Obec Veľké Bierovce Obec Veľké Bierovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme 20.12.2016 64,20 mesačne € Pavol Fero- LIFE pdf - 358,91 kB
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme 20.12.2016 30,- € Gastro-ROYAL, s r.o. pdf - 339,86 kB
Zmluva o dielo uzatovrená podľa § 536 a nasl. 19.12.2016 6000,- € ARGUS- DS, s.r.o. pdf - 1130,65 kB
Zmluva o kúpe iPhone zariadenia 23.11.2016 99,- € Slovak Telekom, a.s. pdf - 686,65 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných sulžieb 23.11.2016 0 € Slovak Telekom, a.s. pdf - 1394,81 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných sulžieb 23.11.2016 10 € Slovak Telekom, a.s. pdf - 1061,67 kB
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 23.11.2016 0 € Slovak Telekom, a.s. pdf - 838,73 kB
Licenčná zmluva 16.11.2016 100,- € Jiří Foldyna
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 09.11.2016 - € Peter Kucharčík pdf - 563,80 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 26.10.2016 500,- € Ing. Eva Ďuržová pdf - 862,91 kB
Zmluva o spolupráci 24.10.2016 0,- € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. pdf - 1744,47 kB
Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci 14.10.2016 0 € pdf - 599,00 kB
Preberací protokol a dohoda o využívaní boxu na batérie 26.09.2016 0,- € SLOVMAS, a.s. pdf - 309,10 kB
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 08.09.2016 0,- € Západoslovenská distribučná,a.s. pdf - 1522,45 kB
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 08.09.2016 1804,5 € Západoslovenská distribučná,a.s. pdf - 1006,60 kB
Zmluva o prenajme miesta na pohrebisku Veľké Bierovce 05.09.2016 33,20 € Peter Pikna PDF - 101,14 kB
Zmluva o spolupráci 05.09.2016 podľa spotreby € PLANTEX, s. r. o. PDF - 408,21 kB
Ramcová sponzorská zmluva - darovacia zmluva 05.09.2016 0 € PLANTEX, s. r. o. PDF - 89,04 kB
Kúpna zmluva 18.08.2016 815,- € Ľuboš Čeliga pdf - 939,83 kB
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 29.07.2016 1000 € EUROFREE Slovakia, s.r.o. pdf - 765,16 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: