Obec Nová Ves nad Váhom Obec Nová Ves nad Váhom

V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o kontokorentnom úvere č.28/005/16 16.12.2021 0 € Prima banka Slovenskko, a.s. pdf - 199,16 kB
Dodatok č.1 k zmluve o zbere a zhodnotení odpadu 20.09.2021 0 € TextilEco a.s. pdf - 431,27 kB
Kúpna zmluva 07.09.2021 0 € Rímsko-katolícka cirkev pdf - 709,94 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie s prostriedkov DPO SR 12.05.2021 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 161,75 kB
Darovacia zmluva 26.04.2021 2000 € Národná banka Slovenska pdf - 67,71 kB
Darovacia zmluva 07.04.2021 5000 € Slovenské štrkopiesky, s.r.o. pdf - 35,74 kB
Zmluva o poskytovaní služieb MOM v detašovaných pracoviskách objednávateľa 29.01.2021 0 € Obec Lúka pdf - 258,04 kB
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 18.01.2021 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 439,53 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: