Obec Horná Súča Obec Horná Súča

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Kúpna zmluva 08.11.2018 0 € Mária Jamborová pdf - 297,01 kB
Zámenná zmluva 05.11.2018 0 € Jozef Kapuš a manž. Mária pdf - 856,45 kB
Kúpna zmluva 05.11.2018 0 € Zemanovič Jozef a manž. Marie pdf - 821,96 kB
Poistná zmluva 31.10.2018 0 € Generali poisťovňa a.s. pdf - 1612,04 kB
Dodatok č. 10 k NZ č.j.1896/2008 zo dňa 3.11.2008 29.10.2018 0 € Poláček Milan pdf - 178,38 kB
Zmluva o dielo 03.10.2018 0 € OMOSS spol. s r. o. pdf - 2652,28 kB
pdf - 15043,77 kB
Zmluva o zneškodňovaní odpadu skládkovaním na Skládke odpadov - Dežerice II. 01.10.2018 0 € Dežerická EKO s. r. o. pdf - 2730,71 kB
Nájomná zmluva 28.09.2018 0 € Mgr. Miroslava Hanulíková, SHR roľník pdf - 209,78 kB
Nájomná zmluva 28.09.2018 0 € IDEA space s. r. o. pdf - 208,20 kB
Nájomná zmluva 28.09.2018 0 € Tomáš Hanulík, SHR roľník pdf - 210,35 kB
Kúpna zmluva 19.09.2018 0 € Vilma Martišková pdf - 212,45 kB
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 13.09.2018 0 € CYEB s. r. o. pdf - 3022,34 kB
Dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.1374/16/30 zo dňa 09.09.2016 12.09.2018 0 € Environmentálny fond pdf - 559,78 kB
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 05.09.2018 0 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s. r. o. pdf - 569,77 kB
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 05.09.2018 0 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s. r. o. pdf - 571,32 kB
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 05.09.2018 0 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s. r. o. docx - 27,65 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov 31.08.2018 0 € Monika Škundová pdf - 223,06 kB
Kúpna zmluva 22.08.2018 0 € Kamarádi o. z. pdf - 215,06 kB
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 20.08.2018 0 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s. r. o. pdf - 569,21 kB
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 20.08.2018 0 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s. r. o. pdf - 569,26 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: