Obec Dlhé Stráže Obec Dlhé Stráže

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Kúpna zmluva 19.11.2019 3,32/m2 € Cyril Bendžala
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 08.11.2019 30,- € Vladimír Bonk
Kúpna zmluva 06.11.2019 3,32/m2 € František Kopaničák
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde 09.10.2019 127 174,- € Environmentálny fond
Zmluva o grantovom účte 04.10.2019 0 € Prima banka Slovensko, a.s.
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. 01.10.2019 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 26.09.2019 100,- € Daniel Faltin
Kúpna zmluva 24.09.2019 3,32 € Martin Slanina, Mgr. Rastislav Jurčík
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 12.09.2019 50,- € Mária Jankurová
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich 11.09.2019 0 € Lunys, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ 28.08.2019 0 € Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
Zmluva o grantovom účte 28.08.2019 0 € Prima banka Slovensko a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb. 27.08.2019 114,60 € Komunálna poisťovňa, a.s.
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 27.08.2019 3,25 € Komunálna poisťovňa, a.s.
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci. 20.08.2019 558,72 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Kúpna zmluva 19.08.2019 3,32/m2 € Elena Čulacová / Terézia Šugareková
Kúpna zmluva 14.08.2019 3,32/m2 € Mgr. Antónia Mičúchová
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 08.08.2019 0 € Disig, a.s.
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 07.08.2019 150,- € Martina Štefaňák Ziburová
Zmluva o dielo. 06.08.2019 128 221,62 € B.D.B. s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: