<<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/108 28,8 € 31.03.2024 INTA s. r. o. Odber kuch odpadu
DF2024/107 28,8 € 31.03.2024 INTA s. r. o. Odber kuch odpadu
DF2024/105 426,48 € 31.03.2024 Kopaniciarska odpad.spol. s.r.o. uloženie odpadu
DF2024/104 44,64 € 31.03.2024 Eres property TN, s. r.o. BD
DF2024/103 65,62 € 31.03.2024 Slovak Telekom a. s. telefón Obec, MŠ
DF2024/102 0 € 31.03.2024 Plantex, s.r. o Ovocie pre deti MŠ
DF2024/101 96 € 31.03.2024 Dana Zelenay Tinková -DaTi Činnosť technika požiarnej ochrany
DF2024/99 60 € 27.03.2024 adsupra s.r. o. mobilná aplikácia Modrová
DF2024/100 160 € 27.03.2024 MASTER SPORT s. r. o. Basketbalový kôš
DF2024/98 200 € 25.03.2024 ENSARA, s. r.o. vypracovaie posúdenia zdravotných rizík
DF2024/97 96 € 25.03.2024 DuxxPrint s. r. o. výroba polepu dopravná značka
DF2024/96 100 € 25.03.2024 Patrik Minárik Vývoz odpadových vôd MŠ
DF2024/95 20,5 € 20.03.2024 RAABE s.r.o. ŠJ mateiály
DF2024/94 36 € 20.03.2024 BERRY s.r.o. Moravany n.V. tovar ŠJ
DF2024/93 204 € 20.03.2024 Radovan Petrgalovič MŠ predškoláci tradicíe
DF2024/92 168 € 20.03.2024 Martin Tvaroška-Mariuc Vývoz veľkoobjemového odpadu
DF2024/91 0 € 20.03.2024 Organika s . r. o. Tovar ŠJ
DF2024/90 54,84 € 16.03.2024 REMOS spol. s. r.o. Materiál
DF2024/89 528 € 16.03.2024 Bezovec PD Brána cintorín
DF2024/88 18,86 € 16.03.2024 DesignShop s.r. o Bránová zarážka

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 6    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: