Obec Slatinka nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
F 2021/64 14,28 € 23.07.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam autorská odmena za licenciu na verej. použitie hudob. diel podľa účinného sadzobníku SOZA
F 2021/63 344,92 € 08.07.2021 ZSE energia a.s. zálohová platba 07/2021
F 2021/62 524,16 € 07.07.2021 TEDOS s.r.o vývoz a zneškodňovanie odpadu 06/2021
F 2021/61 38,59 € 06.07.2021 Slovak Telekom a.s. poplatky za telekomunikačné služby 06/2021
F 2021/60 13 € 02.07.2021 SPP a.s. zálohová platba 07/2021
F 2021/59 29,58 € 22.06.2021 Západoslovenská distribučná a.s. Obnovenie prevádzkovej plomby
F 2021/58 251,9 € 18.06.2021 Chal- Tec-GmbH sada na ozvučenie Streetstar 15
F 2021/57 468 € 16.06.2021 B2B Partner s.r.o konferenčné stoličky
F 2021/55 329,9 € 15.06.2021 Miroslav Žúbor - STAVMON stavebný materiál na rekonštrukciu fasády domu smútku
F 2021/54 -1,61 € 14.06.2021 ZSE energia a.s. oprava vyúčtovacej faktúry za elektrinu
F 2021/53 344,92 € 08.06.2021 ZSE energia a.s. zálohová platba 06/2021
F 2021/52 285,22 € 04.06.2021 TEDOS s.r.o vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 05/2021
F 2021/51 38,59 € 04.06.2021 Slovak Telekom a.s. poplatky za telekomunikačné služby 05/2021
F 2021/50 14 € 02.06.2021 SPP a.s. zálohová platba 06/2021
F 2021/49 153,37 € 01.06.2021 TEDOS s.r.o oprava verejného osvetlenia v obci
F 2021/48 270 € 28.05.2021 Koloman Geleta - GELETA stavebný dozor pri rekonštrukcii elektroinštalácie a revízia
F 2021/47 400 € 27.05.2021 Ing. Sylvia Augustínová Audítorske overenie ročnej závierky a výročnej správy 2020
F 2021/46 31,2 € 18.05.2021 Mariana Letková - FEROPLECH - LETKO plech, ohýbanie a strihanie plechu
F 2021/45 152,95 € 18.05.2021 Mariana Letková - FEROPLECH - LETKO odkvapové žľaby s príslušenstvom
F 2021/44 4164 € 18.05.2021 SERVIS LINE s.r.o chladiace zariadenie CHZDS 96/1

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: