Obec Nová Ves nad Váhom Obec Nová Ves nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/181 398,12 € 31.07.2019 AVE-MOTO, s.r.o. kontrola a oprava vozidla LIAZ
DF2019/167 275,58 € 31.07.2019 Ing.Iveta Olbertová LED baterka, montáž svietidiel
DF2019/166 16780,54 € 30.07.2019 ELDAMONT s.r.o. elektroinštalačné práce a materiál
DF2019/164 25,27 € 30.07.2019 Slovitrans, s.r.o. stavebný odpad-uloženie
DF2019/163 134,19 € 29.07.2019 VMBal, s.r.o. Záchranárska taška s náplňou
DF2019/162 180 € 29.07.2019 Ochrana údajov, s.r.o. Zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných
DF2019/161 420 € 29.07.2019 Jana Krištofovičová zostavovanie monografie obce - korektúry
DF2019/160 530 € 29.07.2019 Miroslav Holoubek maliarske práce v šatniach TJ
DF2019/159 350 € 29.07.2019 Miroslav Holoubek maliarske práce v KD
DF2019/156 33 € 26.07.2019 Slovak Telekom telefón 7/2019
DF2019/155 23 € 26.07.2019 Slovak Telekom telefón 7/2019
DF2019/165 261,3 € 25.07.2019 Fidrich Milan rovnošata, hadica, redukcia
DFI2019/4 134991,42 € 24.07.2019 Techtonic, s.r.o. Športový areál-rekonštrukcia
DF2019/158 200 € 24.07.2019 ZMO myjavského regiónu prenájom pódia-výročie obce
DF2019/157 226,04 € 23.07.2019 Spoločný úrad samosprávy za služby SUS za II.štvrťrok 2019
DF2019/154 108 € 22.07.2019 VH-H s.r.o. Doprava FS Kasanka dňa 13.7.2019
DF2019/153 100 € 19.07.2019 MK STEEL, s.r.o. fotoslužby-výročie obce
DF2019/152 156 € 19.07.2019 ANKIP J.P. s.r.o. prepravné za 11.7. , 15.7.2019
DF2019/150 303,25 € 19.07.2019 KOPUN a spol. elektro materiál - TJ
DF2019/151 879,59 € 17.07.2019 TRIAL s.r.o. stav.materiál-rekonštrukcia TJ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: