Obec Hôrka nad Váhom Obec Hôrka nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Kúpna zmluva 12.09.2019 7770 € Kopún a spol., s.r.o. pdf - 473,82 kB
Zmluva o dielo Športový areál - zateplenie a stavebné úpravy 09.09.2019 138025,79 € RLB s.r.o. pdf - 3642,94 kB
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy A, Dodatok č. 2 05.09.2019 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 10699,36 kB
Zmluva o poskytovaní stravy 20.08.2019 0 € Základná škola s materskou školou, Kočovce 380 pdf - 431,38 kB
Kúpna zmluva a Dohoda o zriadení vecného bremena 13.08.2019 1227 € Ján Kališ docx - 40,35 kB
Kúpna zmluva 05.08.2019 1236 € Mgr.Zuzana Mešťanová, Peter Mešťan docx - 33,08 kB
Zmluva o zriadení Združenia obcí ČOV Hrádok 04.07.2019 0 € Obec Kočovce, Obec Nová Ves nad Váhom, Obec Kálnica, Obec Hrádok docx - 24,83 kB
Zmluva o organizovaní detských hier 12.06.2019 300 € TIAMON s.r.o. pdf - 532,55 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 24.04.2019 5000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 2266,24 kB
Zmluva o dielo 15.04.2019 440 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra doc - 66,00 kB
Zmluva o spolupráci 01.04.2019 0 € PLANTEX, s r.o. pdf - 2096,41 kB
Kúpna zmluva 29.03.2019 100 € Jozef Opet doc - 68,00 kB
zmluva o zriadení vecných bremien 28.03.2019 0 € Západoslovenská distribučná , a.s. pdf - 2020,40 kB
Dohoda o vzájomnej spolupráci 25.03.2019 0 € Obec Kočovce, Obec Nová Ves nad Váhom, Obec Kálnica, Obec Hrádok pdf - 1361,11 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 15.02.2019 1200 € Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia Slov.komory audítorov č. 491 pdf - 2793,01 kB
k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130017 13.02.2019 0 € Pôdohospodárka platobná agentúra pdf - 1986,55 kB
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 05.02.2019 0 € Denisa Suchá pdf - 412,91 kB
Zmluva o budúcej zmluve a zriadení vecných bremien 09.01.2019 0 € Západoslovenská distribučná , a.s. pdf - 564,03 kB
Nájomná zmluva 01.01.2019 0 € Ing.Milan Špánik doc - 41,50 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: