Obec Hôrka nad Váhom Obec Hôrka nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Kúpna zmluva 30.12.2019 0 € COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo pdf - 1414,38 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130017 06.12.2019 0 € Pôdohospodárka platobná agentúra pdf - 1747,55 kB
Dodatok č.8 06.12.2019 0 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. pdf - 401,26 kB
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku 25.11.2019 30 € ročne € Výskumný ústav vodného dospodárstva pdf - 1176,58 kB
Dohoda o spolupráci 21.11.2019 0 € Mesto Piešťany pdf - 804,77 kB
Dohoda č.19/10/012/3 21.11.2019 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom pdf - 1234,52 kB
Kúpna zmluva 21.11.2019 1629 € Juraj Piller pdf - 480,69 kB
Kúpna zmluva 21.11.2019 27041,66 € Sidonia Pillerová, rod. Kadlecová pdf - 482,54 kB
Monicipálny úver - Univerzál 15.11.2019 0 € Prima banka Slovensko a.s. pdf - 494,68 kB
Zmluva o účte Muncipálneho úveru univerzál 15.11.2019 30000 € Prima banka Slovensko a.s. pdf - 1687,97 kB
Kúpna zmluva 14.11.2019 0 € Ján Lajčok pdf - 482,98 kB
Zmluva o dielo 31/2019/08421 05.11.2019 24102,28 € Cesty Nitra a.s. pdf - 3503,41 kB
Dodatok č. 1 - Kúpna zmluva a Dohoda o zriadení vecného bremena zo dňa 13.08.2019 04.11.2019 0 € Ján Kališ pdf - 555,50 kB
Dodatok č.10 16.10.2019 0 € Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom pdf - 307,87 kB
Kúpna zmluva 12.09.2019 7770 € Kopún a spol., s.r.o. pdf - 473,82 kB
Zmluva o dielo Športový areál - zateplenie a stavebné úpravy 09.09.2019 138025,79 € RLB s.r.o. pdf - 3642,94 kB
Zmluva o výpožičke č.05/2019 06.09.2019 0 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica pdf - 985,05 kB
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy A, Dodatok č. 2 05.09.2019 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 10699,36 kB
Zmluva o poskytovaní stravy 20.08.2019 0 € Základná škola s materskou školou, Kočovce 380 pdf - 431,38 kB
Kúpna zmluva a Dohoda o zriadení vecného bremena 13.08.2019 1227 € Ján Kališ docx - 40,35 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: