<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
KÚPNA ZMLUVA 09.09.2021 1454 € Milan Šrank a manželka Beáta Šranková, rod.Gračková pdf - 809,67 kB
KÚPNA ZMLUVA 09.09.2021 3500 € Marta Nehézová, rod. Križanová pdf - 720,87 kB
Zmluva o nájme bytu 01.09.2021 0 € Daniela Stračiaková pdf - 1170,52 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 12.08.2021 1000 € Fond na podporu umenia pdf - 2583,74 kB
Návrh poistnej zmluvy 03.06.2021 166,25 € Generali Poisťovňa, a.s. pdf - 5066,01 kB
Zmluva o nájme bytu 01.06.2021 0 € Jozef Pichler pdf - 1165,97 kB
č. ZK01/VK/09/09/424 21.05.2021 0 € KOMENSKY, s.r.o. pdf - 458,66 kB
k Licenčnej zmluve č. U1446/2013 20.05.2021 0 € MADE spol. s r. o. pdf - 323,13 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 12.05.2021 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 986,73 kB
Návrh poistnej zmluvy 10.05.2021 73,15 € Generali Poisťovňa, a.s. pdf - 2251,75 kB
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ 31.03.2021 30 € Mesto Bánovce nad Bebravou pdf - 382,02 kB
Zmluva o užívaní časti podperných bodov 30.03.2021 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 965,78 kB
Zmluva o užívaní časti podperných bodov 30.03.2021 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 943,00 kB
k Zmluve o výpožičke 15.03.2021 0 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR pdf - 140,01 kB
Darovacia zmluva 11.03.2021 50 € Pierott, n.o. pdf - 287,81 kB
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - PrimaTEL s.r.o. 17.02.2021 0 € PrimaTEL, s.r.o. pdf - 1506,08 kB
Zmluva o výpožičke 03.02.2021 0 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pdf - 1905,31 kB
Mandátna zmluva 02.02.2021 2400 € LEDAS, s.r.o. pdf - 3041,45 kB
Dodatok k Zmluve o spolupráci 22.01.2021 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 384,38 kB
Darovacia zmluva 20.01.2021 68 567,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pdf - 579,53 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: