<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva č.KB/ZO/2021KB11336-3 22.07.2021 0 € Osobný údaj. sk,s.r.o. PDF - 7296,78 kB
Zmluva o dielo 21.07.2021 0 € AMP projekt s.r.o. PDF - 1045,54 kB
Zmluva o dielo na vykonávanie stavebného dozoru 19.07.2021 0 € Ing. Anton Merjavý PDF - 3909,98 kB
Zmluva o dielo č. 2021-07-02 14.07.2021 0 € František Mirga pdf - 1556,01 kB
Zmluva o poskytovaní služieb 14.06.2021 0 € IBEJA s.r.o. PDF - 1168,53 kB
Zmluva o nájme bytu 01.06.2021 0 € František Horváth PDF - 1782,34 kB
Zmluva o nájme bytu 31.05.2021 0 € Štefánia Šandorová PDF - 1764,43 kB
Zmluva č.321 0855 25.05.2021 0 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR PDF - 1430,92 kB
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.1/2020 24.05.2021 0 € Real invest SK Žilina s.r.o PDF - 756,51 kB
Kúpna Zmluva 10.05.2021 0 € Vladimír Perháč,Ing.Jozef Pehráč PDF - 568,99 kB
Sponzorská Zmluva 28.04.2021 0 € Modrá Hviezda Fundraising o.z PDF - 877,90 kB
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov 13.04.2021 0 € Slovenský pozemkový fond pdf - 2205,19 kB
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci NP PRIM 31.03.2021 0 € Ministerstvo vnútra SR pdf - 575,66 kB
Zmluva o pripojení 25.03.2021 0 € Východoslovenská distribučná, a.s. PDF - 4462,74 kB
Rámcová zmluva o správe registratúry 25.03.2021 0 € Archivovanie SK s.r.o. pdf - 387,93 kB
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke 18.03.2021 0 € Štatistický úrad SR pdf - 193,50 kB
Mandátna zmluva č.0102/2021 26.02.2021 0 € MARBU-VO 1,s.r.o. pdf - 529,22 kB
Zmluva o dielo 23.02.2021 0 € Uranpres, spol.s.r.o. pdf - 1706,50 kB
Zmluva o poskytovaní služieb 04.02.2021 0 € MEPOS SNV s.r.o. pdf - 2889,27 kB
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka 20.01.2021 0 € MEPOS SNV s.r.o. PDF - 1251,29 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: