Obec Horná Súča Obec Horná Súča

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF68/2018 500 € 05.03.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Prevádzkovanie verejného vodovodu za február 2018
DF67/2018 809 € 05.03.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad.,
DF451/2017 403 € 04.01.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad.,
DF450/2017 420 € 04.01.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Prevádzkovanie verejného vodovodu za december 2017
DF23/2018 500 € 02.02.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Prevádzkovanie verejného vodovodu za január 2018
DF22/2018 582 € 02.02.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad.,
DF152/2018 567,5 € 09.05.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad.,
DF143/2018 500 € 07.05.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Prevádzkovanie verejného vodovodu za apríl 2018
DF106/2018 500 € 03.04.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Prevádzkovanie verejného vodovodu za marec 2018
DF105/2018 568 € 03.04.2018 ABLA Ing.Anton Blažej Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad.,
DF452/2017 612 € 04.01.2018 Alfa print, s.r.o. Časopis Súčanský Hlásnik 3/2017 750ks
DF110/2018 554,4 € 05.04.2018 Alfa print, s.r.o. Časopis Súčanský Hlásnik 1/2018 700ks
DF71/2018 39 € 07.03.2018 Asociácia správcov registratúry Seminár - Aktuálne povinnosti pri správe dokumento
DFI8/2018 6720 € 27.04.2018 AŽ PROJEKT s.r.o. Zmeny a doplnky č.1/2016 ÚPN obce Horná Súča
DF459/2017 135,84 € 16.01.2018 Brantner Altglas s.r.o. Zhodnotenie odpadu, drevo iné ako uvedené
DF97/2018 140 € 20.03.2018 Business & Management Consulting, s. r. o. Účastnícky poplatok za seminár Kataster nehnuteľ.
DF173/2018 2000 € 21.05.2018 Carpio, s.r.o. Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt
DF158/2018 360 € 14.05.2018 CBS spol. s r.o. Prezentácia v maľovanej cyklomape,
DF17/2018 171,19 € 25.01.2018 CEIBA spol. s r.o. Filmolux 609 25mx24cm 3ks, 25mx26cm 1ks
DF170/2018 42 € 21.05.2018 Československá obchodná banka, a.s. Poplatok za audit

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: