Obec Veľké Bierovce Obec Veľké Bierovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 29.12.2017 30,- € GASTRO-ROYAL, s.r.o. pdf - 310,17 kB
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2015 29.12.2017 64,20 mesačne € € Pavol Fero - LIFE pdf - 575,68 kB
Zmluva číslo 338/2017 o prenájme miesta na pohrebisku 22.12.2017 33,20 € Jozef Zhanač pdf - 425,94 kB
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Bierovce 20.12.2017 6,63 € Veronika Cingálková pdf - 422,46 kB
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Bierovce 20.12.2017 33,20 € Peter Nagy pdf - 424,59 kB
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Bierovce 20.12.2017 33,20 € Katarína Vanková pdf - 420,90 kB
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Bierovce 20.12.2017 33,20 € Oľga Tekulová pdf - 429,46 kB
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Bierovce 27.11.2017 33,20 € Kvetoslava Bartáková pdf - 424,51 kB
Zmluva o spolupráci 20.11.2017 - € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. pdf - 337,86 kB
Zmluva o dielo 24.10.2017 21289,65 € Juraj Gabriš- SIGMA pdf - 491,60 kB
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Bierovce 18.10.2017 33,20 € Emília Adámková pdf - 426,93 kB
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd VK č. 89/2017 25.09.2017 0 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. pdf - 6775,43 kB
Zmluva č.60/17 o poskytnutí audítorských služieb 20.09.2017 500,- € Ing. Eva Ďuržová pdf - 157,58 kB
Dodatok k zmluve o termínovanom úvere č. 618/2017/UZ 13.09.2017 0 € Všeobecná úverová banka, a.s. pdf - 872,94 kB
Zmluva o dielo 12.09.2017 4949,66 € STACON s.r.o. pdf - 5256,47 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných sulžieb 05.09.2017 0 € Slovak Telekom, a.s. pdf - 864,08 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-02763 24.08.2017 1500 € Fond na podporu umenia pdf - 4812,94 kB
Kúpna zmluva 22.08.2017 - € Tatranská mliekareň a.s. pdf - 1300,41 kB
Úplné konsolidované znenie zmluvy o vývoze KO 15.08.2017 0 € Marius Pedersen, a. s. pdf - 2316,41 kB
Kúpna zmluva 15.08.2017 - € Lancea Slovakia, s.r.o. pdf - 790,37 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: