<<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/188 420 € 30.06.2020 Lettrans Selec Mulčovanie obecných pozemkov
DF2020/187 471,47 € 29.06.2020 Marius Pedersen Zneškodnenie zmesového objemového odpadu
DF2020/186 380 € 26.06.2020 Organizácia školení a seminárov Odborná príprava pevádzkovanie pohrebiska
DF2020/185 4977,8 € 24.06.2020 Tanáč Andrej Starostlivost a obnova obecného sadu
DF2020/184 150 € 24.06.2020 Ďuráči Miroslav Za služby bezpečnostného technika a PO za 2Q.2020
DF2020/183 1629,12 € 19.06.2020 ŠIŠO servis Servis a oprava hasičského auta
DF2020/182 99,26 € 17.06.2020 TVK Vodné od 14.05.2020 do 05.06.2020 BD 341
DF2020/181 83,41 € 17.06.2020 Office depot Kancelárske potreby
DF2020/179 873,18 € 12.06.2020 Marius Pedersen Zneškodnenie zmesového objemového odpadu
DF2020/178 887,64 € 12.06.2020 Marius Pedersen Za zneškodnenie zmesového odpadu.
DF2020/180 84 € 10.06.2020 RELIA, s.r.o. Seminár"Mzdová učtáreň v končiacom období
DF2020/177 38,4 € 10.06.2020 ERES property, s.r.o. Za mandátne služby BD 337 za 5/2020
DF2020/176 57,6 € 10.06.2020 ERES property, s.r.o. Za mandátne služby BD 340 za 5/2020
DF2020/175 57,6 € 10.06.2020 ERES property, s.r.o. Za mandátne služby BD 341 za 5/2020
DF2020/174 68,38 € 10.06.2020 Orange Slovakia Orange služby za 6.6.-5.7.2020
DF2020/173 540 € 10.06.2020 Marius Pedersen Kupa smetných nádob 20x120L
DF2020/172 24,76 € 10.06.2020 Slovak Telekom Telekomunikačné služby
DF2020/171 192,94 € 08.06.2020 ZSE Distribúcia KD elektrika za máj
DF2020/170 300 € 05.06.2020 ZSE Energia Za spotrebu plynu OŠK,KM,OcU za jún
DF2020/169 251,61 € 05.06.2020 ZSE Energia BD 340 plyn za jun

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: