Obec Slatinka nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o nájme nebytových priestorov 06.12.2021 200 € Lesná spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Ostrice Slatinka nad Bebravou pdf - 1368,95 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov 06.12.2021 200 € Urbariát pozemkové spoločenstvo Slatinka nad Bebravou pdf - 1366,38 kB
Dohoda o zabezpečovaní záujmového vzdelávania v centre voľného času 29.10.2021 18,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou pdf - 511,80 kB
Zmluva o prevode výpočtovej techniky 22.10.2021 100 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) pdf - 238,42 kB
pdf - 220,56 kB
Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky 19.10.2021 160 € Jakub Matej - Le Marché pdf - 3476,35 kB
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. U1691/2013 11.08.2021 300 € MADE spol. s.r.o pdf - 2016,13 kB
Zmluva o poskytovaní služieb pri nakladaní s komunálnym odpadom 15.07.2021 0 € INTA s.r.o
Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.05.2021 120,00 € Branislav Makyš pdf - 7826,22 kB
Zmluva o dielo 25.03.2021 2944,45 € Effecteam s.r.o pdf - 427,54 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 16.03.2021 0 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní poľnohospodárskeho podniku 04.03.2021 120,16 € Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou pdf - 4141,84 kB
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov 02.03.2021 0 € E-cycling s.r.o pdf - 448,85 kB
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb 15.01.2021 400 € Ing. Sylvia Augustínová pdf - 370,27 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: