<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy 21.09.2021 34 574,95 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 621,85 kB
Dohoda č. 21/25/054/41 na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti 24.08.2021 8001,54 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina pdf - 3402,56 kB
Zmluva o zriadení vecného bremena 04.08.2021 0 € Mária Komačková pdf - 1294,11 kB
Združená zmluva o pripojení 28.07.2021 60 € TES Media, s.r.o. pdf - 3258,19 kB
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Sppoločne pre komunity č. 54/2021 23.07.2021 1200 € Nadácia SPP pdf - 565,41 kB
Zmluva o spolupráci a poradenstve 23.07.2021 3400 € A4A-Agency 4 Academy, s.r.o. pdf - 1937,37 kB
Zmluva o dielo 15.07.2021 15 000 € AD-PROJEKT, s.r.o. pdf - 1141,47 kB
Dohoda č. 21/25/012/1 21.06.2021 0 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina pdf - 1304,20 kB
Zmluva o dielo 31.05.2021 4000 € Benclean, s.r.o. pdf - 988,66 kB
Zmluva o dielo 31.05.2021 37776,60 € EDELL, s.r.o. pdf - 1335,49 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Divinka 31.05.2021 5000 € Obecný športový klub Divinka - Lalinok pdf - 2067,73 kB
Zmluva o dielo 31.05.2021 15 027,12 € Marek Horník - TELESYS pdf - 1753,34 kB
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností 25.05.2021 2,40 € Trafin Oil SK, s.r.o. pdf - 1315,17 kB
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s obstaraním zmeny územného plánu obce Divinka 17.05.2021 1000 € Ján Majerík pdf - 743,76 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 10.05.2021 1400 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 1492,52 kB
Kúpna zmluva 05.05.2021 2584,30 € Mária Solenská pdf - 1323,95 kB
Zmluva o spolupráci 30.04.2021 0 € Obec Divina pdf - 890,53 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. z. SK/FMP/6c/06/031-Z 28.04.2021 34 574,95 € Žilinský samosprávny kraj pdf - 2666,40 kB
Zmluva o spolupráci a poradenstve 26.04.2021 4000 € A4A-Agency 4 Academy, s.r.o. pdf - 1901,89 kB
Kúpna zmluva 22.04.2021 360 € Mgr. Juraj Brezány pdf - 424,04 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: