Obec Trenčianske Stankovce Obec Trenčianske Stankovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071W862 18.09.2019 14988,08 € Úrad predsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pdf - 821,46 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 02.09.2019 8 000 € Úrad vlády Slovenskej republiky pdf - 797,92 kB
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 1476/2017 26.08.2019 0 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. pdf - 107,90 kB
Dodatok č. 1 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia č. 0793/19/SPPD/CEZ uzatvorenej dňa 19.07.2019 14.08.2019 0 € SPP - distribúcia, a. s. pdf - 112,95 kB
Nájomná zmluva 26.07.2019 30 € Zahumenská Božena pdf - 343,55 kB
Nájomná zmluva 26.07.2019 30 € Marjanová Renáta pdf - 344,06 kB
Nájomná zmluva 26.07.2019 15 € Zahumenská Božena pdf - 343,35 kB
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena 26.07.2019 495 € Bc. Ivan Poruban, rod. Poruban a manž. Zuzana Porubanová, rod. Hodálová pdf - 140,95 kB
Zmluva o dielo 25.07.2019 82 399,22 € CESTY NITRA, a.s. pdf - 802,00 kB
Kúpna zmluva 23.07.2019 868 € Anna Mojžišová, rod. Vlková a Miroslav Mojžiš, rod. Mojžiš doc - 67,50 kB
Kúpna zmluva 23.07.2019 210 € Milan Kapuš, rod. Kapuš a manželka Magdaléna Kapušová, rod. Ďuďáková doc - 64,00 kB
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia 19.07.2019 0 € SPP - distribúcia, a. s. pdf - 256,23 kB
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-D1-302021G813-221-10 16.07.2019 379900 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pdf - 2135,85 kB
Nájomná zmluva 12.07.2019 10 € Kajúchová Dominika pdf - 343,41 kB
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 11.07.2019 0 € ZSE Energia, a.s., pdf - 172,29 kB
Kúpna zmluva z 10.07.19 10.07.2019 29400 € TEMAX spol.s.r.o. pdf - 338,92 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 09.07.2019 77963,68 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pdf - 2131,18 kB
Nájomná zmluva 08.07.2019 30 € Kadáková Gabriela pdf - 343,42 kB
Nájomná zmluva 08.07.2019 30 € Krenželová Miroslava pdf - 343,55 kB
Nájomná zmluva 08.07.2019 30 € Betáková Marcela pdf - 343,43 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: