<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o dielo 1207192019 - Unistav, mŠ 98, kolaudácia 02.08.2019 0 € UNISTAV, s.r.o. pdf - 1338,54 kB
Zmluva o dielo - st. dozor - st. úupravy MŠ 98 - ku kolaudácii 26.07.2019 0 € Ing. Merjavý Anton pdf - 174,21 kB
Svetlana KANDRÁČOVÁ -zmluva o poskytovaní služieb 25.07.2019 0 € Svetlana Kandráčová pdf - 206,44 kB
Zmluva o poskytovaní služieb 01.07.2019 0 € Marianna Dvorjaková pdf - 362,39 kB
Dodatok ku zmluve o NFP - MOPS 21.06.2019 0 € MPSVaR SR pdf - 1820,67 kB
Zmluva o dielo 17.06.2019 56 000 € Františka Žigová pdf - 421,09 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 13.06.2019 0 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 418,32 kB
Zmluvao nájme 01.06.2019 0 € František Horváth pdf - 230,32 kB
Zmluva o poskytnutí NFP 21.05.2019 0 € MPSVaR SR pdf - 1525,57 kB
Zmluva o dielo - Stavebný dozor - Rekonštrukcia rigolov za záhradami 20.05.2019 4035,00 € Ing. Merjavý Anton pdf - 163,13 kB
Zmluva o spolupráci 11.04.2019 0 € IFK Service, s.r.o. pdf - 213,31 kB
Zmluva o dodávke plynu 05.03.2019 0 € SPP, a.s. pdf - 282,91 kB
Dodatok č. 2 k Zmuve č. 1/2011 28.02.2019 0 € Spišská katolícka charita pdf - 39,87 kB
KPZ 1/2019 - Fabián Kandráč 31.01.2019 8641,50 € Fabián Kandráč pdf - 292,99 kB
Zmluva o dielo - kamerový systém pre obec 21.01.2019 14452,25 € DOBRO, spol. s.r.o. pdf - 135,07 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: