Obec Trenčianske Stankovce Obec Trenčianske Stankovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-D1-302021G813-221-10 16.07.2019 379900 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pdf - 2135,85 kB
Kúpna zmluva z 10.07.19 10.07.2019 29400 € TEMAX spol.s.r.o. pdf - 338,92 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 09.07.2019 77963,68 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pdf - 2131,18 kB
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru 28.06.2019 4500,00 € € PORIS, s.r.o. doc - 59,50 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2019 26.06.2019 8544 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky pdf - 363,84 kB
Zmluva o pripojení do distribučnej siete 24.06.2019 216,36 € SPP - distribúcia, a. s. pdf - 723,59 kB
Zmluva o dielo 21.06.2019 14 988 € € VJ control s.r.o. pdf - 244,78 kB
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o zabezpečovaní stravovania 03.06.2019 0 € Ticket Service, s.r.o. pdf - 334,14 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2017 29.05.2019 0 € Unicorn People s. r. o. pdf - 88,04 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2017 29.05.2019 0 € Unicorn People s. r. o. pdf - 86,65 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2017 29.05.2019 0 € Unicorn People s. r. o. pdf - 81,24 kB
Zmluva o dielo 29.05.2019 454359,13 € STACON s.r.o. pdf - 2690,51 kB
Kúpna zmluva 20.05.2019 45000 € Martin Letko a manž. pdf - 483,88 kB
Zmluva o dielo 14.05.2019 970 € Ing.Ing. arch. Peter Derevenec pdf - 146,78 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 30.04.2019 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 264,18 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 1476/2017 25.04.2019 0 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s. pdf - 244,60 kB
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 25.04.2019 0 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. pdf - 1240,42 kB
Zmluva o zriadení vecného bremena 24.04.2019 0,00 € SPP-distribúcia, a.s. pdf - 181,68 kB
Kúpna zmluva 24.04.2019 18531,60 € € Škola.sk, s. r. o pdf - 376,29 kB
Kúpna zmluva 24.04.2019 22812,00 € € Škola.sk, s. r. o pdf - 361,29 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: