<<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/289 700 € 19.09.2023 PARCELA Miroslav Dobiaš Geometrický plán 78/2023-vecné bremeno k vod.zdr.
DF2023/288 22,51 € 19.09.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 14.8.-10.9.2023
DF2023/287 1299 € 19.09.2023 KRAIN, s.r.o. Kálnické ozveny 1/2023
DF2023/286 1080 € 18.09.2023 N.M. - Audit, s.r.o. Overenie KUZ za rok 2022
DF2023/285 662,67 € 13.09.2023 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 8/23
DF2023/284 931,58 € 13.09.2023 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 8/23
DF2023/283 240 € 12.09.2023 Autodoprava Radovan Petrgalovič Preprava dňa 1.9.2023-BB a späť - Deň kroja
DF2023/282 420 € 11.09.2023 Gemini Group, s.r.o. Vypracovanie ŽoNFP - "Riešenie migračných výziev
DF2023/281 929,2 € 11.09.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 8/23 - VO, Kl.dôch., KD
DF2023/280 278,18 € 08.09.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 8/2023 - ČS, Stoky
DF2023/279 54 € 08.09.2023 VJ control, s.r.o. Mobilný internet pre kamerový systém ČS - 8/23
DF2023/278 442,47 € 07.09.2023 K.O.S.,s r.o. Vývoz a zneškodnenie VOK 18.8.2023
DF2023/277 378 € 07.09.2023 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 8/23
DF2023/276 47,5 € 07.09.2023 Obec Beckov Vývoz fekálií zo zdrav.stred.
DF2023/275 36 € 07.09.2023 noGrey s.r.o. Graficé práce - Logotyp vo vektoroch
DF2023/274 324 € 06.09.2023 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 8/23
DF2023/273 16 € 06.09.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 9/23 - Kl.dôch.
DF2023/272 202 € 06.09.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 9/23 - KD
DF2023/271 135 € 06.09.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 9/23 - zdrav.stred.
DF2023/270 51 € 06.09.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 9/23 - PZ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: