<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF11/2018 73,93 € 11.01.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory
DF3/2018 -275,61 € 04.01.2018 ZSE Energia dodávka elektriny pre nebytové priestory - pohosti
DF13/2018 10,25 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody pre odberné miesto - cintorín
DF14/2018 11,39 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody pre odberné miesto - MŠ
DF15/2018 4,56 € 25.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín dodávka pitnej vody pre odberné miesto - OcÚ
DF17/2018 -920,84 € 29.01.2018 SPP, a.s. dodávka plynu pre odberné miesto - MŚ - spotreba
DF12/2018 18,32 € 16.01.2018 ŠEVT, a.s. nákup kanc. tlačív a materiálu
DF203/2017 13,2 € 12.01.2018 INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu zo škol.jedálne
DF18/2018 255 € 18.01.2018 SPP, a.s. opakované dodávky plynu na obdobie 01/2018
DF10/2018 12,9 € 10.01.2018 SLOVANET, a.s. Poskyt. verejných elektron. komunikačných služieb
DF2/2018 500 € 04.01.2018 Verea, s.r.o. Realizácia verejného obstarávania akcie Modernizác
DF16/2018 353,52 € 26.01.2018 TVS, a.s. Reprografické práce na projekte IBV Diely -Štvrtok
DF4/2018 57,6 € 08.01.2018 SH systém spol. s r.o. Služba "zverejnene.sk" na 12 mesiacov
DF1/2018 100 € 02.01.2018 MADE spol. s r.o. systémová podpora URBIS na obdobie 1.štvrťroka
DF194/2017 17,99 € 04.01.2018 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby za mesiac 12/2017
DF204/2017 57,49 € 15.01.2018 Slovak Telekom, a.s. vyúčt.za telefón Ocú a internet
DF198/2017 248,09 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie spotreby elektriny cintorín a DS
DF196/2017 310,85 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie spotreby elektriny čerpadlo Rudina-
DF195/2017 625,79 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ od 15.05.2017 do
DF199/2017 256,52 € 08.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie spotreby elektriny Ocú od 1.1.2017 do

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: