<<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2016/4519 255,66 € 30.06.2016 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/06.2016
DF2016/3085 237,38 € 30.06.2016 PKP Bardejov s.r.o. nájom dopr.prostr.
DF2016/3084 166,77 € 30.06.2016 TOPA SPORT,s.r.o. poháre+štítky/súťaže DHZ/BT
DF2016/3081 40 € 30.06.2016 Vasiľ Krochta-KROCHTATOUR preprava BUS/výlet detíMŠ
DF2016/3080 962,29 € 30.06.2016 Obec Hrabovec obedy pre dôchodcov/06.2016
DF2016/3079 291,79 € 30.06.2016 Ľubica Sekulová RTS-Reklama dresy,plagáty,kalendáre,diplomy...
DF2016/3082 4 € 25.06.2016 Slovenská pošta, a.s. zúčt.fa/ADAmko-09./2016-01.2017
DF2016/4518 11,64 € 20.06.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/4517 33,42 € 20.06.2016 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2016/3078 433 € 10.06.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. plyn/06.2016
DF2016/3077 119,6 € 10.06.2016 RAKY stav,s.r.o. siete proti hmyzu
DF2016/3073 50,38 € 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s., mobil 6.6.-5.7.2016
DF2016/3076 100 € 09.06.2016 Daniel Čupa - BUS TRANS preprava BUS
DF2016/3075 22,8 € 06.06.2016 ESPIK Group s.r.o. zber+vývoz kuchynského odpadu/05.2016
DF2016/3072 47,7 € 06.06.2016 Regionálne združenie ZMOŠariš doúčtovanie/27.snem ZMOS
DF2016/3071 29,34 € 06.06.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón+internet/05-2016
DF2016/3070 2,66 € 06.06.2016 T-Com, Slovak Telekom, a.s., telefón-MŠ/05.2016
DF2016/3069 908,7 € 03.06.2016 Obec Hrabovec obedy pre dôchodcov/05.2016
DF2016/3088 63,78 € 01.06.2016 MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT údržba/verej.osvetl.
DF2016/3083 23,38 € 01.06.2016 PONET press, Mgr. Miron Kantuľak Bardejovské novosti/1.polr.2016

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: