Obec Horná Súča Obec Horná Súča

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve 21.05.2019 0 € TENDERnet s. r. o. pdf - 155,85 kB
Zmluva o preklenovacom účelovom úvere 20.05.2019 0 € Československá obchodná banka, a.s. pdf - 695,99 kB
Zverejnenie k účtu - Bussines účet 07.05.2019 0 € Slovenská sporiteľňa a.s. pdf - 239,62 kB
Všeobecné obchodné podmienky - Ku zmluve o bankovom účte 07.05.2019 0 € Slovenská sporiteľňa a.s. pdf - 380,65 kB
Produktové obchodné podmienky - Ku zmluve o bankovom účte 07.05.2019 0 € Slovenská sporiteľňa a.s. pdf - 505,79 kB
Sadzobník poplatkov - Ku zmluve o bankovom účte 07.05.2019 0 € Slovenská sporiteľňa a.s. pdf - 437,78 kB
Zmluva o úvere 07.05.2019 0 € Slovenská sporiteľňa a.s. pdf - 324,66 kB
Zmluva o Elektronickej službe Business24 07.05.2019 0 € Slovenská sporiteľňa a.s. pdf - 356,55 kB
Zmluva o Balíkovom účte 07.05.2019 0 € Slovenská sporiteľňa a.s. pdf - 99,01 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 29.04.2019 0 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 802,78 kB
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe 26.04.2019 0 € Obchodná akadémia Milana Hodžu pdf - 790,44 kB
Zmluva o zriadení vecných bremien 15.04.2019 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 281,19 kB
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka 15.04.2019 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 124,12 kB
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 15.04.2019 0 € Ing. Marta Tóthová pdf - 254,71 kB
Zmluva o službách koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 10.04.2019 0 € Ing. Marián Máťoš pdf - 351,88 kB
Dodatok č. 1 k zmluve o pôžičke č.1/2019 10.04.2019 0 € Služby Horná Súča s. r. o. pdf - 295,80 kB
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve k pozemku 10.04.2019 0 € Zuzana Orságová pdf - 259,39 kB
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 337/2019 08.04.2019 0 € Pavol a Veronika Častulínová pdf - 328,48 kB
Kúpna zmluva so zmluvou o zriadení vecného bremena 04.04.2019 0 € Jaroslav Ondračka, Mária Ondračková pdf - 320,57 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov 29.03.2019 0 € Karin Karren pdf - 299,72 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: