<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Mandátna zmluva 15.07.2019 75000 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 1890,42 kB
Dodatok k Zmluve o spolupráci 15.07.2019 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 588,79 kB
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl 28.06.2019 0 € Periskop s.r.o. - člen Komensky Group pdf - 477,58 kB
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 26.06.2019 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 1377,72 kB
Zmluva o poskytnutí služby 20.06.2019 3000 € PETRAM a.s. pdf - 2131,24 kB
KÚPNA ZMLUVA 19.06.2019 0 € Martin Žáčik pdf - 459,81 kB
Zmluva o dielo 07.06.2019 0 € CO-PRO, spol. s r.o. pdf - 156,36 kB
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ 15.05.2019 15 € Mesto Bánovce nad Bebravou
Zmluva o grantovom účte 14.05.2019 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 342,89 kB
LICENČNÁ ZMLUVA 06.05.2019 0 € TENDERnet s.r.o. pdf - 294,65 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 02.05.2019 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 1634,66 kB
KÚPNA ZMLUVA 25.04.2019 5 000 € Martin Žáčik pdf - 1302,85 kB
Zmluva o grantovom účte 03.04.2019 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 337,16 kB
k Zmluve číslo 77039 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom 02.01.2019 0 € BORINA EKOS, s.r.o. pdf - 1371,91 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: