V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu diela 24.07.2022 600 € Hudobná skupina TREND pdf - 631,63 kB
Dodatok č.1 ku Zmluve o vytvorení diela č. 4/2022 28.04.2022 0 € Mgr. Mária Mizeráková
Dodatok č.1 ku Zmluve o vytvorení diela č. 7/2022 28.04.2022 740 € Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc pdf - 105,20 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 24.03.2022 20 € Nicol Ondrušíková pdf - 125,14 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 11.03.2022 5 € Silvia Rendvanská pdf - 127,73 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 11.03.2022 40 € Silvia Rendvanská pdf - 127,02 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 11.03.2022 40 € Silvia Rendvanská pdf - 126,07 kB
Zmluva o vytvorení diela 01.03.2022 0 € PhDr. Martin Lacko PhD. pdf - 122,93 kB
Zmluva o vytvorení diela 01.03.2022 400 € Mgr. Martin Barník pdf - 121,91 kB
Zmluva o vytvorení diela 01.03.2022 400 € Doc. PhDr. Ivan Mrva pdf - 121,16 kB
Zmluva o vytvorení diela 01.03.2022 80 € PhDr. Jozef Karlík pdf - 122,29 kB
Zmluva o vytvorení diela 01.03.2022 860 € Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. pdf - 120,14 kB
Zmluva o vytvorení diela 01.03.2022 300 € Mgr. Jozef Lacko pdf - 120,94 kB
Zmluva o vytvorení diela 01.03.2022 400 € Mgr. Mária Mizeráková pdf - 118,31 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 15.02.2022 1600 € Ing. Mária Kasmanová pdf - 1517,92 kB
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve 15.02.2022 330 € TENDERnet s.r.o pdf - 296,09 kB
Zmluva o nájme bytu 28.01.2022 0 € Eva Kobelárová pdf - 130,87 kB
Darovacia zmluva 11.01.2022 1360 € Záchrana OZ pdf - 170,63 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: