Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/334 12 € 31.12.2021 Ing. Milan Marguš Správa emailových schránok krasnaves.sk za rok2021
DF2021/333 594,97 € 31.12.2021 Energie2, a.s. El. energia č.145: 1-12/2021
DF2021/332 556,33 € 31.12.2021 Energie2, a.s. El. energia MŠ 1-12/2021
DF2021/331 392,62 € 31.12.2021 Energie2, a.s. El. energia dom smútku 1-12/2021
DF2021/330 456 € 31.12.2021 ECOM DDV, spoločnosť s ručením obmedzeným Servis CardiAid,softwér,batéria,elektródy
DF2021/329 1022,26 € 31.12.2021 EKO HUNKA s.r.o. Vývoz a uloženie odpadu za 2021/12
DF2021/328 117,68 € 31.12.2021 Energie2, a.s. El. energia VO vyúčtovanie za 12/2021
DF2021/327 140,12 € 31.12.2021 Energie2, a.s. El. energia OcU vyúčtovanie za 12/2021
DF2021/326 52,69 € 31.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón a internet za obdobie 1.12.-31.12.2021
DF2021/325 261,53 € 31.12.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Vyúčt. fareb.multif. zar. bizhub C227 9-12/2021
DF2021/324 82,55 € 31.12.2021 KONICA MINOLTA spol. s r.o. Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227
DF2021/323 19,8 € 31.12.2021 3W SLOVAKIA s.r.o. Softwérová aktualiz. databázy virtualnycintorin.sk
DF2021/322 315,45 € 31.12.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie hlavných jedál za mesiac 12/2021
DF2021/321 191,1 € 28.12.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodaný tovar pre ŠJ MŠ Krásna Ves za 2021/12
DF2021/320 206,6 € 28.12.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Refund. mzdy vedúcej ŠJ MŠ Krásna Ves za 12/2021
DF2021/319 14 € 27.12.2021 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Odber biolog. rozlož. odpadu v MŠ K.Ves za 12/2021
DF2021/318 65,48 € 21.12.2021 Prima banka Slovensko, a.s. Vedenie účtu cenných papierov za rok 2021
DF2021/317 505,8 € 21.12.2021 Marian Žačik Práce a materiál na podlahe pivnica OcU
DF2021/316 30 € 19.12.2021 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Mobilný telefón orange 17.12.2021-16.1.2022
DF2021/315 51,9 € 17.12.2021 Poľnohospodárske družstvo Vývoz odpadových vôd z 9bj.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: