Obec Slatinka nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
F 2021/66 358,8 € 27.07.2021 Ferex s.r.o 110 l kontajner 10 ks
F 2021/56 80,5 € 30.04.2021 Andrea Sarková - CezInternetr.sk 5-panelový paraván
F 2021/81 27,86 € 04.10.2021 FUEGO.SK s.r.o archivačné krabice
F 2021/47 400 € 27.05.2021 Ing. Sylvia Augustínová Audítorske overenie ročnej závierky a výročnej správy 2020
F 2021/64 14,28 € 23.07.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam autorská odmena za licenciu na verej. použitie hudob. diel podľa účinného sadzobníku SOZA
F 2021/13 38,4 € 05.02.2021 SLOVGRAM autorské práva verejný rozhlas 2021
F 2021/4 19,7 € 07.01.2021 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia členský príspevok 2021
F 2021/3 191 € 07.01.2021 Miestna akčná skupina Strážovské Vrchy členský príspevok 2021
F 2021/1 33,09 € 04.01.2021 Združenie miest a obcí Slovenska členský príspevok 2021
F 2021/43 -37,48 € 12.05.2021 TEDOS s.r.o dobropis k vývozu VOK
F 2021/44 4164 € 18.05.2021 SERVIS LINE s.r.o chladiace zariadenie CHZDS 96/1
F 2021/32 365 € 28.04.2021 A and R s.r.o kancelárska technika
F 2021/21 79,21 € 11.03.2021 RESIZE s.r.o kancelárske potreby
F 2021/14 40 € 08.02.2021 A and R s.r.o kancelársky papier
F 2021/57 468 € 16.06.2021 B2B Partner s.r.o konferenčné stoličky
F 2021/36 313,2 € 30.04.2021 B2B Partner s.r.o konferenčné stoličky
F 2021/27 209,21 € 13.04.2021 Kováčik s.r.o kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, hasiaci prístroj
F 2021/65 85,8 € 26.07.2021 3W Slovakia s.r.o Licenčné poplatky www.virtualnycintorin.sk
F 2021/31 29,95 € 14.04.2021 MERKURY SHOP, s.r.o maliarske nátery
F 2021/103 38,3 € 13.12.2021 ZSE energia a.s. nedoplatok verejné osvetlenie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: