<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o nájme 27.11.2019 140 € Turbonet s.r.o. pdf - 184,82 kB
Zmluva o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia 27.11.2019 0 € RadioLan, spol. s. r. o.
Mandátna zmluva § 566 Obchodného zákonníka 27.11.2019 175 € BENADA SK s.r.o. pdf - 103,36 kB
Mandátna zmluva 14.11.2019 620 € Alžbeta Kosová PRO-DO-V pdf - 103,09 kB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 14.11.2019 1800 € Ing. Jozef Adamkovič pdf - 209,16 kB
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.04.2019 31.10.2019 0 € HASS, s.r.o. pdf - 489,38 kB
Zmluva o dielo 30.10.2019 440 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra pdf - 77,49 kB
Zmluva o nájme bytu 24.10.2019 117,99 € Pavol Masár pdf - 178,62 kB
Zmluva o združenej dodávke elektriny - dodatok E.Benefit 22.08.2019 minus 13% zo štandardného cenníka € ZsE Energia, a.s. pdf - 1777,70 kB
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva 16.08.2019 0 € Prima banka Slovensko, a.s. pdf - 634,58 kB
Zmluva o nájme 24.07.2019 10,00 € Mária Véghová, Velgáňová, MUDr. pdf - 372,76 kB
Zmluva o nájme 24.07.2019 10,00 € Mária Véghová, Velgáňová, MUDr. pdf - 369,76 kB
Zmluva o nájme 24.07.2019 10,00 € Mária Véghová, Velgáňová, MUDr. pdf - 372,52 kB
Zmluva o nájme 24.07.2019 10,00 € Mária Véghová, Velgáňová, MUDr. pdf - 370,16 kB
Zmluva o nájme 24.07.2019 10,00 € Mária Véghová, Velgáňová, MUDr. pdf - 371,74 kB
Zmluva o nájme 18.07.2019 10,00 € Peter Cíbik pdf - 374,44 kB
Zmluva o nájme 18.07.2019 1,00 € Peter Cíbik pdf - 395,42 kB
Mandátna zmluva 27.06.2019 340/mesačne € Mgr. Július Meszároš pdf - 1052,15 kB
Kúpna zmluva zo dňa 20.06.2019 20.06.2019 240 € Gajdošech Robert pdf - 1181,70 kB
Nájomná zmluva č. 95 14.06.2019 10,00 € Peter Gajdošech pdf - 860,26 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: