Obec Považany Obec Považany

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/455 96 € 02.01.2020 Reboz, s.r.o. Služby PO za 4.štvrť.2019
DF2019/456 96 € 02.01.2020 Billik Ladislav, Ing. - ABP Služby BOZP za 4.štvrť.2019
DF2019/457 61,03 € 02.01.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie bytovka 519
DF2019/458 59,84 € 02.01.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie bytovka 519
DF2019/459 875,08 € 02.01.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie bytovka 520
DF2019/460 240 € 07.01.2020 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2019/461 135 € 09.01.2020 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD, OU
DF2019/462 53,59 € 10.01.2020 Slovanet, a.s. Telefónne poplatky 12/2019
DF2019/463 352,13 € 10.01.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie bytovka 520
DF2019/464 300,74 € 10.01.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie bytovka 520,519
DF2019/465 382,14 € 10.01.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie bytovka 145
DF2019/466 533,38 € 10.01.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie budova MŠ
DF2019/467 221,54 € 10.01.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie blikačky
DF2019/468 115,69 € 10.01.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie ZOS 12/2019
DF2019/469 202,63 € 10.01.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU 12/2019
DF2019/470 725,89 € 13.01.2020 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2019/472 196,37 € 14.01.2020 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 12/2019
DF2019/473 16,94 € 14.01.2020 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2019/474 154,61 € 14.01.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie KD
DF2019/475 109,5 € 16.01.2020 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Zdravotné a sociálne posudky soc.služby

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: