Obec Veľké Bierovce Obec Veľké Bierovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpeč. systému združ. nakl. s odpadmi z obalov 15.07.2021 - € NATUR-PACK,a.s. pdf - 711,16 kB
Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 705/2018/UZ 08.07.2021 10000,- € Všeobecná úverová banka, a.s. pdf - 720,95 kB
Zmluva číslo 115/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Bierovce 22.06.2021 33,20 € Alena T pdf - 468,74 kB
Zmluva o združenej dodávke elektriny 21.06.2021 0 € ZSE Energia, a.s. pdf - 2911,12 kB
Dodatok č.1 k licenčnej zmluve U1592/2013 08.06.2021 400,- € MADE spol. s.r.o. pdf - 596,14 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 07.06.2021 - € Slovak Telekom, a.s. pdf - 1042,91 kB
Zmluva číslo 438/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Bierovce 20.05.2021 33,20 € Zuzana M pdf - 455,82 kB
Zmluva o nájme 19.05.2021 357,6 mesač, € Nikola Jančová pdf - 327,68 kB
Zmluva č. 1421088 o poskyt. dotácie 11.05.2021 1400 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 2285,27 kB
Zmluva o dielo Č. EV-01/2021 27.04.2021 1190 € Ekoplán, s.r.o. pdf - 249,92 kB
nájomná zmluva dodatok č. 2 20.04.2021 30,- mesačne + € TOP SERVIS IT a.s. pdf - 464,45 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19.03.2021 akont, + 61,- mesačne € Slovak Telekom, a.s. pdf - 2391,11 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 17.03.2021 akont, + 61,- mesačne € Slovak Telekom, a.s. pdf - 2490,23 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 25.02.2021 600,- € DCA Audit s.r.o. pdf - 224,54 kB
Úplné konsolidované znenie zmluvy o vývoze KO č.550012/11 16.02.2021 0 € Marius Pedersen,a.s. pdf - 2497,35 kB
Dodatok č. 23 k zmluve o vývoze kom. odpadu 16.02.2021 0 € Marius Pedersen,a.s. pdf - 1055,87 kB
Dodatok č. 11 k zmluve o vývoze odpadu veľkoobjem. kontajnermi 16.02.2021 0 € Marius Pedersen,a.s. pdf - 1121,73 kB
Zmluva o spolupráci 05.02.2021 150,- + 0,8 test € RZP, a.s. pdf - 3569,65 kB
Kúpna zmluva 29.01.2021 197,60 € Juraj Š pdf - 356,00 kB
Kúpna zmluva 29.01.2021 31,20 € Jozef Š pdf - 306,66 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: