Obec Trenčianske Mitice Obec Trenčianske Mitice

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 77038 o poskytovaní služieb - nakladanie s odpadom 21.12.2021 podľa zmluvy € BORINA EKOS, s.r.o. pdf - 1878,78 kB
Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/022 14.12.2021 podľa zmluvy € Prvá Európska Konzultačná, spol. s.r.o. pdf - 613,18 kB
Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/044 09.12.2021 360 € ISSA projekta, s.r.o. pdf - 672,05 kB
Zmluva o grantovom účte 08.12.2021 0 € Prima banka Slovensko a.s. pdf - 67,44 kB
Kúpna zmluva 01.12.2021 264 € Ing. Ján Omachel pdf - 193,58 kB
Zmluva o spolupráci 10.11.2021 podľa zmluvy € Kúpele Trenčianske Teplice,a.s. pdf - 677,52 kB
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 01.11.2021 100 / mes, € Transport AB, s.r.o. pdf - 733,12 kB
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 01.11.2021 100 / mes, € STmix, s.r.o. pdf - 734,57 kB
Dohoda č. 21/13/010/27 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 27.10.2021 podľa zmluvy € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín pdf - 2802,38 kB
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva 21.10.2021 podľa zmluvy € TextilEco, a.s. pdf - 826,87 kB
Zmluva č. 0075-PRB/2021 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 20.10.2021 32820 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR pdf - 3232,15 kB
Záložná zmluva č. 300/241/2021 20.10.2021 podľa zmluvy € Štátny fond rozvoja bývania pdf - 5511,10 kB
Zmluva o úvere č. 300/241/2021 04.10.2021 podľa zmluvy € Štátny fond rozvoja bývania pdf - 8963,99 kB
Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/013 na vypracovanie žiadosti o dotáciu 27.09.2021 podľa zmluvy € Prvá Európska Konzultačná, spol. s.r.o. pdf - 1765,25 kB
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 12.05.2021 23.09.2021 podľa zmluvy € Emília Šudíková pdf - 1443,80 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zhodnotenia odpadu 02.09.2021 podľa zmluvy € Brantner Altgas, s.r.o. pdf - 1215,89 kB
Zmluva o vytvorení diela 17.08.2021 podľa zmluvy € Mgr. Zmetáková Alica pdf - 780,71 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení diela 29.07.2021 podľa zmluvy € PhDr. Miroslav Kazík pdf - 510,93 kB
Zmluva o dielo 28.07.2021 14700 € Keramospol projekt, s.r.o. pdf - 1683,85 kB
Mandátna zmluva 22.07.2021 podľa zmluvy € AE group, s.r.o. pdf - 130,87 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: