<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 14.12.2018 0 € N.M. - Audit, spol. s.r.o. pdf - 1795,25 kB
Zmluva o nájme bytu 06.12.2018 0 € Zdenka Fančovičová pdf - 2463,69 kB
Zmluva o nájme bytu 05.12.2018 0 € Marin Černický pdf - 2421,20 kB
Kúpna zmluva č. 23/2018 29.11.2018 0 € AGGER, s.r.o. pdf - 1228,65 kB
Zmluva o nájme bytu 22.11.2018 0 € Monika Černická pdf - 2458,95 kB
Zmluva o nájme bytu 21.11.2018 0 € Alžbeta Bedeová pdf - 2420,48 kB
Zmluva o prenájme kultúrneho domu v Bádiciach č. 33/2018 21.11.2018 0 € Daniel Arpáš pdf - 320,90 kB
Zmluva o nájme bytu 19.11.2018 0 € Oľga Ilková pdf - 2464,99 kB
Zmluva o nájme bytu 19.11.2018 0 € Judita Gyepesová pdf - 2451,44 kB
Zmluva o nájme bytu 16.11.2018 0 € Milan Marenčák pdf - 2468,89 kB
Zmluva o nájme bytu 16.11.2018 0 € Radoslav Franko pdf - 2432,29 kB
Zmluva o nájme bytu 15.11.2018 0 € Zuzana Hráčková pdf - 2439,39 kB
Zmluva č. 27/2018 o nájme hrobového miesta 14.11.2018 0 € Štefan Fabo pdf - 520,13 kB
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Bádiciach č. 26/2018 12.11.2018 0 € Gabriela Berkešová pdf - 304,71 kB
Zmluva o prenájme kultúrneho domu v Bádiciach č. 25/2018 29.10.2018 0 € Ing. Stanislav Gál pdf - 301,53 kB
Zmluva o prenájme kultúrneho domu v Bádiciach č. 24/2018 01.10.2018 0 € Irena Homolová pdf - 308,85 kB
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 23/2018 01.10.2018 0 € Anton Hasilla pdf - 1087,29 kB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 11.09.2018 0 € MADE spol. s.r.o.
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 28.08.2018 0 € Úrad vlády Slovenskej republiky pdf - 3714,68 kB
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 20/2018 24.08.2018 0 € Martina Ráczová pdf - 1054,65 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: