<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/216 387,5 € 26.06.2024 JCB Transport SK s.r.o. nakladanie a vývoz haluzoviny z obecných pozemkov
DF2024/215 552 € 25.06.2024 VodnéBubliny s.r.o. prenájom skákacieho hradu, cestovné náklady a obsluhu - akcia MDD
DF2024/214 895 € 25.06.2024 JCB Transport SK s.r.o. čistenie priepustov na odvod dažďovej vody v obci
DF2024/213 130 € 25.06.2024 JCB Transport SK s.r.o. nakládka a odvoz betónových stĺpov z obce na skládku stavebných odpadov NMnV
DF2024/212 767,5 € 25.06.2024 JCB Transport SK s.r.o. čistenie pozemku pri škole: trhanie koreňov, odstránenie starého pletiva, trhanie a odvoz starých betónových stĺpov
DF2024/211 747,5 € 25.06.2024 JCB Transport SK s.r.o. úprava terénu vpuste prečerpávacej stanice, navozenie zeminy a úprava terénu v Domčeku
DF2024/210 23 € 24.06.2024 Orange Slovensko, a.s. mobil starosta 06/2024
DF2024/209 300 € 21.06.2024 VEROBS, s.r.o. proces verejného obstarávania: odstránenie havarijného stavu otvorov v telocvični ZŠ s MŠ
DF2024/208 57,6 € 20.06.2024 SK systém, spol. s r.o. služba zverejnene.sk na 12 mesiacov do 8.6.2025
DF2024/207 108 € 19.06.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/206 12,67 € 17.06.2024 URBITECH s.r.o. odoslané SMS 04/2024 133 SMS, 05/2024 131 SMS
DF2024/205 469,7 € 17.06.2024 Ľubomír Žák Oprava chladiacich zariadení oprava chladiaceho zariadenia v Dome smútku
DF2024/204 165,2 € 13.06.2024 Alza.sk s.r.o. kľúče v počte 20 ks pre deviatakov
DF2024/203 -310,92 € 13.06.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. preplatok elektrina VO 05/2024
DF2024/202 15,38 € 13.06.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. nedoplatok elektrina ČOV 05/2024
DF2024/201 465,5 € 11.06.2024 Marius Pedersen, a.s. vývoz odpadu 05/2024
DF2024/200 398,04 € 11.06.2024 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 05/2024
DF2024/199 132 € 11.06.2024 Obec Trenčianske Bohuslavice doprava minibusom na hudobnú akciu - Šláger
DF2024/198 307,5 € 11.06.2024 TForest s.r.o. mulčovanie obecnej zelene 05/2024
DF2024/197 108 € 10.06.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/196 154,8 € 08.06.2024 Fidelity Trade s.r.o. neuhradená FA za rok 2022 číslo 1020220664
DF2024/195 46,8 € 07.06.2024 EuroTRADING s.r.o. činnosť zodpovednej osoby 06/2024
DF2024/194 190 € 06.06.2024 MaTiHr s.r.o. vývoz žumpy NBD 264
DF2024/193 30,31 € 06.06.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina DS 05/2024
DF2024/192 33,43 € 06.06.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina Domček 06/2024
DF2024/191 150 € 06.06.2024 RAMIRED s.r.o. Vývoz žumpy ZŠ
DF2024/190 24,2 € 06.06.2024 Eko spotreba s.r.o. perá - voľby, OÚ
DF2024/189 79,08 € 04.06.2024 Slovak Telekom, a.s. internet, mobil, pevná linka OÚ 05/2024
DF2024/188 405 € 04.06.2024 Ján Čuvala - JČ SERVIS oprava VO a verejného rozhlasu, materiál, doprava
DF2024/187 195 € 04.06.2024 Fidelity Trade s.r.o. odvoz BROK 05/2024
DF2024/186 96 € 02.06.2024 Dana Zelenay Tinková - DaTi činnosť technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika 05/2024
DF2024/185 37,43 € 31.05.2024 COMTEC s.r.o. záloha dát 05/2024
DF2024/184 155,4 € 31.05.2024 COMTEC s.r.o. Security management and Control 05/2024
DF2024/183 90,6 € 31.05.2024 Jumas Trade s.r.o. špekačky na MDD
DF2024/182 60 € 30.05.2024 SMILES SK s.r.o. oprava notebooku HP 455 G7
DF2024/181 23,14 € 30.05.2024 Orange Slovensko, a.s. mobil starosta 05/2024
DF2024/180 1044 € 30.05.2024 TForest s.r.o. oprava a údržba traktora 05/2024
DF2024/179 108 € 30.05.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/178 31,92 € 29.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. nanuky pre deti na MDD
DF2024/177 357 € 22.05.2024 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho zameranie prístrešku k. ú. Lúka
DF2024/176 100 € 22.05.2024 Združenie obcí Mikroregión Beckov - Zelená voda - Bezovec členský príspevok na rok 2024
DF2024/175 390 € 22.05.2024 Ivan Gajdošech - FRANZ UNIVERSAL úprava príjazdovej cesty na miestny cintorín
DF2024/174 550,04 € 22.05.2024 Milan Molnár sladkosti pre deti - MDD 110 ks
DF2024/173 108 € 22.05.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/172 108 € 22.05.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/171 98 € 22.05.2024 ARGUS, spo. s r.o. vrecká na sladkosti pre deti na MDD - 200 ks
DF2024/170 1190 € 17.05.2024 JCB Transport SK s.r.o. čistenie miestnych komunikácií v obci Lúka
DF2024/169 4585,6 € 17.05.2024 JCB Transport SK s.r.o. dodanie a kompletná montáž plotu v ZŠ Lúka
DF2024/168 -220,9 € 15.05.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. preplatok VO 04/2024
DF2024/167 10,4 € 15.05.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. nedoplatok ČOV 04/2024
DF2024/166 58,1 € 15.05.2024 DAMO Slovakia s.r.o. ND traktor Zetor
DF2024/165 242,4 € 15.05.2024 REGAS, s.r.o. odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia, servis - MŠK Lúka
DF2024/164 285,6 € 15.05.2024 BOMAT s.r.o. vývoz a zhodnotenie odpadu - oleje, tuky, farby, lepidlá
DF2024/163 50,48 € 14.05.2024 DAMO Slovakia s.r.o. ND traktor Zetor
DF2024/162 204 € 14.05.2024 TOI TOI & DIXI s.r.o. prenájom TOI TOI 2 ks, transport - akcia stavanie mája
DF2024/161 82,08 € 14.05.2024 PAPERA s.r.o. 6x školský balíček pre prváčikov
DF2024/160 451,34 € 13.05.2024 Marius Pedersen, a.s. vývoz odpadu 04/2024
DF2024/159 350 € 13.05.2024 Trenčianska regionálna rozvojová agentúra spracovanie verejného obstarávania a administratívne práce
DF2024/158 99,42 € 13.05.2024 DAMO Slovakia s.r.o. ND traktor Zetor
DF2024/157 78,08 € 09.05.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil, internet a pevná linka OÚ 04/2024
DF2024/156 514,86 € 09.05.2024 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 04/2024
DF2024/155 406,07 € 07.05.2024 Marius Pedersen, a.s. vývoz odpadu - občania, Agroma
DF2024/154 475 € 06.05.2024 MaTiHr s.r.o. vývoz žumpy NBD 266 1x, NBD 264 4x
DF2024/153 29,51 € 06.05.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina záloha DS 04/2024
DF2024/152 117,45 € 06.05.2024 CROMATOP s.r.o. občerstvenie - akcia stavanie mája
DF2024/151 46,8 € 06.05.2024 EuroTRADING s.r.o. činnosť zodpovednej osoby 05/2024
DF2024/150 384 € 06.05.2024 Pavol Dzurka P+M vystúpenie a ozvučenie - akcia stavanie mája
DF2024/149 108 € 06.05.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/148 39,6 € 03.05.2024 INISOFT s.r.o. systémová podpora - odpady od 14.5.2024 do 13.5.2025
DF2024/147 156 € 03.05.2024 Fidelity Trade s.r.o. odvoz BROK 04/2024
DF2024/146 33,43 € 02.05.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina Domček 05/2024
DF2024/145 96 € 01.05.2024 Dana Zelenay Tinková - DaTi činnosť technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika 04/2024
DF2024/144 936 € 30.04.2024 TForest s.r.o. kosenie, oprava traktora Zetor
DF2024/143 37,43 € 29.04.2024 COMTEC s.r.o. záloha dát 04/2024
DF2024/142 155,4 € 29.04.2024 COMTEC s.r.o. Security management and Control 04/2024
DF2024/141 38,7 € 26.04.2024 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. materiál na darčeky pre žiakov MŠ a ZŠ
DF2024/140 506,5 € 25.04.2024 URBITECH s.r.o. SMS 03/2024 - 652 SMS
DF2024/139 49,43 € 25.04.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. nedoplatok elektrina VO 03/2024
DF2024/138 42,62 € 25.04.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. nedoplatok elektrina ČOV 3/2024
DF2024/137 60 € 24.04.2024 Ľubor Sevald servis kotla NBD 265
DF2024/136 224,75 € 23.04.2024 Mesto Nové Mesto nad Váhom, SÚS stavebné konania 1Q 2024
DF2024/135 49,85 € 23.04.2024 DAMO Slovakia s.r.o. náhradné diely Traktor Zetor
DF2024/134 108 € 23.04.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/133 25,61 € 22.04.2024 Orange Slovensko, a.s. mobil starosta 04/2024
DF2024/132 0,05 € 19.04.2024 ZSE Energia, a.s. nedoplatok elektrina DS 03/2024
DF2024/131 180 € 19.04.2024 Autodoprava Radovan Petrgalovič preprava - výstava Záhradkár Trenčín
DF2024/130 36 € 18.04.2024 TOPSET Solutions s.r.o. systémová podpora
DF2024/129 16,2 € 17.04.2024 VODAX a.s. zálohové obaly
DF2024/128 400 € 16.04.2024 Patrik Minárik vývoz žumpy ZŠ s MŠ
DF2024/127 88,6 € 15.04.2024 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Sociálne a zdravotné posudky 01-03/2024
DF2024/126 1002 € 12.04.2024 Igor Haluza NAD úprava miestnych komunikácií
DF2024/125 20,64 € 12.04.2024 Centrum polygrafických služieb matričné tlačivá
DF2024/124 -149,69 € 11.04.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. preplatok elektrina VIO 3/2023
DF2024/123 -10,09 € 11.04.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. preplatok elektrina ČOV 03/2024
DF2024/122 425,86 € 10.04.2024 Marius Pedersen, a.s. Vývoz odpadu 3/2024
DF2024/121 21,53 € 10.04.2024 Jablotron Slovakia, s.r.o. alarm 1Q 2024
DF2024/120 104,88 € 09.04.2024 Pyroservis a.s. kontrola a plnenie hasiacich prístrojov OÚ, MŠK, DS
DF2024/119 36,6 € 09.04.2024 Pyroservis a.s. kontrola a plnenie hasiacich prístrojov NBD 266
DF2024/118 52,8 € 09.04.2024 Pyroservis a.s. kontrola a plnenie hasiacich prístrojov NBD 265
DF2024/117 40,08 € 09.04.2024 Pyroservis a.s. kontrola a plnenie hasiacich prístrojov NBD 264
DF2024/116 156 € 08.04.2024 Fidelity Trade s.r.o. odvoz BRKO 03/2024
DF2024/115 493,24 € 08.04.2024 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 03/2024
DF2024/114 29,86 € 05.04.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina DS 03/2024
DF2024/113 247,2 € 05.04.2024 COMTEC s.r.o. nastavenie routra, zmena konfigurácie wan pripojenia, cestovné
DF2024/112 1020 € 05.04.2024 Igor Haluza NAD úprava miestnych komunikácií
DF2024/111 154,8 € 05.04.2024 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. materiál na darčeky pre žiakov MŠ a ZŠ
DF2024/110 317,45 € 05.04.2024 Marius Pedersen, a.s. Vývoz odpadu 03/2024
DF2024/109 550 € 05.04.2024 Trenčianska regionálna rozvojová agentúra spracovanie verejného obstarávania pre projekt: Rekonštrukcia budovy MŠ a ŠJ a Rekonštrukcia budovy telocvične
DF2024/108 46,8 € 05.04.2024 EuroTRADING s.r.o. činnosť zodpovednej osoby 04/2024
DF2024/107 190 € 04.04.2024 MaTiHr s.r.o. vývoz žumpy NBD 264
DF2024/106 78,61 € 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s. internet, mobil, pevná linka OÚ 03/2024
DF2024/105 295,2 € 04.04.2024 Ján Čuvala - JČ SERVIS orez stromov a oprava VO, plošina MP 13, materiál a doprava
DF2024/104 306,29 € 03.04.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina OÚ 04-06/2024
DF2024/103 33,43 € 03.04.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina domček 04/2024
DF2024/102 108 € 03.04.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/101 124,64 € 02.04.2024 MADE spol. s r.o. URBIS 01.04.2024 - 30.06.2024
DF2024/99 96 € 31.03.2024 Dana Zelenay Tinková - DaTi činnosť technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika 03/2024
DF2024/100 450 € 31.03.2024 S-KOSENIE s.r.o. vertikulácia trávnika na ihrisku MŠK
DF2024/98 37,43 € 27.03.2024 COMTEC s.r.o. záloha dát Backup cloud 03/2024
DF2024/97 108 € 27.03.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/96 155,4 € 26.03.2024 COMTEC s.r.o. Security management and control 03/2024
DF2024/95 1494 € 26.03.2024 TForest s.r.o. traktor Zetor - oprava hydrauliky zadných zdvíhacích ramien,
DF2024/94 1000 € 26.03.2024 PVB - ds, s.r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie
DF2024/93 231,72 € 22.03.2024 KupSiTo vitrína
DF2024/92 23 € 22.03.2024 Orange Slovensko, a.s. mobil starosta 03/2024
DF2024/91 65,06 € 22.03.2024 DAMO Slovakia s.r.o. ND traktor Zetor
DF2024/90 25 € 21.03.2024 ObFZ Trenčín kniha
DF2024/89 41 € 18.03.2024 DAMO Slovakia s.r.o. ND traktor Zetor
DF2024/88 260,44 € 14.03.2024 DAMO Slovakia s.r.o. ND traktor Zetor
DF2024/87 262,8 € 13.03.2024 MINÁRIKOVCI, s.r.o. ND traktor Zetor
DF2024/86 858 € 13.03.2024 TOPSET Solutions s.r.o. licencia - aktualizácia programov na rok 2024
DF2024/85 25,2 € 11.03.2024 SOZA Hudba reprodukovaná prostredníctvo miestneho rozhlasu
DF2024/84 -39,4 € 11.03.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina preplatok VO 02/2024
DF2024/83 5,12 € 11.03.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. elektrina nedoplatok ČOV 02/2024
DF2024/82 108 € 11.03.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/81 423,02 € 11.03.2024 Marius Pedersen, a.s. odvoz KO 02/2024
DF2024/80 19,5 € 08.03.2024 COMTEC s.r.o. USB Flash Drive 32 GB ADATA UV 128 Blue
DF2024/79 650 € 08.03.2024 Ivan Gajdošech - FRANZ UNIVERSAL stavebné práce - exteriér Obecného úradu Obce Lúka
DF2024/78 329,69 € 08.03.2024 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 02/2024
DF2024/77 190 € 07.03.2024 MaTiHr s.r.o. vývoz septiku NBD 264
DF2024/76 8,26 € 05.03.2024 URBITECH s.r.o. SMS 02/2024 - 172 SMS
DF2024/75 29,11 € 05.03.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina nedoplatok Domček 02/2024
DF2024/74 330 € 05.03.2024 eSYST s.r.o. Licencia - TENDERNET - od 26.2.2024 do 25.2.2025
DF2024/73 81,72 € 05.03.2024 Slovak Telekom, a.s. internet, mobil, pevná linka OÚ 02/2024
DF2024/72 46,8 € 05.03.2024 EuroTRADING s.r.o. činnosť zodpovednej osoby 03/2024
DF2024/71 141,12 € 04.03.2024 COMTEC s.r.o. Soft CSP Microsoft 365 Apps pro firmy - ročný
DF2024/70 1284 € 04.03.2024 Ján Čuvala - JČ SERVIS oprava VO, plošina MP 13, orez stromov, materiál, doprava
DF2024/69 156 € 04.03.2024 Fidelity Trade s.r.o. vývoz BRKO 02/2024
DF2024/68 96 € 03.03.2024 Dana Zelenay Tinková - DaTi činnosť technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika
DF2024/67 33,43 € 01.03.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina Domček 03/2024
DF2024/66 155,4 € 29.02.2024 COMTEC s.r.o. Security management and Control 02/2024
DF2024/65 513,91 € 28.02.2024 JCB Transport s.r.o. úprava cesty v obci Lúka
DF2024/64 653,76 € 28.02.2024 JCB Transport s.r.o. trhanie, odvoz koreňov, dopravu kameniva a úpravu
DF2024/63 37,43 € 28.02.2024 COMTEC s.r.o. záloha dát 02/2024
DF2024/62 108 € 27.02.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/61 185,68 € 26.02.2024 REGAS, s.r.o. servisná prehliadka plynových zariadení OÚ
DF2024/60 169,2 € 26.02.2024 REGAS, s.r.o. servisná prehliadka plynových zariadení NBD
DF2024/59 2017,78 € 23.02.2024 COMTEC s.r.o. kamery 4ks, materiál, inštalácia, cestovné
DF2024/58 23 € 22.02.2024 Orange Slovensko, a.s. mobil starosta 02/2024
DF2024/57 57,2 € 19.02.2024 INPROST s.r.o. online vedenie obecných novín na rok 2024
DF2024/56 166,32 € 19.02.2024 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. smernice pre obce
DF2024/55 627,19 € 14.02.2024 COMTEC s.r.o. tlačiareň, tonner, inštalácia, cestovné
DF2024/54 380,3 € 13.02.2024 Marius Pedersen, a.s. Vývoz odpadu 12/2023
DF2024/53 108 € 13.02.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/52 331,48 € 13.02.2024 DAMO Slovakia s.r.o. ND traktor
DF2024/51 156 € 12.02.2024 AJFA + AVIS, s.r.o. ND traktor
DF2024/50 644,45 € 12.02.2024 Marius Pedersen, a.s. Vývoz odpadu 01/2024
DF2024/49 65,56 € 12.02.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. nedoplatok elektrina ČOV 01/2024
DF2024/48 84,04 € 12.02.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. nedoplatok elektrina VO 01/2024
DF2024/47 164,22 € 12.02.2024 REMONT Slovakia, s.r.o. oprava kávostroja na OÚ
DF2024/46 360 € 09.02.2024 TForest s.r.o. oprava a údržba traktora ZETOR 7211
DF2024/45 600 € 09.02.2024 TForest s.r.o. frézovanie náletových drevín v obci Lúka
DF2024/44 682,7 € 08.02.2024 LED Solution s.r.o. LED parkové osvetlenie pred kostolom 3 ks, dobierka
DF2024/43 213,49 € 08.02.2024 ARAVER a.s. batéria Škoda Octavia
DF2024/42 30,73 € 06.02.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina DS 01/2024
DF2024/41 46,8 € 06.02.2024 EuroTRADING s.r.o. činnosť BOZP 02/2024
DF2024/40 249,24 € 06.02.2024 TENET-PRAKTIK, s.r.o. svietidlo Grado 7 ks, trubice 7 ks, svorka - školská
DF2024/39 439,6 € 06.02.2024 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 01/2024
DF2024/38 68,89 € 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s. mobil + internet OÚ 01/2024
DF2024/37 195 € 05.02.2024 Fidelity Trade s.r.o. odvoz BROK 01/2024
DF2024/36 837,3 € 05.02.2024 Ján Čuvala - JČ SERVIS oprava VO, materiál, doprava
DF2024/35 108 € 05.02.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/34 27,93 € 03.02.2024 URBITECH s.r.o. odoslané SMS 11/2023, 12/2023, 1/2024
DF2024/33 33,43 € 02.02.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina Domček 02/2024
DF2024/32 190 € 01.02.2024 MaTiHr s.r.o. vývoz žumpy NBD 264
DF2024/31 3150 € 01.02.2024 AJFA + AVIS, s.r.o. mulčovač + doprava
DF2024/30 96 € 31.01.2024 Dana Zelenay Tinková - DaTi Vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany 01/2024
DF2024/29 37,43 € 31.01.2024 COMTEC s.r.o. záloha dát 01/2024
DF2024/28 174,6 € 30.01.2024 COMTEC s.r.o. Security management and Control
DF2024/27 34,45 € 29.01.2024 BRICOL s.r.o. Džbán s uchom 8ks
DF2024/26 50 € 29.01.2024 Ľubor Sevald oprava kotla NB 265 byt č. 4
DF2024/25 108 € 29.01.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/24 27 € 23.01.2024 COMTEC s.r.o. Aktualizácia Urbis, nastavenie oprávnenia
DF2024/23 72 € 23.01.2024 SOMI Trenčín, spol. s r.o. školenie mzdy
DF2024/22 26,9 € 23.01.2024 Ľubor Sevald oprava kotla NBD 264 byt č. 5
DF2024/21 38,4 € 22.01.2024 Slovgram verejný rozhlas rok 2024
DF2024/20 23,23 € 22.01.2024 Orange Slovensko, a.s. mobil starosta 01/2024
DF2024/19 15,43 € 22.01.2024 Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol. s r.o. vodné OÚ 2. polrok 2024
DF2024/18 84,27 € 22.01.2024 Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol. s r.o. vodné cintorín 2. polrok 2023
DF2024/17 306,29 € 17.01.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina OÚ 01-03/2024
DF2024/16 33,43 € 17.01.2024 ZSE Energia, a.s. elektrina domček 01/2024
DF2024/15 46,8 € 17.01.2024 EuroTRADING s.r.o. BOZP 01/2024
DF2024/14 32,16 € 16.01.2024 ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. samolepky na smetné nádoby r. 2024
DF2024/13 108 € 15.01.2024 Jozef Moravčík - Autodoprava vývoz žumpy NBD 266
DF2024/12 169,24 € 11.01.2024 ARAVER a.s. servisná kontrola OCTAVIA
DF2024/11 60 € 10.01.2024 Kaštieľ Lúka, s.r.o. nájomné rok 2024
DF2024/9 418 € 08.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. rozpis platieb NBD 266 02-12/2024
DF2024/8 9108 € 08.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. rozpis platieb VO 01-12/2024
DF2024/7 6588 € 08.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. rozpis platieb ČOV 01-12/2024
DF2024/6 418 € 08.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. rozpis platieb NBD 264 02-12/2024
DF2024/5 616 € 08.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. rozpis platieb NBD 265 02-12/2024
DF2024/10 1353 € 08.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. rozpis platieb MŠK 02-12/2024
DF2024/4 16,68 € 06.01.2024 WebHouse, s.r.o. doména obecluka.sk na rok 2024
DF2024/3 16,2 € 04.01.2024 VODAX a.s. PET fľaše
DF2024/2 112,8 € 03.01.2024 MADE spol. s r.o. URBIS 01.01.2024 - 31.03.2024
DF2024/1 12936 € 02.01.2024 MET Slovakia, a.s. rozpis platieb za plyn Obec Lúka rok 2024

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: