<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 79/2020 29.04.2020 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 690,50 kB
Zmluva o nájme bytu 19.03.2020 0 € Alena Merašická pdf - 2663,88 kB
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác ,,Obnova miestnej komunikácie ul. K vinohradom" 02.03.2020 0 € Adam-Stav Zbehy, s.r.o. pdf - 5922,06 kB
Zmluva č. 1/2020 o nájme hrobového miesta 17.02.2020 0 € Eva Benďáková pdf - 514,95 kB
Kúpno-predajná zmluva uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka 11.02.2020 0 € Marián Ivančík pdf - 620,99 kB
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií 04.02.2020 0 € Aeternum s.r.o. pdf - 1305,62 kB
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 2/2020 15.01.2020 0 € Gál Gregor, Mgr. pdf - 1101,33 kB
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 1/2020 07.01.2020 0 € Rozália Fábiánová pdf - 1093,48 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: