<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
k Zmluve číslo 77039 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom 22.12.2021 0 € BORINA EKOS, s.r.o. pdf - 956,65 kB
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 15.12.2021 1 086 006,28 € IC Holding, s.r.o. pdf - 5830,43 kB
Zmluva o dielo 07.12.2021 150 474 € HYDROS Bánovce spol. s r. o. pdf - 5134,19 kB
Zmluva o grantovom účte 07.12.2021 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 199,17 kB
Zmluva o nájme bytu 01.12.2021 0 € Miroslava Adamička pdf - 1173,51 kB
k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva 18.11.2021 0 € TextilEco a.s. organizačná zložka pdf - 508,86 kB
Zmluva o spolupráci 10.11.2021 0 € Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. pdf - 1082,12 kB
Zmluva o prevode výpočtovej techniky 09.11.2021 0 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) pdf - 845,31 kB
KÚPNA ZMLUVA 09.09.2021 1454 € Milan Šrank a manželka Beáta Šranková, rod.Gračková pdf - 809,67 kB
KÚPNA ZMLUVA 09.09.2021 3500 € Marta Nehézová, rod. Križanová pdf - 720,87 kB
Zmluva o nájme bytu 01.09.2021 0 € Daniela Stračiaková pdf - 1170,52 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 12.08.2021 1000 € Fond na podporu umenia pdf - 2583,74 kB
Návrh poistnej zmluvy 03.06.2021 166,25 € Generali Poisťovňa, a.s. pdf - 5066,01 kB
Zmluva o nájme bytu 01.06.2021 0 € Jozef Pichler pdf - 1165,97 kB
č. ZK01/VK/09/09/424 21.05.2021 0 € KOMENSKY, s.r.o. pdf - 458,66 kB
k Licenčnej zmluve č. U1446/2013 20.05.2021 0 € MADE spol. s r. o. pdf - 323,13 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 12.05.2021 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 986,73 kB
Návrh poistnej zmluvy 10.05.2021 73,15 € Generali Poisťovňa, a.s. pdf - 2251,75 kB
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ 31.03.2021 30 € Mesto Bánovce nad Bebravou pdf - 382,02 kB
Zmluva o užívaní časti podperných bodov 30.03.2021 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 965,78 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: