Obec Slatinka nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
F 2022/76 13 € 13.09.2022 Obec Krušovce alikvotna časť trov spojených so školením hl. kontorlóra
F 2022/88 18 € 02.11.2022 Obec Krušovce alikvótna časť trov spojených so školením hlavného kontrolóra
F 2022/47 400 € 27.05.2022 Ing. Sylvia Augustínová audítorkské služby
F 2022/27 14,28 € 18.03.2022 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam autorská odmena za licenciu na verej. použitie hudob. diel podľa účinného sadzobníku SOZA
F 2022/98 51 € 30.11.2022 PROFIT MK, s.r.o dibond a tabuľky s potlačou
F 2022/91 142,52 € 07.11.2022 Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o doplatok za ovocné stromy
F 2022/25 40 € 17.03.2022 A and R s.r.o kancelársky papier
F 2022/40 99,72 € 27.04.2022 Ing. Vlastimil Klucha kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
F 2022/92 100 € 07.11.2022 Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o Konzultácia a určenie umiestnenia stromov na výsadbu
F 2022/39 126,4 € 19.04.2022 MažeTo s.r.o lazurol Mahagon
F 2022/31 5,63 € 01.04.2022 3W Slovakia s.r.o Licenčné poplatky www.virtualnycintorin.sk - nahrávanie obrázkov
F 2022/17 129,31 € 09.02.2022 ZSE energia a.s. mesačná spotreba s.č.106
F 2022/30 129 € 30.03.2022 A and R s.r.o monitor HP
F 2022/18 38,4 € 10.02.2022 SLOVRAM odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu 2022
F 2022/70 289,74 € 08.08.2022 TEDOS s.r.o odvoz a zneškodnenie odpadu 07/2022
F 2022/46 394,46 € 26.05.2022 TEDOS s.r.o odvoz a zneškodnenie odpadu - kontajner
F 2022/86 423,99 € 26.10.2022 TEDOS s.r.o odvoz a zneškodnenie odpadu - kontajner 2x
F 2022/16 295,36 € 08.02.2022 TEDOS s.r.o odvoz a zneškodnenie odpadu 01/2022
F 2022/51 318,36 € 07.06.2022 TEDOS s.r.o odvoz a zneškodnenie odpadu 05/2022
F 2022/59 448,92 € 08.07.2022 TEDOS s.r.o odvoz a zneškodnenie odpadu 06/2022

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: