<<Prvá   <Predošlá   1 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019288 160 € 31.10.2019 Tomáš Hrušovský , s.r.o. Dodávka a montáž radiatora BD 337
DF2019287 52,8 € 31.10.2019 Bačinský Milan-ELEXIS Za opravu a výmenu časti EZS na OcU a ZŠ
DF2019286 61,96 € 31.10.2019 M.S.OK s.r.o. Za vývoz VOK
DF2019285 580 € 30.10.2019 Ateliér Bojnice Grafické spracov. a tlač banera Selecká tragédia,
DF2019284 2603 € 30.10.2019 Ateliér Bojnice Tlač Monografie Obce Selec
DF2019283 350 € 30.10.2019 Ateliér Bojnice Návrh a tlač pozvánky Pietna spomienka 2019
DF2019282 165,41 € 29.10.2019 Generali Poisťovňa, a.s. ročné havarijné poist.Octavie
DF2019280 1253 € 28.10.2019 Lettrans Selec Záhradnícke práce okolo bytového domu č.340
DF2019281 150 € 25.10.2019 Gálik Andrej Ing. Znalecký posudok č.160/2019 , pozemok
DF2019278 150 € 22.10.2019 Ďuráči Miroslav Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika
DF2019277 33,6 € 22.10.2019 ERES property, s.r.o. Za mandatne služby BD 337 za 10 /2019
DF2019276 50,4 € 22.10.2019 ERES property, s.r.o. Za mandatne služby BD 340 za 10 /2019
DF2019275 2200 € 21.10.2019 Obec Tr.Stankovce Zariadenie na zachytávanie drobného vtáctva pre
DF2019274 66,87 € 18.10.2019 Orange Slovakia Služby Orange za 6.09.-5.10.2019
DF2019273 107,53 € 18.10.2019 SH systém Za správu výpočtovej techniky za 10-12-2019
DF2019272 192 € 17.10.2019 Lettrans Selec Za autobusovú prepravu dôchodcov 09.10.2019 na
DF2019271 861,9 € 14.10.2019 Marius Pedersen Za zneškodnenie zmesového odpadu.
DF2019270 606,83 € 14.10.2019 Marius Pedersen Za zneškodnenie zmesového odpadu +poplatok
DF2019269 905 € 11.10.2019 Empemont-BA servis plynospotrebičov v objektoch obce
DF2019268 24,76 € 09.10.2019 Slovak Telekom Služby telekom za 9 /2019

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: