<<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva 1020512010 22.12.2021 0 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o
Zmluva o nájme bytu 29.11.2021 0 € Svetlana Folajtárová pdf - 126,29 kB
Zmluva o združenej dodávke elektriny 15.11.2021 0 € SSE, a.s. pdf - 330,87 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 15.11.2021 40 € Lýdia Hazdová pdf - 126,02 kB
Nájomná zmluva 29.10.2021 0 € Zuzana Holtmanová pdf - 124,13 kB
Zmluva o nájme bytu 26.10.2021 118,83 € Pavol Masár pdf - 126,87 kB
Dohoda o spolupráci 19.10.2021 80 € Mesto Piešťany pdf - 391,17 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 19.10.2021 20 € Alena Starovičová pdf - 125,77 kB
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva 05.10.2021 840 € EUROINVEST EU s.r.o pdf - 427,94 kB
Zmluva na dodanie predmetu zákazky Energetický audit 04.10.2021 6 756 € Facility Property Management s.r.o pdf - 2282,66 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 29.09.2021 40 € Hana Mrázová pdf - 126,15 kB
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi 22.09.2021 0 € Slovpaper Collection s.r.o. pdf - 624,21 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 132/2021 16.08.2021 100 € Marian Kriško pdf - 153,18 kB
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1055/2013 10.08.2021 100 € MADE spol. s r.o. pdf - 365,59 kB
Nájomná zmluva 20.07.2021 86 € Euroinvest EU s.r.o pdf - 122,81 kB
Zmluva o vykonávaní a správe záloh_BACKUP_2021/7 19.07.2021 24 € COMTEC, s. r.o pdf - 896,46 kB
Zmluva o vykonávaní a správe záloh + mlčanlivosť 19.07.2021 24 € Comtec s.r.o.
Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií 13.07.2021 0 € COMTEC, s. r.o pdf - 916,49 kB
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov 08.07.2021 1615 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematín v Modrovke pdf - 1799,59 kB
Zmluva o nájme bytu 29.06.2021 0 € František Jurica pdf - 125,48 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: