<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o nájme bytu 19.11.2018 0 € Oľga Ilková pdf - 2464,99 kB
Zmluva o nájme bytu 19.11.2018 0 € Judita Gyepesová pdf - 2451,44 kB
Zmluva o nájme bytu 16.11.2018 0 € Milan Marenčák pdf - 2468,89 kB
Zmluva o nájme bytu 16.11.2018 0 € Radoslav Franko pdf - 2432,29 kB
Zmluva o nájme bytu 15.11.2018 0 € Zuzana Hráčková pdf - 2439,39 kB
Zmluva č. 27/2018 o nájme hrobového miesta 14.11.2018 0 € Štefan Fabo pdf - 520,13 kB
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Bádiciach č. 26/2018 12.11.2018 0 € Gabriela Berkešová pdf - 304,71 kB
Zmluva o prenájme kultúrneho domu v Bádiciach č. 25/2018 29.10.2018 0 € Ing. Stanislav Gál pdf - 301,53 kB
Zmluva o prenájme kultúrneho domu v Bádiciach č. 24/2018 01.10.2018 0 € Irena Homolová pdf - 308,85 kB
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 23/2018 01.10.2018 0 € Anton Hasilla pdf - 1087,29 kB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 11.09.2018 0 € MADE spol. s.r.o.
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 28.08.2018 0 € Úrad vlády Slovenskej republiky pdf - 3714,68 kB
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 20/2018 24.08.2018 0 € Martina Ráczová pdf - 1054,65 kB
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 18/2018 09.07.2018 0 € Tatiana Odrášková pdf - 1056,72 kB
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 17/2018 02.07.2018 0 € Ing. Andrej Pavlovič pdf - 1054,50 kB
Zmluva o poskytnutí grantu č. JLRZGP18_05 28.06.2018 1000 € Nadácia Pontis - jaguar Land Rover Slovakia pdf - 1441,54 kB
Zmluva č. 13/2018 o nájme hrobového miesta 12.06.2018 0 € Kočišová Lucia pdf - 476,72 kB
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu 11.06.2018 0 € Kočišová Lucia pdf - 227,27 kB
Zmluva č. 308/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších predpisov 04.06.2018 0 € Nitriansky samosprávny kraj pdf - 1327,48 kB
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 11/2018 01.06.2018 0 € Mgr. Alexander Tkáčik pdf - 1037,73 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: