Obec Slatinka nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
F 2021/91 -292,72 € 02.11.2021 ZSE energia a.s. preplatok za dodávku a distribúciu elektriny
F 2021/43 -37,48 € 12.05.2021 TEDOS s.r.o dobropis k vývozu VOK
F 2021/54 -1,61 € 14.06.2021 ZSE energia a.s. oprava vyúčtovacej faktúry za elektrinu
F 2021/67 2,59 € 27.07.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. vodné za kultúrny dom obdobie 20.4.2021-20.7.2021
F 2021/69 6,48 € 30.07.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. vodné za MŠ byt obdobie 22.4.2021-21.7.2021
F 2021/34 10,37 € 30.04.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. vyúčtovanie vodného - výmena elektromeru kultúrny dom
F 2021/70 13 € 03.08.2021 SPP a.s. zálohová platba 08/2021
F 2021/60 13 € 02.07.2021 SPP a.s. zálohová platba 07/2021
F 2021/50 14 € 02.06.2021 SPP a.s. zálohová platba 06/2021
F 2021/64 14,28 € 23.07.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam autorská odmena za licenciu na verej. použitie hudob. diel podľa účinného sadzobníku SOZA
F 2021/35 18,14 € 30.04.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. vodné za materskú školu - byt - výmena elektromeru
F 2021/4 19,7 € 07.01.2021 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia členský príspevok 2021
F 2021/76 26 € 03.09.2021 SPP a.s. zálohová platba 09/2021
F 2021/81 27,86 € 04.10.2021 FUEGO.SK s.r.o archivačné krabice
F 2021/33 28,84 € 30.04.2021 pandrlak advertising, s.r.o pečiatka
F 2021/59 29,58 € 22.06.2021 Západoslovenská distribučná a.s. Obnovenie prevádzkovej plomby
F 2021/31 29,95 € 14.04.2021 MERKURY SHOP, s.r.o maliarske nátery
F 2021/89 30 € 29.10.2021 Pavol Trnka advokát právna služba
F 2021/6 30 € 14.01.2021 A and R s.r.o servisné práce na pc
F 2021/46 31,2 € 18.05.2021 Mariana Letková - FEROPLECH - LETKO plech, ohýbanie a strihanie plechu

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: