoz žump a práce s merlom
DF2020/223 1495 € 04.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 8/2020
DF2020/222 4 € 04.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt MŠ
DF2020/221 227,65 € 04.08.2020 Mesto Nové Mesto n/V Spoločný úrad samosprávy Služby stavebného úradu za 2.Q.2020
DF2020/220 192 € 04.08.2020 MK hlas s.r.o. Oprava miestneho rozhlasu
DF2020/219 19,9 € 04.08.2020 CUBO SHOP Toner
DF2020/218 519 € 27.07.2020 Ivan Pätnický Oprava okenných rámov, zasklievanie okien, nátery,
DF2020/217 390,33 € 22.07.2020 Florian s.r.o. Materiál pre hasičov
DF2020/216 60 € 21.07.2020 Ing.Jozef Dedík Oprava čerpadla - hasiči
DF2020/215 66 € 20.07.2020 VÚB a.s. Poplatok za vypracovanie správy k auditu 2019
DF2020/214 14,4 € 16.07.2020 CUBO SHOP USB kľúč
DF2020/213 126 € 14.07.2020 Zempres s.r.o. Práce s traktorbágrom
DF2020/212 47 € 13.07.2020 ACOM - Ing.Drogoň Administrácia webstránky pobedim.sk II.Q.2020
DF2020/211 184,35 € 13.07.2020 ACOM - Ing.Drogoň Spracovanie novín Pobedimčan 2/2020
DF2020/210 45 € 10.07.2020 CUBO SHOP Servis PC
DF2020/209 64,08 € 10.07.2020 Marián Šupa ND kosačky
DF2020/208 90,85 € 10.07.2020 MaBak s.r.o. Fandlylho 7174 Piešťany Kancelárske potreby a materiál
DF2020/207 159,64 € 10.07.2020 Marius Pedersen a.s. Zber vriec na komunál
DF2020/206 47,16 € 09.07.2020 Slovak telecom Bratislava Telekomunikačné služby
DF2020/205 148,07 € 08.07.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD
DF2020/203 99,35 € 08.07.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby
DF2020/202 1898,76 € 06.07.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia svadobka, pekárstvo, OcÚ
DF2020/201 1502,28 € 06.07.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia HZ, VO, cintorín, RD
DF2020/200 579,86 € 06.07.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia MŠ, MŠ byt, VO
DF2020/199 343,76 € 06.07.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia ZS
DF2020/198 50 € 06.07.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/197 25,58 € 06.07.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/196 1495 € 06.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 7/2020
DF2020/195 12 € 06.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt ZS
DF2020/194 11 € 06.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt ZS
DF2020/193 4 € 06.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt MŠ
DF2020/192 562,5 € 06.07.2020 OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r. o. Obuv - hasiči
DF2020/191 826,34 € 06.07.2020 Up Slovensko, s.r.o. Stravenky
DF2020/190 5930,03 € 03.07.2020 Marius Pedersen a.s. Odvoz komunálneho odpadu II.Q.2020
DF2020/189 81 € 02.07.2020 Ing.Ladislav Billik BOZP technik za 2.Q.2020
DF2020/188 90 € 02.07.2020 Reboz, s.r.o. Služby technika požiarnej ochrany za 2.Q.2020
DF2020/187 188,34 € 02.07.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Nafta hasiči
DF2020/186 221,76 € 02.07.2020 SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n/V Autobusové spojenie 6/2020
DF2020/185 125 € 01.07.2020 MADE,spol.s.r.o. Systémová podpora URBIS III.Q.2020
DF2020/204 1181,95 € 30.06.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2020/184 64,44 € 30.06.2020 COMTEC s.r.o. Zálohovanie a spravovanie servera
DF2020/183 15 € 30.06.2020 Mestske kult.stredisko Novomestský spravodajca 2020
DF2020/182 19,8 € 30.06.2020 Damito s.r.o. Papierové utierky skladané
DF2020/181 56682,53 € 30.06.2020 ASET s.r.o. Stavebné práce na stavbe "Zberný dvor Pobedim"
DF2020/180 12984 € 22.06.2020 NAJSTROJE s.r.o. Kntajnery - Zberný dvor Pobedim
DF2020/179 96,3 € 18.06.2020 Marián Šupa ND kosačky
DF2020/178 149 € 15.06.2020 PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Elektródy detské
DF2020/176 150 € 12.06.2020 Ing. Jozef Petráš Skutkové zameranie objektu starého MNV
DF2020/175 130 € 12.06.2020 Martin Tvaroška - Marluc Vývoz VOK
DF2020/174 800 € 10.06.2020 Jozef Kment - JOO Nábytok Stoly na hasičskú zbrojnicu
DF2020/173 73,93 € 10.06.2020 MaBak s.r.o. Fandlylho 7174 Piešťany Kancelárske potreby a materiál
DF2020/172 107,12 € 10.06.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby
DF2020/171 145,6 € 10.06.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD
DF2020/170 47,3 € 10.06.2020 Slovak telecom Bratislava Telekomunikačné služby
DF2020/169 1359,94 € 08.06.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2020/168 469,2 € 05.06.2020 EKOTEC spol. s r. o. Hlavná ročná kontrola detského ihriska a
DF2020/167 2178,1 € 05.06.2020 ASET s.r.o. Stavebné práce na stavbe "Zberný dvor Pobedim"
DF2020/166 579,86 € 04.06.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia MŠ, MŠ byt, VO
DF2020/165 50 € 04.06.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/164 25,58 € 04.06.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/163 1498 € 03.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 6/2020
DF2020/162 4 € 03.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt MŠ
DF2020/161 25,1 € 03.06.2020 Marián Šupa ND kosačky
DF2020/160 20 € 01.06.2020 News and Media Holding a.s. Predplatné Záhradkár
DF2020/159 53,41 € 01.06.2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné OcU, KD
DF2020/158 17,81 € 01.06.2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné svadobka
DF2020/157 144 € 01.06.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Vývoz žúmpy ZS
DF2020/156 232,48 € 01.06.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Nafta traktor a hasiči
DF2020/155 64,44 € 28.05.2020 COMTEC s.r.o. Zálohovanie a spravovanie servera
DF2020/154 115,8 € 25.05.2020 Roman Kubo - CUBO Servis PC
DF2020/153 22,2 € 25.05.2020 Damito s.r.o. Zásobník na utierky a pap. utierky
DF2020/152 310 € 21.05.2020 Regionálne centrum sloboda zvierat Veterinárna starostlivosť, ustajnenie v útulku
DF2020/151 43,7 € 20.05.2020 BORTEX, s.r.o. Rúška so štátnym znakom
DF2020/150 510 € 20.05.2020 Peter Fogaš - CENTRISERVIS Prenájom ozvučovacieho zariadenia
DF2020/149 906 € 20.05.2020 MK hlas s.r.o. e-ROZaNA aplikácia na MR
DF2020/148 1050 € 20.05.2020 MK hlas s.r.o. Zosilovač na MR
DF2020/147 79,2 € 19.05.2020 Marián Šupa ND kosačky
DF2020/146 67,5 € 18.05.2020 XRED s.r.o. Oprava šijacieho stroja
DF2020/145 184,68 € 14.05.2020 3Wslovakia s.r.o. Ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk
DF2020/144 1309,82 € 12.05.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2020/143 429,51 € 12.05.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD
DF2020/142 109,31 € 11.05.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby
DF2020/141 579,86 € 07.05.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia MŠ, MŠ byt, VO
DF2020/140 50 € 07.05.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/139 25,58 € 07.05.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/138 47,62 € 07.05.2020 Slovak telecom Bratislava Telekomunikačné služby
DF2020/137 886,8 € 07.05.2020 FECH s.r.o. Príslušenstvo k traktoru
DF2020/136 60,84 € 07.05.2020 ELEKTROMASMART s.r.o Elektromateriál
DF2020/135 286,1 € 05.05.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime nafta hasiči a traktor
DF2020/134 1738 € 05.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 5/2020
DF2020/133 4 € 05.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt MŠ
DF2020/132 3693 € 05.05.2020 Vojtech Dekan, s.r.o. Pneumatiky na hasičské auto
DF2020/131 230 € 05.05.2020 Sloboda zvierat Príspevok za výjazd a umiestnenie túlavých psov
DF2020/130 25,09 € 04.05.2020 IVES Ročný prístup k programu Matrika
DF2020/129 64,44 € 30.04.2020 COMTEC s.r.o. Zálohovanie a spravovanie servera
DF2020/128 129 € 29.04.2020 PILA FOREST s.r.o. Drevenné hranoly - plot Roľnícky dom
DF2020/127 98,4 € 29.04.2020 Galax Group s.r.o. Tonery do tlačiarne
DF2020/126 243,28 € 24.04.2020 VIVID Slovakia, s.r.o. LED svetlá na hasičské autá
DF2020/125 160 € 23.04.2020 Regionálne centrum sloboda zvierat Veterinárna starostlivosť, ustajnenie v útulku
DF2020/124 826,34 € 22.04.2020 Up Slovensko, s.r.o. Stravenky
DF2020/123 165,36 € 22.04.2020 Damito s.r.o. Hygienický gél
DF2020/122 72 € 22.04.2020 Damito s.r.o. Plechová tabuľka
DF2020/121 442,08 € 22.04.2020 Damito s.r.o. Dezinfekčný prípravok z rozprašovačom, dávkovač
DF2020/120 142,56 € 22.04.2020 Damito s.r.o. Dezinfekčný prípravok z rozprašovačom
DF2020/119 37,99 € 22.04.2020 Damito s.r.o. Rukavice, dezinfekčné mydlo
DF2020/118 558,8 € 22.04.2020 MVDr. Andrea Krajčovičová Čipovanie, registrácia, očkovanie psov
DF2020/117 153,95 € 21.04.2020 Mesto Nové Mesto n/V Spoločný úrad samosprávy Služby stavebného úradu za 1.Q.2020
DF2020/116 421,2 € 21.04.2020 HSE Slovakia, s.r.o. Školenie obsluha motorovej píly - hasiči
DF2020/115 130 € 20.04.2020 Martin Tvaroška - Marluc Vývoz VOK
DF2020/114 554,27 € 14.04.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD
DF2020/113 81 € 14.04.2020 Ing.Ladislav Billik BOZP technik za 1.Q.2020
DF2020/112 90 € 14.04.2020 Reboz, s.r.o. Služby technika požiarnej ochrany za 1.Q.2020
DF2020/111 47,16 € 08.04.2020 Slovak telecom Bratislava Telekomunikačné služby
DF2020/110 1105,34 € 08.04.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2020/109 130,38 € 08.04.2020 Marius Pedersen a.s. Zber vriec na komunál
DF2020/108 107,8 € 07.04.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby
DF2020/107 94,76 € 07.04.2020 Marián Šupa Oprava kosačky
DF2020/99 5,86 € 06.04.2020 3Wslovakia s.r.o. Archivovanie fotodokumentácie virtualnycintorin.sk
DF2020/106 1502,28 € 06.04.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia HZ, VO, cintorín, RD
DF2020/105 579,86 € 06.04.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia MŠ, MŠ byt, VO
DF2020/104 343,76 € 06.04.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia ZS
DF2020/103 50 € 06.04.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/102 25,58 € 06.04.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/101 302,9 € 06.04.2020 Zapo Vavrová Jana Materiál a čistiace a dezinfekčné prostriedky
DF2020/100 45 € 06.04.2020 ProIZS SK s.r.o. Jednorázový odev - hasiči
DF2020/98 600 € 03.04.2020 Miloš Kovačovic - ELKO Oprava obecného rozhlasu
DF2020/97 5906,47 € 03.04.2020 Marius Pedersen a.s. Odvoz komunálneho odpadu I.Q.2020
DF2020/96 2521 € 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 4/2020
DF2020/95 12 € 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt ZS
DF2020/94 11 € 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt ZS
DF2020/93 4 € 03.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt MŠ
DF2020/92 73,8 € 03.04.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Nafta hasiči
DF2020/91 120,96 € 03.04.2020 SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n/V Autobusové spojenie 3/2020
DF2020/90 -0,01 € 03.04.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia ZS - opravná fa.
DF2020/89 450,84 € 02.04.2020 Lukáš Pazúrik KVARS - POHREBNÁ SLUŽBA Pohrebné trovy - Eva Marková
DF2020/88 1710 € 02.04.2020 Ivan Pätnický Oprava strechy Roľnícky dom
DF2020/87 2900 € 02.04.2020 Ivan Pätnický Materiál na opravu strechy Roľníckeho domu
DF2020/86 181 € 02.04.2020 MaBak s.r.o. Fandlylho 7174 Piešťany Kancelárske potreby a materiál
DF2020/85 260,1 € 01.04.2020 ACOM - Ing.Drogoň Spracovanie novín Pobedimčan 1/2020
DF2020/84 35 € 01.04.2020 ACOM - Ing.Drogoň Administrácia webstránky pobedim.sk I.Q.2020
DF2020/83 125 € 01.04.2020 MADE,spol.s.r.o. Systémová podpora URBIS II.Q.2020
DF2020/82 64,44 € 31.03.2020 COMTEC s.r.o. Zálohovanie a spravovanie servera
DF2020/81 38,4 € 31.03.2020 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových
DF2020/80 27,01 € 30.03.2020 GAMAPLYN - Pavol Hornák Materiál na opravu plota RD
DF2020/79 111,6 € 23.03.2020 K.I.T. spol. s r.o. Stiahnutie kamerového záznamu
DF2020/78 86,4 € 19.03.2020 securion, s.r.o. Vedenie systému zverejnenie. sk
DF2020/77 220 € 16.03.2020 CBS spol., s.r.o. Banská Bystrica Knihy
DF2020/76 90 € 16.03.2020 Juraj Šimo - OPOM Ročná prehliadka EZS
DF2020/75 652,8 € 11.03.2020 FECH s.r.o. Príslušenstvo k traktoru
DF2020/74 508,34 € 11.03.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD
DF2020/73 579,86 € 11.03.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia MŠ, MŠ byt, VO
DF2020/72 50 € 11.03.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/71 25,58 € 11.03.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/70 841,92 € 11.03.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2020/68 51,45 € 07.03.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby
DF2020/67 141,12 € 05.03.2020 SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n/V Autobusové spojenie 2/2020
DF2020/66 907,06 € 04.03.2020 SMART DOOR s.r.o. ervis garážových brán HZ
DF2020/65 1462 € 04.03.2020 SMART DOOR s.r.o. Garážová brána HZ - vyúčtovanie zálohy
DF2020/64 313,52 € 04.03.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime nafta hasiči a traktor
DF2020/63 168 € 04.03.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime práca s Merlom
DF2020/62 130 € 04.03.2020 Martin Tvaroška - Marluc Vývoz VOK
DF2020/61 3571 € 04.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 3/2020
DF2020/60 4 € 04.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt MŠ
DF2020/59 332,8 € 04.03.2020 CUBO SHOP Servis PC, tonery
DF2020/69 47 € 02.03.2020 Slovak telecom Bratislava Telekomunikačné služby
DF2020/58 144 € 02.03.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Vývoz žúmpy ZS
DF2020/57 69,6 € 29.02.2020 Rudolf Jambor, R - Centrum Strava voľby do NR SR 2020
DF2020/56 826,34 € 28.02.2020 Up Slovensko, s.r.o. Stravenky
DF2020/55 253,72 € 28.02.2020 Alza.sk s.r.o. Príslušenstvo k PC
DF2020/54 139,16 € 27.02.2020 MaBak s.r.o. Fandlylho 7174 Piešťany Kancelárske potreby a materiál
DF2020/53 57,6 € 27.02.2020 SH system spol.s.r.o. Služba zverejnene.sk
DF2020/52 22,1 € 27.02.2020 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Zástava SR
DF2020/51 80,8 € 26.02.2020 CBS spol., s.r.o. Banská Bystrica Knihy
DF2020/50 64,44 € 26.02.2020 COMTEC s.r.o. Zálohovanie a spravovanie servera
DF2020/49 137,04 € 24.02.2020 NAJSTROJE s.r.o. Servis traktor
DF2020/48 16,85 € 21.02.2020 zsmk s.r.o. Púzdro na telefón
DF2020/47 1400 € 19.02.2020 Loira s.r.o. Vypracovanie projektového energetického
DF2020/46 130 € 19.02.2020 Martin Tvaroška - Marluc Vývoz VOK
DF2020/45 205,02 € 11.02.2020 ELEKTROMASMART s.r.o Elektro materiál
DF2020/44 34,12 € 10.02.2020 Centrum polygrafických služieb Tlačivá - potvrdenie o pobyte
DF2020/43 232,9 € 10.02.2020 Zapo Vavrová Jana Čistiace prostriedky a materiál
DF2020/42 181,44 € 10.02.2020 SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n/V Autobusové spojenie 1/2020
DF2020/41 27,43 € 10.02.2020 Poradca podnikatela Zákon o obecnom zriadení, diár
DF2020/40 1043,35 € 10.02.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2020/39 212,17 € 10.02.2020 MaBak s.r.o. Fandlylho 7174 Piešťany Kancelárske potreby a materiál
DF2020/38 47 € 10.02.2020 Slovak telecom Bratislava Telekomunikačné služby
DF2020/37 501 € 10.02.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD
DF2020/36 579,86 € 10.02.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia MŠ, MŠ byt, VO
DF2020/35 50 € 10.02.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/34 25,58 € 10.02.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/33 43,68 € 10.02.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby
DF2020/32 990,18 € 07.02.2020 Up Slovensko, s.r.o. Stravenky
DF2020/31 33,7 € 05.02.2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné OcU, KD
DF2020/30 9,3 € 05.02.2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné svadobka
DF2020/29 156 € 04.02.2020 Galax Group s.r.o. Tonery do tlačiarní
DF2020/28 3712 € 04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 2/2020
DF2020/27 4 € 04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt MŠ
DF2020/26 139,86 € 04.02.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Nafta hasiči
DF2020/25 169 € 03.02.2020 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. Internetový prístup k portáli isamospráva.sk
DF2020/24 64,44 € 31.01.2020 COMTEC s.r.o. Zálohovanie a spravovanie servera
DF2020/23 250 € 30.01.2020 Rudolf Meliš - PRODOS PD "ZS - Rekonštrukcia a nadstavba, SO Statická
DF2020/22 3000 € 29.01.2020 Ing. arch. Ján Dolejší PD "Rekonštrukcia a nadstavba ZS v Pobedime"
DF2020/21 303,52 € 28.01.2020 RM Gastro - JAZ s.r.o. Plechy a kuch. náradie do svadobky a KD
DF2020/20 430,96 € 22.01.2020 RM Gastro - JAZ s.r.o. Poháre a čistiace prostriedky do umývačky
DF2020/19 1880 € 20.01.2020 Marián Šupa Zhrnovacia radlica
DF2020/18 94,93 € 17.01.2020 ELEKTROMASMART s.r.o Materiál na VO
DF2020/17 0,26 € 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovanie plynu byt ZS r. 2019
DF2020/16 40 € 16.01.2020 PETIT PRESSa.s. Trenčianske noviny 2020
DF2020/9 1898,76 € 15.01.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia svadobka, pekárstvo, OcÚ
DF2020/8 50 € 15.01.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/7 1502,28 € 15.01.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia HZ, VO, cintorín, RD
DF2020/6 579,86 € 15.01.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia MŠ, MŠ byt, VO
DF2020/15 3790 € 15.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 1/2020
DF2020/14 4 € 15.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt MŠ
DF2020/13 12 € 15.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt ZS
DF2020/12 11 € 15.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn byt ZS
DF2020/11 343,76 € 15.01.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia ZS
DF2020/10 25,58 € 15.01.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia byt ZS
DF2020/5 41 € 13.01.2020 Winter Média a.s. Piešťanský týždeň 2020
DF2019/398 528,8 € 13.01.2020 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD
DF2019/397 256,2 € 13.01.2020 Marius Pedersen a.s. Zber vriec na komunál
DF2020/4 32,86 € 09.01.2020 SAMNET inf.system Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2020
DF2019/396 776,8 € 09.01.2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2019/395 151,2 € 09.01.2020 SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n/V Autobusové spojenie 12/2019
DF2019/394 270,48 € 09.01.2020 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el. energie ZS
DF2019/393 32,09 € 09.01.2020 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el. energie ZS byt
DF2019/392 140,66 € 09.01.2020 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el. energie MŠ byt, MŠ, VO, OcÚ,
DF2019/391 51,99 € 09.01.2020 Slovak telecom Bratislava Telekomunikačné služby
DF2019/390 35,16 € 09.01.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby
DF2020/3 94,8 € 08.01.2020 Slovenská pošta a.s. Prenájom poštového priečinka
DF2019/389 198,01 € 08.01.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Nafta traktor a hasiči
DF2019/388 48 € 08.01.2020 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Vývoz žúmpy hasičská zbrojnica
DF2020/2 57,6 € 07.01.2020 SOMI s.r.o. Upgrade program mzdy na rok 2020
DF2019/387 90 € 07.01.2020 Reboz, s.r.o. Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q.2019
DF2019/386 117 € 07.01.2020 Ing.Ladislav Billik BOZP technik za 4. Q. 2019
DF2019/385 5632,54 € 03.01.2020 Marius Pedersen a.s. Odvoz komunálneho odpadu 4.Q.2019
DF2020/1 125 € 02.01.2020 MADE,spol.s.r.o. Systémová podpora URBIS I.Q.2020

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: