Obec Slatinka nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou

V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o spolupráci 14.10.2022 0 € Kúpele Trenčianske Teplice pdf - 3586,21 kB
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 28.09.2022 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 1644,77 kB
Kúpna zmluva 12.09.2022 125 € Pavel Fidrik pdf - 1067,73 kB
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta 06.09.2022 9,125 € Eva Dušáková pdf - 234,33 kB
Dohoda č.22/09/010/34 27.07.2022 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánke pdf - 4066,65 kB
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 01.07.2022 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 2767,09 kB
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice 22.06.2022 0 € Janíková Jana - obchodné činnosti pdf - 1149,86 kB
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2022/0336 18.05.2022 2000 € Trenčiansky samosprávny kraj pdf - 4580,74 kB
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22240028 10.05.2022 1500 € Nadácia ZSE pdf - 6621,57 kB
Darovacia zmluva 28.02.2022 0 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky pdf - 1918,21 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ALH3 30.01.2022 8210,42 € Pôdohospodárska platobná agentúra pdf - 694,64 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: