Obec Horná Súča Obec Horná Súča

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve k pozemku 10.04.2019 0 € Zuzana Orságová pdf - 259,39 kB
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 337/2019 08.04.2019 0 € Pavol a Veronika Častulínová pdf - 328,48 kB
Kúpna zmluva so zmluvou o zriadení vecného bremena 04.04.2019 0 € Jaroslav Ondračka, Mária Ondračková pdf - 320,57 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov 29.03.2019 0 € Karin Karren pdf - 299,72 kB
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 29.03.2019 0 € TextilEco a. s. organizačná zložka pdf - 845,26 kB
Mandátna zmluva 25.03.2019 0 € ŔEDIST s. r. o. pdf - 1562,33 kB
Kúpna zmluva 18.03.2019 0 € Ing. arch. Branislav Draškovec pdf - 315,57 kB
Zmluva o dielo 07.03.2019 0 € Doprastav a. s. pdf - 510,27 kB
pdf - 80,55 kB
pdf - 1105,57 kB
pdf - 335,50 kB
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 04.03.2019 0 € Miroslav Švajdleník pdf - 1679,36 kB
Zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu kom.odpadov 22.02.2019 0 € ENVI-PAK a. s. pdf - 1021,86 kB
Kúpna zmluva 20.02.2019 0 € Pavol a Veronika Častulínová pdf - 313,22 kB
Kúpna zmluva 12.02.2019 300,00 € Ivan Biras pdf - 214,21 kB
Zmluva o pôžičke 31.01.2019 0 € Služby Horná Súča s. r. o. pdf - 28,87 kB
Kúpna zmluva 31.01.2019 0 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s. r. o. pdf - 257,16 kB
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2019 29.01.2019 0 € MLADÍK pdf - 277,82 kB
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2019 29.01.2019 0 € Klub seniorov Horná Súča pdf - 278,31 kB
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2019 29.01.2019 0 € CHOTÁR pdf - 278,17 kB
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2019 29.01.2019 0 € Futbalový klub Horná Súča pdf - 278,55 kB
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2019 29.01.2019 0 € Detský folklórny súbor ČAJKA pdf - 280,34 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre deti na r. 2019 29.01.2019 0 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Diecézny škkolský úrad pdf - 215,77 kB

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: