<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/420 14,4 € 31.12.2017 INTA s. r. o. Odvoz kuchynského odpadu
DF2017/419 520,78 € 31.12.2017 Slov.plynar.priemysel Plyn MŠ, ZS, OcÚ, KD
DF2017/418 231,36 € 31.12.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz komunálneho odpadu
DF2017/417 -1114,87 € 31.12.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina MŠ
DF2017/416 -2091,73 € 31.12.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina BD, KD, DS, OcÚ
DF2017/415 420,16 € 31.12.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina VO
DF2017/414 131,08 € 31.12.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Tovar ŠJ
DF2017/413 67,89 € 31.12.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina ŠK
DF2017/412 -307,7 € 31.12.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina ZS
DF2017/411 346,6 € 31.12.2017 Kopaniciarska odpad.spol. Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad
DF2017/410 76,08 € 31.12.2017 T Com Telefón, internet
DF2017/409 80 € 31.12.2017 Dana Zelenay Tinková -DaTi Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
DF2017/408 30 € 29.12.2017 Comtec s.r.o. Zalohovanie PC
DF2017/407 115,13 € 28.12.2017 Mesto Spoločný úrad samosprávy Stavebný poriadok
DF2017/406 13,04 € 28.12.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/405 44,64 € 28.12.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/404 16,8 € 28.12.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/403 17,82 € 22.12.2017 Bauco s.r.o. Špárovacia hmota ŠK Modrová WC
DF2017/402 120 € 18.12.2017 Pavol Dzurka P+M Ozvučenie kulúrnospoločenksej udalosti za rok 2017
DF2017/401 260,68 € 15.12.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz domového odpadu
DF2017/400 44,4 € 14.12.2017 BOMAT s.r. o. Zhodnotenie odpadu
DF2017/399 553,68 € 14.12.2017 LOMBARD, s.r.o. Odplata za poskytnutie internetu podľa zmluv
DF2017/398 139,9 € 11.12.2017 Kominarstvo A.Ocet Kontrola a čistenie komínov, KD, OcÚ, MŠ, ZS
DF2017/397 387,01 € 11.12.2017 Kopaniciarska odpad.spol. Uloženie odpadu po vytriedení piatich zložiek
DF2017/396 27,71 € 11.12.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/395 103,77 € 11.12.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Tovar ŠJ
DF2017/394 30,6 € 11.12.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/393 34,42 € 11.12.2017 Skládka.odpadu obec Bojná Uloženie odpadu - komun. odpady po vytriedení
DF2017/392 28,8 € 11.12.2017 INTA s. r. o. Odber kuchynského odpadu
DF2017/391 7,2 € 08.12.2017 WebHouse s.r.o. Doména
DF2017/390 402,4 € 07.12.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina VO
DF2017/389 76,85 € 06.12.2017 T Com OcÚ telefón
DF2017/388 48 € 06.12.2017 SOMI Školenie
DF2017/387 275,52 € 06.12.2017 Jan Čuvala- JČ Servis Oprava VO
DF2017/386 67,6 € 05.12.2017 INPROST s.r.o. Obecné noviny na rok 2018
DF2017/385 80 € 05.12.2017 Dana Zelenay Tinková -DaTi Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany
DF2017/384 33,6 € 04.12.2017 PORADCA s.r.o Úplné znenia zákonov
DF2017/383 1092 € 04.12.2017 Slov.plyn.priem.a.s.
DF2017/382 30 € 04.12.2017 Comtec s.r.o. Zálohovanie PC
DF2017/381 40,27 € 01.12.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/380 14,63 € 01.12.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/379 30,6 € 01.12.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/378 308,77 € 30.11.2017 HINER, s.r.o. Vývoz odpadu na skládku Bojná
DF2017/377 205,85 € 30.11.2017 HINER, s.r.o. Vývoz odpadu na skládku Bojná
DF2017/376 102,92 € 30.11.2017 HINER, s.r.o. Vývoz odpadu na skládku Bojná
DF2017/375 205,85 € 30.11.2017 HINER, s.r.o. Vývoz odpadu na skládku Bojná
DF2017/374 102,92 € 30.11.2017 HINER, s.r.o. Vývoz odpadu na skládku Bojná
DF2017/373 308,77 € 30.11.2017 HINER, s.r.o. Vývoz odpadu na skládku Bojná
DF2017/372 102,92 € 30.11.2017 HINER, s.r.o. Vývoz odpadu na skládku Bojná
DF2017/371 102,92 € 30.11.2017 HINER, s.r.o. Vývoz odpadu na skládku Bojná
DF2017/370 102,92 € 30.11.2017 HINER, s.r.o. Vývoz odpadu na skládku Bojná
DF2017/369 15 € 28.11.2017 NOMIland s.r.o. Materiál MŠ
DF2017/368 15,59 € 24.11.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŚJ
DF2017/367 41,81 € 24.11.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/366 10,94 € 24.11.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/365 114,7 € 24.11.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/364 230 € 24.11.2017 Geoinfos Ing. Vladimír Uhlík Geometrický plán
DF2017/363 362,47 € 16.11.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz komunálneho odpadu
DF2017/362 28,8 € 13.11.2017 INTA s. r. o. Odber kuchynského odpadu
DF2017/361 75,31 € 13.11.2017 Damito s. r. o. Čistiace potreba KD
DF2017/360 144,85 € 10.11.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Tovar ŠJ
DF2017/359 77,06 € 10.11.2017 T Com Telefón OcÚ, MŠ, internet
DF2017/358 50 € 10.11.2017 Kusovský Peter Revízia ŠK
DF2017/357 273,96 € 10.11.2017 Jan Čuvala- JČ Servis Oprava VO
DF2017/356 99,6 € 10.11.2017 REGAS, s. r. o. MŠ - špec. služby termostat
DF2017/355 93 € 10.11.2017 Masárová Anna Strava, občerstvenie voľby VÚC
DF2017/354 63,35 € 10.11.2017 ZSE Energia a.s. ZS - elektrina
DF2017/353 367,44 € 10.11.2017 ZSE Energia a.s. VO - elektrina
DF2017/352 160,99 € 10.11.2017 Skládka.odpadu obec Bojná Uloženie odpadu - KO, zmes betónu, tehál
DF2017/351 11,5 € 10.11.2017 EDISON SK s. r. o Materiál - šnúra
DF2017/350 462 € 10.11.2017 Bezovec PD Oceľová lávka MŠ
DF2017/349 607,46 € 10.11.2017 Kopaniciarska odpad.spol. Uloženie odpadu na skládke po vytriedení
DF2017/348 43,1 € 10.11.2017 N-Terr s. r. o. Žiarovky KD
DF2017/347 250 € 10.11.2017 Dychová hudba Modrovanka Hudobná produkcia - dôchodci
DF2017/346 250 € 10.11.2017 Folklórny súbor Modrovanky - Krojovanky Divadelné podujatie - dôchodci
DF2017/345 930 € 03.11.2017 Slov.plynar.priemysel Plyn OcÚ, MŠ, ZS, KD
DF2017/344 80 € 03.11.2017 Dana Zelenay Tinková -DaTi Vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany
DF2017/343 27,89 € 02.11.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/342 82,89 € 02.11.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/341 336,5 € 02.11.2017 LASER servis s.r.o. Šenkvice Tonery matrika, OcÚ
DF2017/340 48 € 02.11.2017 Comtec s.r.o. Záloha PC
DF2017/339 1608,55 € 30.10.2017 Norbert Ščasný - Enes Oprava strechy Šatne
DF2017/338 264,1 € 26.10.2017 NOMIland s.r.o. Materiál MŠ
DF2017/337 37,8 € 26.10.2017 Maquita vydavatelstvo Učebné pomôcky MŠ
DF2017/336 99,15 € 24.10.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Občerstvenie - hody
DF2017/335 4,56 € 24.10.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda ZS
DF2017/334 9,12 € 24.10.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda DS
DF2017/333 39,88 € 24.10.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda MŠ
DF2017/332 243,8 € 24.10.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda BD
DF2017/331 30,76 € 24.10.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda KD
DF2017/330 5,7 € 24.10.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda OcÚ
DF2017/329 23,93 € 24.10.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda ŠK
DF2017/328 49 € 24.10.2017 Masárová Anna Posedenie dôchodcov - občerstvenie
DF2017/327 56 € 24.10.2017 Masárová Anna Posedenie dôchodcov - občerstvenie
DF2017/326 316,8 € 20.10.2017 REGAS, s. r. o. Servis
DF2017/325 390 € 20.10.2017 REGAS, s. r. o. Odborná prehliadka
DF2017/324 1019,4 € 20.10.2017 REGAS, s. r. o. Servisná kontrola
DF2017/323 75 € 20.10.2017 MADE s.r.o. Aktualizácia programu Urbis
DF2017/322 229,07 € 20.10.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz komunálneho odpadu
DF2017/321 240 € 20.10.2017 Pavol Dzurka P+M Údržba zelene
DF2017/320 238,81 € 20.10.2017 Comtec s.r.o. MŠ office
DF2017/319 595,36 € 19.10.2017 Paliva-staviva-Hurtikova Uhlie - palivo KD
DF2017/318 176,02 € 18.10.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/317 83,27 € 18.10.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/316 33,6 € 18.10.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/315 39,24 € 18.10.2017 SOFT-GL s.r.o. Aktualizácia a servis k programu ŠJ
DF2017/314 25,68 € 18.10.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/313 14,4 € 11.10.2017 INTA s. r. o. Odber kuchynského odpadu
DF2017/312 34,8 € 11.10.2017 Mesto Spoločný úrad samosprávy Stavebný poriadok III. štvrťrok 2017
DF2017/311 317,02 € 10.10.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina VO
DF2017/310 59,88 € 10.10.2017 PYROTEAM GROUP s.r.o. Kontrola hasiacich prístrojov bytový dom
DF2017/309 192,61 € 10.10.2017 PYROTEAM GROUP s.r.o. Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, KD, MŠ, ZS, DS
DF2017/308 400,47 € 09.10.2017 LOBBE-DOLINY s.r.o. Uloženie odpadu po vytriedení piatich zložiek
DF2017/307 63,35 € 09.10.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina ZS
DF2017/306 458,25 € 09.10.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina MŠ
DF2017/305 1166,56 € 09.10.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina KD, DS, OcÚ, BD
DF2017/304 570 € 09.10.2017 Slov.plynar.priemysel Plyn MŠ, ZS, OcÚ, KD
DF2017/298 411,87 € 06.10.2017 EDISON SK s. r. o Svetelné reťaze
DF2017/297 55,13 € 06.10.2017 Zábavné učení, s. r. o. MŠ materiál
DF2017/303 1910,24 € 03.10.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Stravné lístky
DF2017/299 15 € 02.10.2017 Comtec s.r.o. Záloha PC
DF2017/296 27,63 € 02.10.2017 Extratech s. r.o. Cievka Autocat
DF2017/295 29 € 02.10.2017 N-Terr s. r. o. LED reflektor
DF2017/302 80 € 30.09.2017 Dana Zelenay Tinková -DaTi Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany
DF2017/301 76,69 € 30.09.2017 T Com Telefón OcÚ, MŠ, internet
DF2017/300 112,88 € 30.09.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Tovar ŠJ
DF2017/294 104,58 € 29.09.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/293 21,5 € 27.09.2017 Chrome s.r.o. Husqvarna John Deere Reťaz Husqvarna
DF2017/292 416 € 26.09.2017 Jaroslav Špalek - RenMont KD údržba budovy
DF2017/291 590 € 26.09.2017 Jaroslav Špalek - RenMont MŠ údržba interieru
DF2017/290 1415 € 26.09.2017 Jaroslav Špalek - RenMont KD oprava interieru
DF2017/289 35,1 € 25.09.2017 Chrome s.r.o. Husqvarna John Deere Lišta Husqvarna
DF2017/288 35,72 € 18.09.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/287 65,32 € 18.09.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/286 25 € 14.09.2017 Branislav Turan, život a zdravie MŠ knihy
DF2017/282 257,69 € 14.09.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina VO
DF2017/281 33,19 € 14.09.2017 Skládka.odpadu obec Bojná Uloženie odpadu
DF2017/280 265,03 € 14.09.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz odpadu
DF2017/279 389,46 € 11.09.2017 Kopaniciarska odpad.spol. Zneškodnenie odpadu
DF2017/285 21,97 € 07.09.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/278 229 € 05.09.2017 Domoss technika a.s. Sporák kombi Mora KS642MW
DF2017/277 1832 € 05.09.2017 Domoss technika a.s. Sporák kombi Mora KS642 MW 8 ks
DF2017/276 197 € 05.09.2017 Slov.plynar.priemysel Plyn Obec, ZS, MŠ, KD
DF2017/275 63,35 € 05.09.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina ZS
DF2017/273 80 € 05.09.2017 Dana Zelenay Tinková -DaTi Vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany a
DF2017/284 63,19 € 04.09.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/272 76,08 € 04.09.2017 T Com telefón MŠ, OcÚ, internet
DF2017/283 403,52 € 31.08.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/274 51 € 31.08.2017 Comtec s.r.o. Zálohovanie PC
DF2017/271 426,11 € 30.08.2017 TRIAL s.r.o. ŠK Modrová - WC
DF2017/270 101,14 € 30.08.2017 Zábavné učení, s. r. o. Učebné a kom. pomôcky MŠ
DF2017/268 39,52 € 22.08.2017 Servis OMI - Oto Horňák Oprava motorového auta Škoda Roomster
DF2017/267 456,9 € 19.08.2017 Mikroregión Beckov-ZV-Bezovec Kalendáre na rok 2018
DF2017/266 -5,76 € 19.08.2017 SOZA Vrátenie platby SOZA oslavy
DF2017/265 -5,76 € 19.08.2017 SOZA Vrátenie platby SOZA oslavy
DF2017/262 252,55 € 14.08.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz domového odpadu
DF2017/261 798,77 € 14.08.2017 Comtec s.r.o. Počítač 2 x, myš 2 x, klávesnica 2 x,
DF2017/260 19,2 € 14.08.2017 SOZA Autorská odmena SOZA
DF2017/259 19,2 € 14.08.2017 SOZA Autorská odmena SOZA
DF2017/263 7,98 € 09.08.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. voda ZS
DF2017/258 26,16 € 08.08.2017 Centrum polygrafických služieb Matričné talčivá
DF2017/257 365,18 € 08.08.2017 Comtec s.r.o. LCD monitor 2 x
DF2017/256 105 € 08.08.2017 Slov.plynar.priemysel Plyn Obec, MŠ, ZS, KD
DF2017/255 216,66 € 07.08.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina VO
DF2017/254 63,35 € 07.08.2017 ZSE Energia a.s. elektrina ZS
DF2017/253 627 € 07.08.2017 Pavol Kerák Dohodnuté stavebné práce podľa cenovej ponuky
DF2017/252 1020 € 07.08.2017 Helena Lintnerová Občerstvenie pri príležitosti osláv 860. výročia
DF2017/264 76,96 € 04.08.2017 T Com telefón MŠ, OcÚ, internet
DF2017/250 419,25 € 04.08.2017 Kopaniciarska odpad.spol. Zneškodnenie odpadu po vytriedení piatich zložiek
DF2017/249 610,44 € 02.08.2017 Jan Čuvala- JČ Servis Oprava elektroinštalácie MŠ, orez stromov, montáž
DF2017/248 72 € 02.08.2017 Pavol Dzurka P+M Preprava na oslavy 860. výročia obce Modrová
DF2017/247 180 € 02.08.2017 Pavol Dzurka P+M Kosenie ihrisko, škôlka, cintorín, údržba kosačky
DF2017/246 80 € 02.08.2017 Dana Zelenay Tinková -DaTi Vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany a
DF2017/245 290 € 02.08.2017 Zelmedia Prenájom nafukovacieho hradu, maľovanie na tvár,
DF2017/244 254,06 € 01.08.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. voda bytový dom
DF2017/243 56,96 € 01.08.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda MŠ
DF2017/242 22,79 € 01.08.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda Dom smútku
DF2017/241 82,03 € 01.08.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda ŠK
DF2017/240 38,74 € 01.08.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda KD
DF2017/239 9,12 € 01.08.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. voda OcÚ
DF2017/269 24 € 31.07.2017 Comtec s.r.o. Zálohovanie PC
DF2017/251 75,59 € 31.07.2017 T Com Telefón Obec, MŠ, internet
DF2017/238 16,8 € 26.07.2017 Wolters Kluwer s. r. o. Pracovnoprávne vzťahy v školstve
DF2017/237 79,2 € 24.07.2017 TOPSET-Vlcek Jan Licencia programu registratúra
DF2017/236 342,6 € 24.07.2017 Juraj Zmeko-Koja Trade Taška oslavy 860. výročia obce
DF2017/235 252,04 € 24.07.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz domového odpadu
DF2017/234 361,57 € 24.07.2017 DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o Reklamné predmety na oslavy 860. výočia obce
DF2017/233 46,56 € 24.07.2017 Datatrade s.r.o Obce info
DF2017/232 1000 € 23.07.2017 Spolok DRIETOMANKA Vystúpenie DH Drietomanka na oslavách
DF2017/231 74,94 € 19.07.2017 Lajka, s. r. o. Prívesok na kľúče oslavy
DF2017/230 55,44 € 17.07.2017 Vodax a. s. Lucka - voda na oslavy 860. výročia obce Modrová
DF2017/229 205,9 € 11.07.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina VO
DF2017/228 28,8 € 11.07.2017 INTA s. r. o. Odber kuchynského odpadu
DF2017/226 107,88 € 10.07.2017 RES Promotion, s. r.o. vyhotovenie pier oslavy 860. výročia obce
DF2017/225 458,25 € 10.07.2017 ZSE Energia a.s. elektrina MŠ
DF2017/224 1166,54 € 10.07.2017 ZSE Energia a.s. elektrina KD, DS, OcÚ, BD
DF2017/223 63,35 € 10.07.2017 ZSE Energia a.s. elektrina ZS
DF2017/222 152,84 € 10.07.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina ŠK
DF2017/221 82,86 € 10.07.2017 Mikroregión Beckov-ZV-Bezovec Mikroregión
DF2017/220 32,24 € 10.07.2017 Spoločná úradovňa samosprávy n. o Zdravotné a sociálne posudky
DF2017/219 50,31 € 10.07.2017 Mesto Spoločný úrad samosprávy Stavebný poriadok
DF2017/218 76,63 € 10.07.2017 Skládka.odpadu obec Bojná Objemný odpad
DF2017/217 171,8 € 10.07.2017 Damito s. r. o. Čistiace potreby MŠ
DF2017/216 416,4 € 10.07.2017 Kopaniciarska odpad.spol. Zneškodnenie odpadu
DF2017/215 19 € 03.07.2017 Mediagraf, s. r.o. Reklamný baner Oslavy 860. výročia prvej písomnej
DF2017/214 75 € 03.07.2017 MADE s.r.o. Systémová podpora Urbis
DF2017/213 105 € 01.07.2017 Slov.plynar.priemysel Plyn OcÚ, KD, ZS, MŠ
DF2017/227 102,3 € 30.06.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Tovar ŠJ
DF2017/212 66,6 € 30.06.2017 Jan Čuvala- JČ Servis Všeobecné služby - orez stromov nad cestou
DF2017/211 169,5 € 30.06.2017 Supa Marian Oprava traktorovej kosačky
DF2017/210 30 € 30.06.2017 Comtec s.r.o. Zálohovanie PC
DF2017/209 80 € 30.06.2017 Dana Zelenay Tinková -DaTi Vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany a
DF2017/208 372,18 € 29.06.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Stravné listky
DF2017/207 1132 € 28.06.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Stravné listky
DF2017/206 18 € 27.06.2017 Radesit, s. r. o. Ohrievacie tel. fiko, Mora
DF2017/205 1430,9 € 27.06.2017 Pavol Kerák Stavebné práce soc. zar. ŠK Modrová
DF2017/204 58,32 € 27.06.2017 Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematin Vývoz fekálií MŠ a Seta
DF2017/203 1490,87 € 27.06.2017 ROSTA s. r. o. Dodávka a montáž vodoinštalácie a kanalizácie
DF2017/202 28,18 € 27.06.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/201 62,04 € 27.06.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/200 23,28 € 27.06.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/199 43,99 € 27.06.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/198 155,79 € 27.06.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Tovar ŠJ
DF2017/197 94,41 € 27.06.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/196 23,02 € 27.06.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/195 25,75 € 27.06.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/194 307,53 € 22.06.2017 JIMI Textil s. r. o. Interierové vybavenie sály KD
DF2017/193 64 € 22.06.2017 LB CREATIVE s .r o. Pohladnice obce
DF2017/192 -63,36 € 21.06.2017 SOZA poskytnutie zľavy k faktúre 2171117187
DF2017/191 24,69 € 19.06.2017 VBV Invest s. r. o. Materiá na kosačku
DF2017/190 45,4 € 19.06.2017 Comtec s.r.o. Antivirus licencia na obec
DF2017/189 23,86 € 16.06.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Rozbor odpadovej vody
DF2017/188 540 € 16.06.2017 Krakovský Jozef Výmena svietidiel v KD
DF2017/187 377,9 € 15.06.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz komunálneho odpadu
DF2017/186 28,8 € 15.06.2017 INTA s. r. o. odber kuchynského odpadu
DF2017/185 378,97 € 15.06.2017 TRIAL s.r.o. ŠK Modrová WC
DF2017/184 1220,95 € 15.06.2017 TRIAL s.r.o. ŠK Modrová WC
DF2017/182 200,51 € 15.06.2017 HOME TRADE s. r. o. Interierové vybavenie - garníže do KD
DF2017/181 305,94 € 14.06.2017 METRO Pivný set 5 x
DF2017/180 305,94 € 14.06.2017 METRO Pivný set 5 x
DF2017/179 135 € 09.06.2017 Chladenie, spol. s. r. o. Oprava chladničky ŠK
DF2017/178 166,74 € 09.06.2017 BLACHOTRAPEZ s. r. o. Výstavba WC - ihrisko ŠK
DF2017/177 84,12 € 09.06.2017 Jan Čuvala- JČ Servis Oprava VO, hromozvod KD
DF2017/176 114,11 € 08.06.2017 N-Terr s. r. o. Svetlá do KD
DF2017/175 314,18 € 08.06.2017 N-Terr s. r. o. Svetlá do KD
DF2017/174 314,6 € 08.06.2017 Domoss technika a.s. Materiál ŠK Modrová
DF2017/173 63,35 € 08.06.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina ZS
DF2017/172 3,6 € 07.06.2017 Slovenská pošta, a.s. Predplatné predškolská výchova
DF2017/171 8 € 07.06.2017 ARES s.r.o. Časopis Vrabček - predplatné
DF2017/170 65,21 € 07.06.2017 Skládka.odpadu obec Bojná Uloženie odpadu - Bojná
DF2017/169 30 € 07.06.2017 Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematin Kosenie trávy
DF2017/168 250,09 € 07.06.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina VO
DF2017/167 102,57 € 06.06.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/166 19,51 € 06.06.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/165 77,95 € 06.06.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/164 47,2 € 06.06.2017 AbeeX, s. r. o. BioAktiv - Žumpy, spetiky, ČOV
DF2017/163 167,9 € 05.06.2017 Domoss technika a.s. Dlažba a obklad na WC ihrisko ŠK
DF2017/162 113 € 05.06.2017 Slov.plynar.priemysel Plyn OcÚ, MŠ, KD, ZS
DF2017/161 71,18 € 05.06.2017 T Com telefón MŠ, OcÚ, internet
DF2017/160 180 € 05.06.2017 Pavol Dzurka P+M Kosenie ihrisko, škôlka, cintorín, údržba kosačky
DF2017/159 12 € 02.06.2017 Mestské kultúrne stredisko Novomestský spravodajca 2017
DF2017/158 80 € 02.06.2017 Dana Zelenay Tinková -DaTi Vykonanie činnosti požiarneho technika máj 2017
DF2017/157 676,86 € 02.06.2017 Kopaniciarska odpad.spol. Zneškodnenie odpadu zmesový kom.odpad
DF2017/183 30 € 01.06.2017 Comtec s.r.o. Zálohovanie PC
DF2017/156 211,2 € 01.06.2017 SOZA Autorská odmena za licenciu na verejené použitie
DF2017/155 30 € 01.06.2017 Comtec s.r.o. Zálohovanie PC
DF2017/154 83,4 € 23.05.2017 Comtec s.r.o. Antivirus licencia na 1 rok KD
DF2017/153 218,4 € 19.05.2017 Premstav spol. s. r. o. Materiál na ihrisko Šk - betón 3 m3
DF2017/152 70,58 € 18.05.2017 T Com Telefón OcÚ, MŠ, internet
DF2017/151 273 € 18.05.2017 Ľubomír Frťala Výkopové práce ihrisko ŠK - wc
DF2017/150 28,8 € 18.05.2017 INTA s. r. o. odber kuchynského odpadu
DF2017/149 21,76 € 18.05.2017 HS Parts s. r. o. Materiál do kosačky
DF2017/148 1499,5 € 13.05.2017 Krakovský Jozef Revízia DS, OcÚ, ŠK, KD, ZS, VO,
DF2017/147 254,92 € 12.05.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz komunálneho odpadu
DF2017/146 3484,5 € 11.05.2017 Damito s. r. o. Stolička TOMEK 101 ks cena za 1 ks 34,50 €
DF2017/145 936 € 10.05.2017 DAZIbetón, spol. s. r. o. Betónová nádrž - žumpa na ihrisko ŠK
DF2017/144 63,35 € 10.05.2017 ZSE Energia a.s. elektrina ZS
DF2017/143 239 € 10.05.2017 Slov.plynar.priemysel Plyn OcÚ.,MŠ. ZS, KD
DF2017/142 80 € 08.05.2017 Dana Zelenay Tinková -DaTi Vykonanie činnosti požiarneho technika apríl 2017
DF2017/141 38,6 € 08.05.2017 Elektrosped, a. s. Učebné a kompenzačné pomôcky
DF2017/140 114,73 € 08.05.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Tovar ŠJ
DF2017/139 128,16 € 08.05.2017 Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematin Vývoz žumpy ZS
DF2017/138 292,34 € 05.05.2017 ZSE Energia a.s. elektrina VO
DF2017/137 138,1 € 05.05.2017 Skládka.odpadu obec Bojná Uloženie odpadu
DF2017/136 448,65 € 05.05.2017 Kopaniciarska odpad.spol. Uloženie odpadu
DF2017/135 46,2 € 05.05.2017 BOMAT s.r. o. Vývoz neb. odpadu
DF2017/134 30 € 03.05.2017 Comtec s.r.o. Zálohovanie PC
DF2017/133 27 € 03.05.2017 Slovenská legálna metrológia, n. o. údržba váhy ŠJ
DF2017/132 200 € 03.05.2017 Ing. Jozef Petráš Prístava soc. zar. ŠK
DF2017/131 271,15 € 03.05.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda BD
DF2017/130 36,46 € 03.05.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. voda MŠ
DF2017/129 2,28 € 03.05.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. voda DS
DF2017/128 3,42 € 03.05.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. voda ŠK
DF2017/127 37,6 € 03.05.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. voda ZS
DF2017/126 360 € 02.05.2017 Bezovec PD Tovar- futbalové bránky ŠK
DF2017/125 120 € 02.05.2017 Bezovec PD Tovar- stojan na máj
DF2017/124 135,15 € 02.05.2017 MABONEX Slovakia Tovar Šj
DF2017/123 64,5 € 02.05.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/122 24,44 € 02.05.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/121 23,24 € 02.05.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/120 36,6 € 02.05.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/119 269,76 € 27.04.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz domového odpadu
DF2017/118 32,24 € 27.04.2017 Spoločná úradovňa samosprávy n. o Sociálny posudok
DF2017/117 66,15 € 27.04.2017 LOMBARD, s.r.o. Interner oprava
DF2017/116 34,57 € 27.04.2017 Mesto Spoločný úrad samosprávy stavebný poriadok za I. štvrťrok 2017
DF2017/115 17,09 € 27.04.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. voda KD
DF2017/114 6,84 € 27.04.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda OcÚ
DF2017/113 57,6 € 27.04.2017 SH systém spol. s. r.o. služba zverejnene.sk
DF2017/112 21,2 € 20.04.2017 Kamiko - Hygiene s. r. o. Materiál - vrecia na odpad
DF2017/111 86,42 € 18.04.2017 Ama Slovakia Materiál na kosenie
DF2017/110 72 € 13.04.2017 Radovan Petrgalovič Príspevok dôchodcom na Kvetu
DF2017/109 177,01 € 13.04.2017 TRIAL s.r.o. Materiál pod kontajner
DF2017/108 90,36 € 13.04.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/107 343,25 € 13.04.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina VO
DF2017/106 36 € 13.04.2017 TOPSET-Vlcek Jan Zmluva č. tz2015 -04-24bt2
DF2017/105 78 € 13.04.2017 TOPSET-Vlcek Jan Zmluva č. tz2015 -04-24bt2
DF2017/104 14,4 € 13.04.2017 INTA s. r. o. Odber kuchynského odpadu
DF2017/103 14,4 € 13.04.2017 INTA s. r. o. Odber kuchynského odpadu
DF2017/99 -5,09 € 11.04.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Preplatok voda ŠK
DF2017/98 -0,4 € 11.04.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Preplatok voda OcÚ
DF2017/97 -4,67 € 11.04.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Preplatok voda KD
DF2017/96 -0,72 € 11.04.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Preplatok voda BD
DF2017/102 -4,56 € 11.04.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Preplatok voda MŠ
DF2017/101 -4,98 € 11.04.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Preplatok voda ZS
DF2017/100 -0,5 € 11.04.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Preplatok voda DS
DF2017/95 1163,05 € 10.04.2017 ZSE Energia a.s. Elektina Ocú, BD, KD, DS
DF2017/94 456,94 € 10.04.2017 ZSE Energia a.s. elektrina MŠ
DF2017/93 80 € 06.04.2017 Dana Zelenay Tinková -DaTi Vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany a
DF2017/92 591 € 06.04.2017 Slov.plynar.priemysel Plyn MŠ, ZS, OcÚ, KD
DF2017/91 75 € 06.04.2017 MADE s.r.o. systémová podpora Urbis
DF2017/90 138,36 € 06.04.2017 Jan Čuvala- JČ Servis Oprava VO
DF2017/89 63,35 € 06.04.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina ZS
DF2017/88 34,42 € 06.04.2017 Skládka.odpadu obec Bojná Vývoz VOK
DF2017/87 407,83 € 06.04.2017 Kopaniciarska odpad.spol. Vývoz kom.odpadu
DF2017/86 70,57 € 05.04.2017 T Com Telefón OcÚ. MŠ, internet
DF2017/85 85,84 € 05.04.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Tovar ŠJ
DF2017/84 131,32 € 05.04.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Tovar ŠJ
DF2017/82 188,64 € 05.04.2017 JIMI Textil s. r. o. Materiál pre dôchodcov
DF2017/81 1504,74 € 05.04.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Stravné lístky obec - aktivačný pracovníci
DF2017/83 53,19 € 03.04.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/80 30 € 31.03.2017 Comtec s.r.o. Zálohovanie PC
DF2017/79 30 € 14.03.2017 Comtec s.r.o. Zálohovanie PC
DF2017/78 38,5 € 14.03.2017 SLOVGRAM Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových
DF2017/77 29,82 € 14.03.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/76 54,14 € 14.03.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/75 96 € 13.03.2017 Poradca podnikatela s.r.o Verejná správa SR- ročný prístup
DF2017/74 238,22 € 11.03.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz kom odpadu
DF2017/73 15,84 € 11.03.2017 MABONEX Slovakia tovar ŠJ
DF2017/72 65,22 € 10.03.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/71 362,35 € 10.03.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina VO
DF2017/70 -4,34 € 10.03.2017 ZSE Energia a.s. Vyúčtovacia faktúra VO
DF2017/69 12,3 € 10.03.2017 ŠEVT a.s. Materská škola - materiál
DF2017/68 166,56 € 10.03.2017 Jan Čuvala- JČ Servis Oprava VO- výmena svietidiel, materiál a doprava
DF2017/67 122,62 € 10.03.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Tovar ŠJ
DF2017/66 44 € 09.03.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/65 1064 € 09.03.2017 Slov.plynar.priemysel plyn OcÚ, KD, ZS, MŠ
DF2017/64 26,35 € 09.03.2017 Ohrievacia technika, s. r. o. Materiál do kotolne KD
DF2017/63 19,91 € 09.03.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/62 70,6 € 08.03.2017 T Com telefón OcÚ, MŠ, internet
DF2017/61 43,39 € 08.03.2017 Henrich Sonnenschein-ITSK Záhradný fúrik G21 klasik 6414
DF2017/60 258,42 € 08.03.2017 LASER servis s.r.o. Šenkvice Toner - ŠJ, Matrika, OcÚ
DF2017/59 84,44 € 06.03.2017 Office depot Kancelárske potreby
DF2017/58 115 € 01.03.2017 ZSE Energia a.s. elektrina ZS
DF2017/57 14,28 € 01.03.2017 SOZA Autorská odmena za licenciu na verejné použitie
DF2017/56 447,44 € 01.03.2017 Kopaniciarska odpad.spol. Uloženie odpadu na skládke po vytriedení piatich
DF2017/55 44,81 € 28.02.2017 Skládka.odpadu obec Bojná Uloženie odpadu 3,82 t -170107 -zmes betónu, tehál
DF2017/54 66 € 23.02.2017 PORADCA s.r.o Predplatné Práce a Mzdy 2017
DF2017/53 195,15 € 23.02.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/52 21,24 € 23.02.2017 Damito s. r. o. Čistiace potreby - KD
DF2017/51 398,51 € 23.02.2017 Comtec s.r.o. NTB acer ex2519 + príslušenstvo
DF2017/50 750 € 22.02.2017 Adamkovič Jozef,Ing. Vykonanie auditu účtovnej závierky
DF2017/49 32,04 € 14.02.2017 Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematin Vývoz fekálií zo ZS
DF2017/48 144 € 14.02.2017 Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematin Odhŕnanie snehu
DF2017/47 52,61 € 13.02.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/46 27,97 € 13.02.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/45 38,3 € 13.02.2017 N-Terr s. r. o. Led žiarovky - materiál KD
DF2017/44 269,76 € 07.02.2017 Marius Pedersen a.s.Trenčín Vývoz domového odpadu
DF2017/43 33,58 € 06.02.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/42 70,6 € 03.02.2017 T Com Telefón OcÚ, MŠ, internet
DF2017/41 445,45 € 03.02.2017 ZSE Energia a.s. elektrina VO
DF2017/40 1128 € 03.02.2017 Slov.plynar.priemysel Plyn MŠ, ZS, OcÚ, KD
DF2017/39 115 € 03.02.2017 ZSE Energia a.s. elektrina ZS
DF2017/38 44,67 € 03.02.2017 Skládka.odpadu obec Bojná Skládkovanie odpadu na skládke Bojná
DF2017/37 447,44 € 03.02.2017 Kopaniciarska odpad.spol. Zneškodnenie odpadu poplatok za kom.odpady
DF2017/36 97,22 € 02.02.2017 Miloš Bobčík - potraviny BALA Tovar ŠJ
DF2017/35 62,96 € 02.02.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/34 149,44 € 02.02.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/33 77,84 € 02.02.2017 JIMI Textil s. r. o. KD - materiál
DF2017/32 27,9 € 02.02.2017 Comtec s.r.o. Zálohovanie PC
DF2017/31 45 € 31.01.2017 Comtec s.r.o. Zálohovanie PC
DF2017/30 50,25 € 25.01.2017 Ing. Zsolt Marczibal - Connect Tlačivá
DF2017/29 6,23 € 25.01.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda ŠK
DF2017/28 26,32 € 25.01.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda KD
DF2017/27 11,82 € 25.01.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda ZS
DF2017/26 2,78 € 25.01.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda Dom smútku
DF2017/25 9,52 € 25.01.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda OcÚ
DF2017/24 35,33 € 25.01.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. voda MŠ
DF2017/23 257,05 € 25.01.2017 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Voda BD
DF2017/22 143,87 € 21.01.2017 Damito s. r. o. Čistiace potreby
DF2017/21 27,13 € 21.01.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/20 136,4 € 19.01.2017 Masárová Anna Porada starostov mikroregión Beckov - zelená voda
DF2017/19 48 € 17.01.2017 SOMI Školenie
DF2017/18 300 € 16.01.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina ŠK
DF2017/17 770 € 16.01.2017 ZSE Energia a.s. elektrina MŠ
DF2017/16 115 € 16.01.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina ZS
DF2017/15 1151,25 € 16.01.2017 ZSE Energia a.s. Elektrina Obec, KD, DS, BD
DF2017/14 118,7 € 13.01.2017 MABONEX Slovakia Tovar ŠJ
DF2017/13 49,5 € 13.01.2017 Ajfa Avis Predplatné čo má vedieť mzdová účtovníčka
DF2017/12 1495,52 € 13.01.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Stravné lístky Obec, aktivačný pracovníci
DF2017/11 1163 € 13.01.2017 Slov.plynar.priemysel Plyn Obec, MŠ, ZS, KD
DF2017/9 25,36 € 10.01.2017 BERRY s.r.o. Moravany n.V. Tovar ŠJ
DF2017/10 31,79 € 10.01.2017 Jumas Trade, s. r. o. Tovar ŠJ
DF2017/8 51,7 € 05.01.2017 WebHouse s.r.o. Aktualizácia programu Hosting Optimum na rok 2017
DF2017/7 32,86 € 05.01.2017 SAMNET Zasielanie informácii o dotáciach a grantoch pre
DF2017/6 70 € 02.01.2017 Pavol Halanda Aktualizácia programu Orfeus na rok 2017
DF2017/5 75 € 02.01.2017 MADE s.r.o. Aktualizácia programu Urbis na obdobie od
DF2017/4 55,2 € 02.01.2017 SOMI Aktualizácia programu Mzdy na rok 2017
DF2017/3 4,2 € 02.01.2017 TOPSET-Vlcek Jan Aktualizácia programov
DF2017/2 32,04 € 02.01.2017 Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematin Vývoz fekálií KD
DF2017/1 153,44 € 02.01.2017 Mesto Spoločný úrad samosprávy Náklady na stavebný úrad

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: