Obec Považany Obec Považany

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/170 262 € 23.05.2019 PARCELA-Miroslav Dobiáš Geometrický plán/zameranie multif.ihriska
DF2019/169 45 € 23.05.2019 PD Považie Považany Vývoz kontajnerov
DF2019/168 30 € 23.05.2019 PK Transport s.r.o. Dovoz makadámu na ihrisko
DF2019/167 36 € 23.05.2019 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2019/166 387,16 € 17.05.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie plynu OU/výmena meradla
DF2019/165 152,36 € 17.05.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie plynu byty 8bj/výmena meradla
DF2019/164 834,42 € 17.05.2019 Technické služby Vývoz smetných nádob 4/2019
DF2019/163 120 € 16.05.2019 Miroslav Súrovský Čistenie kanalizácie byty 8bj
DF2019/162 153,28 € 16.05.2019 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky-mobilné
DF2019/161 20 € 16.05.2019 CONNECT- Ing. Zsolt Marczibal Osvedčovacia kniha na podpisy
DF2019/160 132,11 € 15.05.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 04/2019
DF2019/159 43,1 € 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Telef.poplatky ZOS
DF2019/158 0,59 € 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2019/157 93,28 € 13.05.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2019/156 181,04 € 13.05.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie OU
DF2019/155 69,11 € 10.05.2019 Slovanet, a.s. Telef.popl. a Internet OU
DF2019/154 104,5 € 10.05.2019 SLOVITRANS, s.r.o. Prevzatie a zhodnotenie stavebného odpadu
DF2019/153 853,9 € 10.05.2019 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2019/152 915,45 € 10.05.2019 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Opatrovateľská služba na základe zmluvy
DF2019/151 20,4 € 10.05.2019 Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu na verejné použitie

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: