<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Kúpna Zmluva 10.05.2021 0 € Vladimír Perháč,Ing.Jozef Pehráč PDF - 568,99 kB
Sponzorská Zmluva 28.04.2021 0 € Modrá Hviezda Fundraising o.z PDF - 877,90 kB
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci NP PRIM 31.03.2021 0 € Ministerstvo vnútra SR pdf - 575,66 kB
Rámcová zmluva o správe registratúry 25.03.2021 0 € Archivovanie SK s.r.o. pdf - 387,93 kB
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke 18.03.2021 0 € Štatistický úrad SR pdf - 193,50 kB
Mandátna zmluva č.0102/2021 26.02.2021 0 € MARBU-VO 1,s.r.o. pdf - 529,22 kB
Zmluva o dielo 23.02.2021 0 € Uranpres, spol.s.r.o. pdf - 1706,50 kB
Zmluva o poskytovaní služieb 04.02.2021 0 € MEPOS SNV s.r.o. pdf - 2889,27 kB
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka 20.01.2021 0 € MEPOS SNV s.r.o. PDF - 1251,29 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: