Obec Trenčianske Stankovce Obec Trenčianske Stankovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Kúpna zmluva 20.05.2019 45000 € Martin Letko a manž. pdf - 533,97 kB
Zmluva o dielo 14.05.2019 970 € Ing.Ing. arch. Peter Derevenec pdf - 146,78 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 30.04.2019 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 264,18 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 1476/2017 25.04.2019 0 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s. pdf - 244,60 kB
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 25.04.2019 0 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. pdf - 1240,42 kB
Zmluva o zriadení vecného bremena 24.04.2019 0,00 € SPP-distribúcia, a.s. pdf - 181,68 kB
Kúpna zmluva 24.04.2019 18531,60 € € Škola.sk, s. r. o pdf - 376,29 kB
Kúpna zmluva 24.04.2019 22812,00 € € Škola.sk, s. r. o pdf - 361,29 kB
Kúpna zmluva 24.04.2019 36766,80 € Škola.sk, s. r. o pdf - 708,10 kB
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve o užívaní pozemkov 23.04.2019 1240,92 € Jozef Králik,Ján Králik,Dana Šubertová,Mária Kulifajová pdf - 89,17 kB
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 12.04.2019 0 € Západoslovenská distribučná, a. s. pdf - 225,57 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 04.04.2019 0 € Stav - Da, s.r.o. pdf - 75,41 kB
Zmluva o dielo 28.03.2019 25269,72 € Stav - Da, s.r.o. pdf - 997,90 kB
Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb v oblasti územného plávania 20.03.2019 0 € ing. mária Krumpolcová pdf - 121,54 kB
Ročná nájomná zmluva 19.03.2019 215,49€/rok € SR-Slovenská správa ciest pdf - 126,66 kB
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 06.03.2019 0 € Slovak Telekom a.s. pdf - 456,69 kB
Dohoda o zániku Zmluvy o nájme nebytových priestorov 28.02.2019 0 € STLF a.s. pdf - 74,67 kB
Dohoda o zániku Zmluvy o nájme 28.02.2019 0 € STLF a.s. pdf - 79,77 kB
Kúpna zmluva 28.02.2019 120 000 € STLF a.s. pdf - 179,09 kB
Zmluva o dielo 26.02.2019 22114,36 € Peter Mahrík pdf - 1473,83 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: