<<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF47/2018 73,93 € 03.04.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory
DF34/2018 73,93 € 01.03.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory
DF19/2018 73,93 € 01.02.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory
DF11/2018 73,93 € 11.01.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory
DF3/2018 -275,61 € 04.01.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory - pohosti
DF13/2018 10,25 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody pre odberné miesto - cintorín
DF14/2018 11,39 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody pre odberné miesto - MŠ
DF15/2018 4,56 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody pre odberné miesto - OcÚ
DF17/2018 -920,84 € 29.01.2018 SPP, a.s. dodávka plynu pre odberné miesto - MŚ - spotreba
DF12/2018 18,32 € 16.01.2018 ŠEVT, a.s. nákup kanc. tlačív a materiálu
DF59/2018 13,2 € 23.04.2018 INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF43/2018 13,2 € 15.03.2018 INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF27/2018 13,2 € 13.02.2018 INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF203/2017 13,2 € 12.01.2018 INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF49/2018 38,5 € 28.03.2018 SLOVGRAM odmeny v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
DF28/2018 108 € 26.02.2018 Obec Trenčianske Bohuslavice odvoz odpadu - zo žumpy 2x
DF18/2018 255 € 18.01.2018 SPP, a.s. opakované dodávky plynu na obdobie 01/2018
DF20/2018 394 € 02.02.2018 SPP, a.s. opakované dodávky plynu na obdobie 02/2018
DF35/2018 394 € 02.03.2018 SPP, a.s. opakované dodávky plynu na obdobie 03/2018
DF48/2018 394 € 04.04.2018 SPP, a.s. opakované dodávky plynu na obdobie 04/2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: