<<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF 217/2021 2160 € 16.04.2021 Ing. Mária Kasmanová Auditórske služby - audit individuálnej účtovnej
DF 443/2021 840 € 16.08.2021 Ing. Mária Kasmanová Auditórske služby - audit konsolidovanej účtovnej
DF 59/2021 14,62 € 16.02.2021 Justprint.sk, s.r.o. Automatická pečiatka - testovanie
DF 35/2021 38,4 € 04.02.2021 SLOVGRAM Autorska odmena
DF 465/2021 20,4 € 31.08.2021 SOZA Autorské práva
DF 475/2021 898,82 € 07.09.2021 SAKSON - BETÓN s.r.o. Betonová zmes - cintorín, chodník VK
DF 511/2021 636,58 € 21.09.2021 SAKSON - BETÓN s.r.o. Betonová zmes - cintorín, chodník VK, kamenivo MK,
DF 403/2021 184,32 € 29.07.2021 P.M.Diesel, s.r.o. Biologický odpad
DF 466/2021 230,4 € 31.08.2021 P.M.Diesel, s.r.o. Biologický odpad -8/2021
DF 222/2021 347,15 € 20.04.2021 ECO PRODUKT s.r.o. Budová OU - solár
DF 307/2021 170,44 € 03.06.2021 SAKSON P + V Búracie práce - chodník Fojstvo
DF 526/2020 13,83 € 15.01.2021 Stredosloven. energetika a.s. Bytovka Trstená 1586
DF 505/2021 455 € 17.09.2021 A-PA, s.r.o. Catering rakovské hody
DF 28/2021 1755 € 03.02.2021 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Celoplošné testovanie - odber vzoriek a diagnostik
DF 32/2021 143,76 € 04.02.2021 MOLPIR s.r.o. Celoplošný skrining - dezinfekcia
DF 17/2021 30,4 € 21.01.2021 Martin Štainer (Eco Clean Shine) Celoplošný skrining - dezinfekcia
DF 192/2021 400 € 12.04.2021 Kifli s.r.o. Celoplošný skrining - návleky
DF 90/2021 2586 € 02.03.2021 Kifli s.r.o. Celoplošný skrining - návleky, ochranné štíty
DF 179/2021 336 € 08.04.2021 ALFI Corp., s.r.o. Celoplošný skrining - obleky, rukavice
DF 31/2021 334 € 04.02.2021 Kifli s.r.o. Celoplošný skrining - ochranné obleky, respirátory

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: