<<Prvá   <Predošlá   1 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/479 250 € 31.12.2023 František Polák ročný poplatok za používanie programu na správu PC
DF2023/478 10,84 € 31.12.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda DS
DF2023/477 123,07 € 31.12.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda ZS
DF2023/476 38,35 € 31.12.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda MS
DF2023/475 405,86 € 31.12.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda BD
DF2023/474 96 € 31.12.2023 Dana Zelenay Tinková -DaTi činnost požiarneho a bezpečnostného technika
DF2023/473 14,4 € 31.12.2023 INTA s. r. o. Odber kuchynského odpadu
DF2023/472 491,17 € 31.12.2023 ZSE Energia a.s. elektrina VO
DF2023/471 -164,08 € 31.12.2023 ZSE Energia a.s. elektrinaŠK
DF2023/470 152,46 € 31.12.2023 ZSE Energia a.s. elektrina MŠ
DF2023/469 -502,92 € 31.12.2023 ZSE Energia a.s. elektrina
DF2023/468 101,27 € 31.12.2023 ZSE Energia a.s. elektrina BD
DF2023/467 747,98 € 31.12.2023 Kopaniciarska odpad.spol. s.r.o. uloženie odpadu
DF2023/466 4,2 € 31.12.2023 WebHouse s.r.o. aktualizácia programu
DF2023/465 232,49 € 31.12.2023 ZSE Energia a.s. Elektrina KD
DF2023/464 -723,68 € 31.12.2023 ZSE Energia a.s. Elektrina Obec, DS
DF2023/463 782 € 31.12.2023 Marcel Lintner Materiál a montáž kotol OcÚ
DF2023/461 28,8 € 31.12.2023 INTA s. r. o. Odber kuchynského odpadu
DF2023/460 73,52 € 31.12.2023 T Com a.s. Telefon, internet OcÚ, MŠ,
DF2023/459 0 € 31.12.2023 Plantex, s.r. o MŠ Modrová služby - dovoz ovocia

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: