Obec Horná Súča Obec Horná Súča

  <<Prvá   <Predošlá   5 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DFD3/2018 -303,16 € 27.03.2018 Západoslovenská distribučná,a.s. Opravná faktúra - zrušenie zmluvy
DF101/2018 38,5 € 27.03.2018 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.obr.
DF99/2018 422,76 € 21.03.2018 PYROSERVIS a.s. O.Z. Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
DF98/2018 559,2 € 21.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289583,
DF100/2018 49,8 € 21.03.2018 MEGGY s.r.o. Školské potreby - hmotná núdza
DF97/2018 140 € 20.03.2018 Business & Management Consulting, s. r. o. Účastnícky poplatok za seminár Kataster nehnuteľ.
DF96/2018 246 € 15.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za zriadenie novej prípojky verejného vodovodu
DF95/2018 1203,23 € 15.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Pracovné činnosti vykonané v mes. február 2018.
DF94/2018 1362,97 € 15.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Pracovné činnosti vykonané v mes. február 2018
DF93/2018 5091,6 € 15.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za zimnú údržbu ciest a verej.priestranstiev
DF92/2018 824,4 € 15.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Za opravu VO a verejného rozhlasu a dovoz peliet
DF91/2018 1774,2 € 15.03.2018 Služby Horná Súča, s.r.o. Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu
DFI4/2018 120 € 14.03.2018 SPP-distribucia,a.s. Poplatok za vyjadrenie k PD pre staveb.povolenie
DF90/2018 45,68 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0918 500 836
DF89/2018 36,37 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0918 421 388
DF88/2018 0 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Denný internet 0917908772
DF87/2018 0 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Denný internet 0917908771
DF86/2018 0 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0915 919 344
DF85/2018 30,53 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0915 793 663
DF84/2018 27,82 € 12.03.2018 Orange Slovensko,a.s. Mobil 0905 434417

  <<Prvá   <Predošlá   5 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: