Obec Považany Obec Považany

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/292 88,08 € 04.09.2018 Sepos, v.o.s. Výmena ventilov na kotli v ZOS
DF2018/291 402 € 04.09.2018 SOTAC, s.r.o. Košice Školenie pracovníkov
DF2018/290 18 € 04.09.2018 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2018/289 18 € 04.09.2018 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2018/288 185 € 04.09.2018 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2018/287 18 € 04.09.2018 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2018/286 107,26 € 04.09.2018 Drogéria Tomanec Čistiace potreby do MŠ
DF2018/285 1895,4 € 01.09.2018 Betfood, s.r.o. Celodenná strava klientov ZOS 8/2018
DF2018/284 176,8 € 28.08.2018 Základná škola kard. A. Rudnaya Réžijné náklady na stravu zamestnancov MŠ
DF2018/283 64,94 € 28.08.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody KD
DF2018/282 40 € 28.08.2018 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2018/281 24,38 € 27.08.2018 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2018/280 13,67 € 27.08.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody OU
DF2018/279 64,94 € 27.08.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody MŠ
DF2018/278 95,7 € 27.08.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody byty 8bj.
DF2018/277 123,05 € 27.08.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody ZOS
DF2018/276 10,22 € 27.08.2018 ŠEVT a.s. Tlačivá do MŠ
DF2018/275 117,6 € 23.08.2018 TEXO štúdio, spol. s r.o. Tabuľa označenie ZŠ a MŠ
DF2018/274 882,48 € 20.08.2018 JAMBO, s.r.o. Dláždenie,údržba chodníkov
DF2018/273 153,28 € 20.08.2018 Orange Slovensko a.s. Telefonne poplatky-mobliné
DF2018/272 115,79 € 16.08.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 7/18
DF2018/271 40 € 15.08.2018 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2018/270 0,59 € 14.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2018/269 33,1 € 14.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky MŠ
DF2018/268 43,1 € 14.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky ZOS
DF2018/267 842,95 € 13.08.2018 Technické služby Vývoz smetných nádob 7/2018
DF2018/266 813 € 13.08.2018 Spoločný úrad samosprávy Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy
DF2018/265 69,1 € 13.08.2018 Slovanet, a.s. Internet, hlasové služby telef.7/2018
DF2018/264 84,41 € 10.08.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS 7/2018
DF2018/263 780 € 09.08.2018 SPORT SERVICE, s.r.o. Spracovanie projekt.dokument."Viacúčel.ihrisko"
DF2018/262 847,48 € 08.08.2018 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2018/261 247 € 07.08.2018 PARCELA-Miroslav Dobiáš Vyhotovenie GO plánu/oddelenie parciel
DF2018/260 2097,3 € 07.08.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj.
DF2018/259 185,04 € 07.08.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU
DF2018/258 300 € 07.08.2018 TENDERnet s.r.o. Licencia na vyúžívanie softvéru Tendernet
DF2018/257 300 € 06.08.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2018/256 96,72 € 06.08.2018 Spoločný úrad samosprávy Vypracovanie posudkov na účely soc.služieb
DF2018/255 1610,51 € 02.08.2018 Allianz Slov.poisťovňa Poistenie majetku obce
DF2018/254 12,6 € 01.08.2018 Web House Priestor na maliserveri služby
DF2018/253 1927,8 € 01.08.2018 Betfood, s.r.o. Celodenná strava klientov ZOS 7/2018
DF2018/252 -182,37 € 25.07.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU
DF2018/251 225,82 € 25.07.2018 PVB STAV s.r.o. Tonery a kanc. potreby OU
DF2018/250 950 € 23.07.2018 TORVO s.r.o. Verejné obstarávanie/Zníž.energe.nár.budovy MŠ
DF2018/248 1117,2 € 23.07.2018 Ferex, s.r.o. Nitra Kontajnery, závesné koše
DF2018/247 24,38 € 23.07.2018 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2018/246 769,88 € 19.07.2018 Spoločný úrad samosprávy Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy
DF2018/245 79,99 € 19.07.2018 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2018/249 155,38 € 18.07.2018 Orange Slovensko a.s. Telefonne poplatky-mobliné
DF2018/244 109,86 € 17.07.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 6/18
DF2018/243 182,37 € 17.07.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU
DF2018/242 0,59 € 16.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2018/241 32,5 € 16.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky MŠ
DF2018/240 42,5 € 16.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky ZOS
DF2018/239 41,82 € 16.07.2018 IVES,org.pre inf.ver.spr. Ročná údržba programu matrika
DF2018/238 84,92 € 16.07.2018 Spoločný úrad samosprávy Náklady na stavebný poriadok II.štvrťok 2018
DF2018/237 94,18 € 13.07.2018 SLOVITRANS, s.r.o. Uloženie odpadu/stavebný odpad
DF2018/236 82,5 € 11.07.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS 6/2018
DF2018/235 182,37 € 11.07.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU
DF2018/234 71,17 € 10.07.2018 Slovanet, a.s. Internet, hlasové služby telef.5/2018
DF2018/233 2097,3 € 10.07.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj.
DF2018/232 158,43 € 10.07.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie MŠ
DF2018/231 265 € 10.07.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie MŠ
DF2018/230 1000 € 10.07.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie KD, DS
DF2018/229 215 € 10.07.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie byty 8bj.
DF2018/228 793,14 € 09.07.2018 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2018/227 54,4 € 09.07.2018 Wolters Kluwer, s.r.o. Predplatné Verejné obstarávanie
DF2018/226 405 € 09.07.2018 AD Ž bus Daniel Ženžlák Doprava Stretnutie Viesok/Ladom.Vieska
DF2018/225 108 € 09.07.2018 Reboz, s.r.o. Služby PO za 2.štvrť.2018
DF2018/224 84 € 09.07.2018 Billik Ladislav, Ing. - ABP Služby BOZP za 2..štvrť.2018
DF2018/223 240 € 09.07.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2018/222 24 € 04.07.2018 PD Považie Považany Práca s Manitou
DF2018/221 122,4 € 04.07.2018 PD Považie Považany Vývoz kontajnerov
DF2018/220 144 € 04.07.2018 Metalvis Slovakia s.r.o Vedrá spoj.materiálu/Stretnutie Viesok
DF2018/219 31,04 € 04.07.2018 Berendsen, s.r.o. Čistenie rohoží v MŠ
DF2018/218 1754,4 € 04.07.2018 Extreme Companies, s.r.o. Stravovanie-menu ZOS
DF2018/217 186,48 € 02.07.2018 Tenderfood a.s. Tlač novín Považany
DF2018/216 60 € 27.06.2018 Miroslav Súrovský Čistenie kanalizácie byty 8bj.
DF2018/215 -1782 € 25.06.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Prevádzka a údržba stožiarov 1-11/2017
DF2018/214 20,4 € 25.06.2018 Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licen.-požitie hud.diel
DF2018/213 24,38 € 25.06.2018 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2018/212 4620 € 20.06.2018 Termoprojekt, s.r.o. Projekt"Rekonštrukcia kotolne ZŠ"
DF2018/211 856,13 € 20.06.2018 Spoločný úrad samosprávy Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy
DF2018/210 250 € 20.06.2018 beger s.r.o. Vypracovanie GDPR-ochrana osob.údajov
DF2018/209 7521,59 € 19.06.2018 Stavokomplet,s r.o. Oprava chodníkov a MK
DF2018/208 273 € 19.06.2018 TEXO štúdio, spol. s r.o. Tričká Basic/Stretnutie Viesok
DF2018/207 79,06 € 18.06.2018 Web House Predĺženie služby WebHouse
DF2018/206 153,5 € 18.06.2018 Orange Slovensko a.s. Telefonne poplatky-mobliné
DF2018/205 202,93 € 15.06.2018 Allianz Slov.poisťovňa Poistné za zmenu poist.zmluvy obce
DF2018/204 225 € 15.06.2018 MABELL Art. s.r.o. Deň detí/Maľovanie na tvár
DF2018/203 842,32 € 15.06.2018 Technické služby Vývoz smetných nádob 5/2018
DF2018/202 11,38 € 15.06.2018 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2018/201 35,52 € 14.06.2018 Pyroservis a.s. OZ Kontrola hasiacich prístrojov v ZOS
DF2018/200 103,1 € 13.06.2018 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2018/199 117,9 € 13.06.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 5/18
DF2018/198 68,36 € 12.06.2018 Slovanet, a.s. Internet, hlasové služby telef.5/2018
DF2018/197 400,97 € 11.06.2018 Progma,s.r.o. Tonery, zálohovanie dát OU
DF2018/196 14,28 € 11.06.2018 Web House Predĺženie registrácie domény
DF2018/195 88,87 € 07.06.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS 5/2018
DF2018/194 32,04 € 07.06.2018 Slovenská pošta, a.s. Predplatné časopisov do MŠ a knižnice
DF2018/193 182,84 € 07.06.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU
DF2018/192 2097,3 € 07.06.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj.
DF2018/191 981,47 € 07.06.2018 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2018/187 79,99 € 06.06.2018 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2018/186 210,53 € 05.06.2018 FaxCopy, a.s. Tovar ku kult.podujatiu/deň detí
DF2018/185 22,2 € 04.06.2018 Berendsen, s.r.o. Čistenie rohoží v MŠ
DF2018/184 1820,7 € 04.06.2018 Extreme Companies, s.r.o. Stravovanie-menu ZOS
DF2018/183 20,8 € 04.06.2018 Inprost,s.r.o. Doplatok Obecné noviny r.2018
DF2018/182 2,04 € 04.06.2018 EKO LOG, s.r.o. Odber a zneškodnenie odpadu
DF2018/181 160 € 01.06.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2018/180 91,14 € 30.05.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody KD
DF2018/179 134,44 € 30.05.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody MŠ
DF2018/178 135,58 € 30.05.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody byty 8bj.
DF2018/177 182,28 € 30.05.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody ZOS
DF2018/176 140,4 € 30.05.2018 PD Považie Považany Vývoz kontajnerov
DF2018/175 259 € 28.05.2018 REATEK ONE, s.r.o. Prenájom atrakcií - deň detí
DF2018/174 25,07 € 28.05.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody OU
DF2018/173 12,19 € 28.05.2018 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2018/172 847 € 25.05.2018 PARCELA-Miroslav Dobiáš Vyhotovenie GO plánu/oddelenie parciel
DF2018/171 40 € 25.05.2018 PD Považie Považany Vývoz fekálií OU
DF2018/170 100 € 25.05.2018 Vida Jozef, Ing. Komunitný plán sociálnych služieb obce
DF2018/169 12 € 18.05.2018 Mestské kultúrne stred. Novomestský spravodajca na rok 2018
DF2018/168 40,01 € 18.05.2018 WIKI - V.Michálek Tlač štartovacích čísiel/Detská olympiáda
DF2018/167 183,6 € 17.05.2018 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Ročná kontrola detského ihriska
DF2018/166 149,18 € 17.05.2018 Orange Slovensko a.s. Telefonne poplatky-mobliné
DF2018/165 839,14 € 17.05.2018 Technické služby Vývoz smetných nádob 4/2018
DF2018/164 0,59 € 16.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2018/163 32,5 € 16.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky MŠ
DF2018/162 42,5 € 16.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky ZOS
DF2018/161 130,81 € 16.05.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 4/18
DF2018/159 514,8 € 16.05.2018 JAMBO, s.r.o. Zhotovenie zamkovej dlažby-chodník pred OU
DF2018/160 776,63 € 15.05.2018 Spoločný úrad samosprávy Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy
DF2018/158 1314 € 14.05.2018 JAMBO, s.r.o. Zhotovenie zamkovej dlažby-chodník pred OU
DF2018/157 854,51 € 14.05.2018 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2018/156 30,9 € 11.05.2018 ROIN, s.r.o. Čistiace potreby do MŠ
DF2018/155 259 € 10.05.2018 Distribučná agentúra AD REM Publikácie Školáčikova čítanka
DF2018/154 69,86 € 10.05.2018 Slovanet, a.s. Internet, hlasové služby telef.4/2018
DF2018/153 196,12 € 10.05.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU
DF2018/152 246,89 € 10.05.2018 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2018/151 2097,3 € 10.05.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj.
DF2018/150 91,74 € 10.05.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS 4/2018
DF2018/149 41,5 € 09.05.2018 Camea computer systems a.s. Tonery do tlačiarní - MŠ
DF2018/148 7,24 € 09.05.2018 Plantex, s.r.o. Hrušky, šťavy do MŠ
DF2018/147 88,1 € 09.05.2018 Progma,s.r.o. Zálohovanie dát PC
DF2018/146 26 € 07.05.2018 Regional.združ.MO Str.Pov Publikácia "Účtovné súvzťažnosti 2018"
DF2018/145 13,44 € 04.05.2018 Web House Priestor na maliserveri služby
DF2018/144 199,98 € 04.05.2018 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2018/143 200 € 04.05.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2018/142 490,82 € 03.05.2018 Marius Pedersen Zneškodnenie separ.odpadu
DF2018/141 90 € 03.05.2018 Asociácia škôl Slovenskej republiky Členský poplatok Asociácia škôl 2018/2019
DF2018/140 267,8 € 03.05.2018 Základná škola kard. A. Rudnaya Réžijné náklady na stravu zamestnancov MŠ
DF2018/139 396,78 € 03.05.2018 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby do MŠ
DF2018/138 420 € 02.05.2018 Made,spol.s.r.o. Systémova podpora URBIS
DF2018/137 22,2 € 02.05.2018 Berendsen, s.r.o. Čistenie rohoží v MŠ
DF2018/136 127,06 € 30.04.2018 ROIN, s.r.o. Čistiace potreby do MŠ
DF2018/135 1774,8 € 30.04.2018 Extreme Companies, s.r.o. Stravovanie-menu ZOS
DF2018/134 218,1 € 30.04.2018 Pyroservis a.s. OZ Kontrola hasiacich prístrojov v zariadeniach obce
DF2018/133 139,32 € 28.04.2018 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2018/132 23,15 € 27.04.2018 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Agregátna hmota-čestvá, na stavanie mája
DF2018/131 158,01 € 20.04.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 3/18
DF2018/130 144 € 19.04.2018 PD Považie Považany Práca s Manitou v obci
DF2018/129 202,71 € 18.04.2018 Spoločný úrad samosprávy Náklady na stavebný poriadok I.štvrťok 2018
DF2018/128 153,28 € 17.04.2018 Orange Slovensko a.s. Telefonne poplatky-mobliné
DF2018/127 123,59 € 17.04.2018 FaxCopy, a.s. Skenovanie - netypická predloha, USB kľúč
DF2018/126 -1944 € 11.04.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Prevádzka a údržba stožiarov 2/2018
DF2018/125 0,59 € 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2018/124 32,5 € 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky MŠ
DF2018/123 42,5 € 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky ZOS
DF2018/122 48 € 11.04.2018 SOMI, spol.s.r.o. Školenie pracovníkov mzdy
DF2018/121 672,26 € 11.04.2018 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2018/120 74,38 € 10.04.2018 Slovanet, a.s. Internet, hlasové služby telef.3/2018
DF2018/119 64,48 € 10.04.2018 Spoločný úrad samosprávy Vypracovanie posudkov na účely soc.služieb
DF2018/118 819,75 € 10.04.2018 Spoločný úrad samosprávy Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy
DF2018/117 312,52 € 10.04.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU 3/2018
DF2018/116 102,11 € 09.04.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS 3/2018
DF2018/115 790,05 € 09.04.2018 Technické služby Vývoz smetných nádob 3/2018
DF2018/114 2097,3 € 09.04.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj.
DF2018/113 63,1 € 06.04.2018 FaxCopy, a.s. Zhotovenie pečiatok OU
DF2018/112 96 € 06.04.2018 Reboz, s.r.o. Služby PO za 1.štvrť.2018
DF2018/111 84 € 06.04.2018 Billik Ladislav, Ing. - ABP Služby BOZP za 1.štvrť.2018
DF2018/110 158,43 € 06.04.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie MŠ
DF2018/109 2103,25 € 04.04.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 2/18, prevádzka stož.
DF2018/108 26,64 € 04.04.2018 Berendsen, s.r.o. Čistenie rohoží v MŠ
DF2018/107 83,4 € 03.04.2018 Sepos, v.o.s. Údržba plynového kotla v KD
DF2018/106 160 € 03.04.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2018/105 1810,5 € 29.03.2018 Extreme Companies, s.r.o. Stravovanie-menu ZOS
DF2018/104 45,55 € 29.03.2018 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2018/103 186,48 € 28.03.2018 Tenderfood a.s. Tlač novín Považany
DF2018/102 38,5 € 27.03.2018 Slovgram Odmeny výkonným umelcom - prevádzka MR
DF2018/101 24,7 € 27.03.2018 Plantex, s.r.o. Jablká, šťavy do MŠ
DF2018/100 733,5 € 21.03.2018 Spoločný úrad samosprávy Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy
DF2018/99 566,64 € 19.03.2018 Tescoma, s.r.o. Detské príbory, jedálenské súpravy ZPOZ
DF2018/98 153,28 € 19.03.2018 Orange Slovensko a.s. Telefonne poplatky-mobliné
DF2018/97 80 € 16.03.2018 Základná škola kard. A. Rudnaya Vývoz odpadových vôd v MŠ
DF2018/96 0,59 € 15.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2018/95 32,5 € 15.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky MŠ
DF2018/94 42,5 € 15.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky ZOS
DF2018/93 40 € 14.03.2018 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2018/92 771,93 € 13.03.2018 Technické služby Vývoz smetných nádob 2/2018
DF2018/91 66,32 € 12.03.2018 Slovanet, a.s. Internet, hlasové služby telef.2/2018
DF2018/90 2097,3 € 09.03.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj.
DF2018/89 100 € 09.03.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS 2/2018
DF2018/88 273,59 € 09.03.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU 2/2018
DF2018/87 582,32 € 09.03.2018 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2018/85 35,8 € 06.03.2018 Karabová Edita, Mgr. Knihy do MŠ
DF2018/84 75 € 05.03.2018 USEP - Viktor Uhlík Revízia plynového zariadenia
DF2018/83 300 € 05.03.2018 USEP - Viktor Uhlík Revízie plynových zariadení
DF2018/82 2200 € 05.03.2018 Aresta Igor, Ing. Pasport MK obce Považany
DF2018/81 278,08 € 02.03.2018 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2018/80 22,2 € 02.03.2018 Berendsen, s.r.o. Čistenie rohoží v MŠ
DF2018/79 216 € 02.03.2018 PD Považie Považany Práce traktorom, práca s Manitou
DF2018/78 1649,58 € 01.03.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Doplnenie svietidiel VO
DF2018/77 160 € 01.03.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2018/76 2279,4 € 01.03.2018 Techklima, s.r.o. Úprava potrubia kúrenia v KD
DF2018/75 20 € 01.03.2018 Haládik Jozef Oprava WC v ZOS
DF2018/74 2135,8 € 01.03.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO, prevádzka stož.12/2017
DF2018/73 583 € 20.02.2018 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD, práca s Manitou
DF2018/72 384 € 20.02.2018 Topset Solutions s r.o. Aktualizácia programov za rok 2018
DF2018/71 36 € 20.02.2018 Topset Solutions s r.o. Aktualizácia programu
DF2018/70 462 € 19.02.2018 Elmiko Elektroakustika Ozvučovacia súprava s príslušenstvom
DF2018/69 149,08 € 16.02.2018 Orange Slovensko a.s. Telefonne poplatky-mobliné
DF2018/68 2130,9 € 15.02.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO, prevádzka stožiarov
DF2018/67 187,2 € 15.02.2018 Poľnohospodárske družsvo Bošáca Tovar na kult.podujatie/brav.
DF2018/66 8,6 € 13.02.2018 ŠEVT a.s. Tlačivá do MŠ
DF2018/65 224,16 € 13.02.2018 Rozhlas a televízia Slovenska Služby poskytované Rozhlasom a televíziou
DF2018/64 0,59 € 12.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2018/63 32,87 € 12.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky MŠ
DF2018/62 42,5 € 12.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky ZOS
DF2018/61 259,99 € 12.02.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU 1/2018
DF2018/60 69,52 € 12.02.2018 Slovanet, a.s. Internet, hlasové služby telef.1/2018
DF2018/59 60 € 12.02.2018 Miroslav Súrovský Čistenie kanalizácie byty 8bj.
DF2018/58 771,93 € 12.02.2018 Technické služby Vývoz smetných nádob
DF2018/57 862,88 € 10.02.2018 Spoločný úrad samosprávy Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy
DF2018/56 1209,6 € 09.02.2018 AJ Produkty, a.s. Konferenč.stoličky Moncton do zasadačky OU
DF2018/55 570,46 € 09.02.2018 Progma,s.r.o. Tonery, zálohovanie dát, inštalácia progr. OU
DF2018/54 884,58 € 09.02.2018 Progma,s.r.o. Tonery, adaptér, zálohovanie dát OU
DF2018/53 239,8 € 09.02.2018 Poľnohospodárske družsvo Bošáca Tovar na kult.podujatie/brav.polky
DF2018/52 18 € 08.02.2018 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2018/51 664,78 € 08.02.2018 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2018/50 115,27 € 08.02.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS 1/2018
DF2018/49 2097,3 € 08.02.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj.
DF2018/48 79,99 € 06.02.2018 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2018/47 29,4 € 02.02.2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu
DF2018/46 1825,8 € 02.02.2018 Extreme Companies, s.r.o. Stravovanie-menu ZOS
DF2018/45 22,2 € 02.02.2018 Berendsen, s.r.o. Čistenie rohoží v MŠ
DF2018/44 40 € 02.02.2018 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2018/43 200 € 02.02.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývo odpadových vôd byty 8bj.
DF2018/42 637,32 € 01.02.2018 Sepos, v.o.s. Servisná prehl.kotlov v ZOS,KD,byty,OU
DF2018/41 460,32 € 01.02.2018 Weby Group, s.r.o. Prevádzkové služby na rok 2018
DF2018/40 339 € 01.02.2018 Lazarčík Milan Kúrenársko-inštalačné práce v KD
DF2018/39 1221 € 30.01.2018 Sepos, v.o.s. Kotol, radiatory,materiál do KD
DF2018/38 33,72 € 29.01.2018 Komínsystém s.r.o. Kontrola kom.telesa v KD
DF2018/37 79,99 € 26.01.2018 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2018/36 350 € 26.01.2018 PARCELA-Miroslav Dobiáš Vyhotovenie GO plánu/oddelenie parciel
DF2018/35 1040,72 € 26.01.2018 Damito s.r.o. Tovar do KD/čistiace potreby
DF2018/34 113,2 € 25.01.2018 SH systém s r.o. Aktualizácia URBIS, ESET -predlženie aktual.
DF2018/33 69,6 € 25.01.2018 IVES,org.pre inf.ver.spr. Ročná údržba programu matrika
DF2018/32 6,84 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody OU
DF2018/31 60,38 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody MŠ
DF2018/30 68,35 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody byty 8bj.
DF2018/29 109,37 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody ZOS
DF2018/28 48,98 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody KD
DF2018/27 1916 € 25.01.2018 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok Didaktické učebné pomôcky MŠ
DF2018/26 486 € 23.01.2018 Praktik textil s.r.o. Obrusy do KD
DF2018/25 846,51 € 23.01.2018 Technické služby Vývoz smetných nádob
DF2018/24 4,2 € 23.01.2018 Topset Solutions s r.o. Aktualizácia programu
DF2018/23 209,39 € 23.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU
DF2018/22 180,86 € 23.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU
DF2018/21 212,33 € 23.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU
DF2018/20 662,76 € 22.01.2018 LOMTEC.com a.s. Elektronizácia služieb obci rok 2018
DF2018/19 7,45 € 19.01.2018 Poradca podnikateľa s.r.o Finančný spravodajca-doúčtovanie
DF2018/18 1,49 € 19.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie MŠ
DF2018/17 158,43 € 18.01.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie MŠ
DF2018/16 156,28 € 16.01.2018 Orange Slovensko a.s. Telefonne poplatky-mobliné
DF2018/15 717 € 15.01.2018 Spoločný úrad samosprávy Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy
DF2018/14 128,96 € 15.01.2018 Spoločný úrad samosprávy Vypracovanie posudkov na účely soc.služieb
DF2018/13 2097,3 € 15.01.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj.
DF2018/12 265 € 15.01.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie MŠ
DF2018/11 1000 € 15.01.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie KD, DS
DF2018/10 215 € 15.01.2018 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie byty 8bj.
DF2018/9 28,8 € 12.01.2018 Datatrade s.r.o. Updating informácií
DF2017/454 1211,18 € 12.01.2018 Technické služby Vývoz smetných nádob 12/2017
DF2018/8 0,59 € 10.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2018/7 32,5 € 10.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky MŠ
DF2018/6 42,5 € 10.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Telef. poplatky ZOS
DF2017/453 8359,33 € 10.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie plynu byty, MŠ,KD,OU,ZOS
DF2017/452 117,34 € 10.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2017/451 85,92 € 10.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie MŠ
DF2017/450 738,66 € 10.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie KD,DS,blik.
DF2017/449 517,42 € 10.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie MŠ
DF2017/448 53,21 € 10.01.2018 Slovanet, a.s. Telefonne poplatky 12/2017
DF2018/5 12,9 € 09.01.2018 Slovanet, a.s. Internet. služby 1/2018
DF2018/4 57,6 € 05.01.2018 SH systém s r.o. Služba zverejnenie na rok 2018
DF2017/447 15,12 € 05.01.2018 Web House Priestor na maliserveri služby
DF2017/446 26,64 € 05.01.2018 Berendsen, s.r.o. Čistenie rohoží v MŠ
DF2017/445 216,14 € 05.01.2018 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. byty 8bj.
DF2017/444 84 € 05.01.2018 Billik Ladislav, Ing. - ABP Služby BOZP a PO za 4.štvrť.2017
DF2017/443 127,4 € 05.01.2018 Reboz, s.r.o. Služby PO za 4.štvrť.2017
DF2017/442 990,44 € 05.01.2018 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2017/441 160 € 05.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2018/3 77,4 € 03.01.2018 Wolters Kluwer, s.r.o. Predplatné Právo pre obce
DF2018/2 55,2 € 03.01.2018 SOMI, spol.s.r.o. Ročná údržba programu mzdy
DF2018/1 48 € 03.01.2018 SOMI, spol.s.r.o. Školenie pracovníkov
DF2017/440 131,08 € 02.01.2018 Sepos, v.o.s. Servisná prehl.kotlov v MŠ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: