Obec Dlhé Stráže Obec Dlhé Stráže

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zluva o zriadení účtu školskej jedálne 30.06.2020 0 € Prima banka Slovensko a.s.
Kúpna zmluva 22.06.2020 3,32/m2 € Maroš Gibala/Vladimír Kopaničák/Anna Repaská/Ján Kopaničák/Alžbeta Kopaničáková/Miroslav Kopaničák/Peter Hlavčo/Andrea Kertésová/
Kúpna zmluva 19.06.2020 3,32/m2 € Mgr. Mária Dzurňáková
Kúpna zmluva 15.06.2020 3,32/m2 € Terézia Janečková
Kúpna zmluva 10.06.2020 3,32/m2 € Jozef Kavulič
Kúpna zmluva 09.06.2020 3,32/m2 € MUDr. Elena Dzurňáková
Kúpna zmluva 09.06.2020 3,32/m2 € Jozef Kopaničák
Kúpna zmluva 08.06.2020 3,32/m2 € Ľudovít Strážik
Kúpna zmluva 06.05.2020 3,32/m2 € Marek Toporcer
Kúpna zmluva 30.04.2020 3,32/m2 € Katarína Závadská
Kúpna zmluva 16.04.2020 3,32/m2 € Helena Gibalová
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 26.03.2020 1400,- € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 52 ods.10 zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti 24.02.2020 1208,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva o vzájomnej spolupráci priimplementácii projektových aktivít v rámci národného projektu 14.02.2020 0 € Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 14.02.2020 0 € Marta Čulacová
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 15.01.2020 30,- € Ján Kováč
Kúpna zmluva 10.01.2020 3,32 /m2 € Mária Pavláková, Mária Falaštová, Jozef Baluch
Kúpna zmluva 10.01.2020 3,32 /m2 € Cyril Kopaničák, Matej Kopaničák, Albína Gibalová

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: