Obec Horná Súča Obec Horná Súča

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 19    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF319/2019 398,44 € 14.08.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o. 2 x kastról 24l +
DF480/2018 4,2 € 08.01.2019 TOPSET Solutions, s.r.o. Aktualizácia programov za rok 2018 - systémová
DF59/2019 30 € 27.02.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Aktuálne práva a povinnosti pri správe registratúr
DF322/2019 600 € 19.08.2019 Ing. Marta Tóthová Audítorské služby overenia konsolidovanej účtovnej
DF28/2019 20,4 € 08.02.2019 Slovenský ochranný zväz autorský Autorská odmena za licenciu na verejné použitie
DF150/2019 204 € 26.04.2019 Slovenský ochranný zväz autorský Autorská odmena za licenciu na verejné použitie
DF178/2019 242,57 € 16.05.2019 VIVA TRADE, s.r.o. Beh oslobodenia - poháre, stuhy, sada medailí
DF282/2019 292,72 € 19.07.2019 Služby Horná Súča, s.r.o. Bytovka 251 - výmena umývadla,WC
DF153/2019 577,2 € 29.04.2019 Alfa print, s.r.o. Časopis Súčanský Hlásnik 1/2019 650 ks
DF481/2018 722,4 € 08.01.2019 Alfa print, s.r.o. Časopis Súčanský Hlásnik 3/2018 700ks
DF288/2019 576 € 22.07.2019 Služby Horná Súča, s.r.o. Čistenie priepustov záznam o prev.voz167713,167714
DF353/2019 1267,32 € 12.09.2019 Služby Horná Súča, s.r.o. Čistenie priepustov záznam o prev.vozidiel
DF355/2019 316,8 € 12.09.2019 Služby Horná Súča, s.r.o. Čistenie verejných priestranstiev - kosenie trávy
DF21/2019 2733,6 € 31.01.2019 Miestna akčná skupina Vršatec Členský poplatok na rok 2019
DF100/2019 1000,5 € 29.03.2019 Regionálne združenie Vlára-Váh Členský príspevok na rok 2019 vo výške 0,30€/obyv.
DF22/2019 1314 € 31.01.2019 Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o. Dávkovacie čerpadlo ChemAd-B 2 ks á 597,60€
DF8/2019 0 € 09.01.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 771
DF71/2019 0 € 11.03.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 771
DF41/2019 0 € 12.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 771
DF348/2019 0 € 12.09.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 771

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 19    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: