Obec Trenčianske Stankovce Obec Trenčianske Stankovce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 04.12.2018 5000 € Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Trenčín pdf - 82,60 kB
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/23/kompostéry/ 03.12.2018 0 € Ministerstvo životného prostredia SR pdf - 123,56 kB
pdf - 203,73 kB
Zmluva o spolupráci 03.12.2018 0 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. pdf - 251,94 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 26.11.2018 379900 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pdf - 2029,82 kB
Zmluva o poskytovaní služieb 13.11.2018 1750 € Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN pdf - 145,09 kB
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 09.11.2018 192,51 € Generali Poisťovňa, a.s. pdf - 206,57 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 08.11.2018 5000 € Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Trenčín pdf - 1020,99 kB
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve 29.10.2018 0 € DNV ENERGO, a.s. pdf - 91,29 kB
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 28.10.2018 948 € Generali Poisťovňa, a.s. pdf - 843,74 kB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 26.10.2018 0 € Trenčianske múzeum v Trenčíne pdf - 197,09 kB
Zámenná zmluva 10.10.2018 0 € DNV ENERGO, a. s. pdf - 441,32 kB
Kúpna zmluva 10.10.2018 1,20 € DNV ENERGO, a. s. pdf - 506,81 kB
Zmluva o dielo 09.10.2018 8974,88 € Tespra Trenčín s.r.o. pdf - 484,03 kB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 28.09.2018 0 € MADE spol.s r.o. pdf - 106,69 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 20.09.2018 29964,67 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pdf - 2981,52 kB
Rámcová zmluva 18.09.2018 1740 € Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. pdf - 239,76 kB
Zmluva o poskytovaní servisu 14.09.2018 240 € Advit.sk s.r.o. pdf - 179,64 kB
Zmluva o poskytnutí služieb 06.09.2018 2338 € rumanko,s.r.o. pdf - 115,86 kB
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 03.09.2018 124435,55 € STACON s.r.o. pdf - 140,50 kB
Zmluva o dielo 30.08.2018 148054,21 € STACON s.r.o. pdf - 1159,71 kB
pdf - 57,08 kB
pdf - 707,08 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: