<<Prvá   <Predošlá   1 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/400 237,06 € 31.12.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. BD voda
DF2019/399 1,16 € 31.12.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. ŠK voda
DF2019/398 6,97 € 31.12.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. DS voda
DF2019/397 11,62 € 31.12.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. ZS voda
DF2019/396 26,72 € 31.12.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. MŠ voda
DF2019/395 29,05 € 31.12.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. KD voda
DF2019/394 8,14 € 31.12.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. OcÚ voda
DF2019/393 33,6 € 31.12.2019 ERES property, s.r.o. Mandátne služby 9/2019
DF2019/392 33,6 € 31.12.2019 ERES property, s.r.o. Mandátne služby 11/2019
DF2019/391 4,2 € 31.12.2019 TOPSET-Vlcek Jan Aktualizácia programov
DF2019/390 336,92 € 31.12.2019 Slov.plynar.priemysel MŠ, ZS KD, OcÚ plyn
DF2019/389 14,4 € 31.12.2019 INTA s. r. o. Odber kuchynského odpadu
DF2019/388 310,68 € 31.12.2019 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz TKO
DF2019/387 517,54 € 31.12.2019 ZSE Energia a.s. VO elektrina
DF2019/386 40,71 € 31.12.2019 ZSE Energia a.s. BD elektrina
DF2019/385 359,96 € 31.12.2019 ZSE Energia a.s. OcÚ, KD, DS, elektrina
DF2019/384 268,22 € 31.12.2019 ZSE Energia a.s. MŠ elektrina
DF2019/383 142,82 € 31.12.2019 ZSE Energia a.s. ŠK elektrina
DF2019/382 333,34 € 31.12.2019 Kopaniciarska odpad.spol. Uloženie odpadu
DF2019/381 100,91 € 31.12.2019 T Com MŠ, OcÚ telefón, internet, mobilný internet

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: