Obec Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 41    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/8 200 € 04.01.2021 MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 01.01.2021-31.03.2021
DF2021/7 60 € 04.01.2021 Global Network Systems s.r.o. Fakturujeme Vám internet 5G Mini
DF2021/6 12600 € 04.01.2021 ArchArt, s.r.o. Fakturujeme Vám na základe ZoD 70% z ceny
DF2021/5 152,86 € 04.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistná zmluva 6818413909 NISSAN
DF2021/4 438,8 € 04.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Poistenie majateku 6810099353
DF2021/3 407,9 € 04.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistná zmluva č4419013801 poist.majetku
DF2021/2 108 € 04.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistná zmluva 6816369748
DF2021/1 288,17 € 04.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistná zmluva č.6813099084 poist.majetku a zodp.
DF2020/708 2735,04 € 04.01.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 12/2020
DF2021/9 450 € 05.01.2021 PolyStar, s.r.o. Fakturujeme Vám odvoz a likvidáciu biologicky
DF2021/11 158,4 € 05.01.2021 SOMITrenčín, spol.s.r.o. Fakturujeme Vám za program MZDY
DF2021/10 1966,5 € 05.01.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravenky 1/2021
DF2020/709 131,87 € 05.01.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 12/2020
DF2020/710 493,92 € 07.01.2021 Leoprint s.r.o. Objednávame u Vás tlač Turňanských novín
DF2021/14 20 € 08.01.2021 Regionálne združenie MOSP Odborný seminár - Daňové priznanie
DF2021/13 12 € 08.01.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2021/12 48 € 08.01.2021 ISIT Slovakia, s.r.o. Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2020/711 92,92 € 08.01.2021 SH system, spol.s.r.o. Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál
DF2021/18 65,19 € 11.01.2021 COFEX s.r.o. káva
DF2021/17 597,49 € 11.01.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. poistná zmluva 5003145646 hrobové miesta

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 41    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: