<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Hromadná licenčná zmluva 27.07.2020 0 € SOZA pdf - 1520,11 kB
Zmluva o dielo na spracovanie diela "Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN-O Lúka" 14.07.2020 7640 € AUREX spol. s. r. o. pdf - 2658,99 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071AKF4 zo dňa 8.6.2020 08.06.2020 15 000 € € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pdf - 803,33 kB
Zmluva o financovaní zmien a doplnkov ÚP obce Lúka 01.06.2020 13 150 € Priemyselný areál Lúka, s.r.o pdf - 1220,44 kB
Nájomná zmluva 30.05.2020 156,84 € Peter Gábor, Veronika Surdová pdf - 130,53 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lúka 26.05.2020 2 500 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Lúka pdf - 55,50 kB
Zmluva o dielo 25.05.2020 690 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra pdf - 136,78 kB
Zmluva o poskytnutí služieb č. MSD_Lúka_01 19.05.2020 960 € MAPA Slovakia Digital, s.r.o. pdf - 2098,37 kB
Zmluva o dielo 13.05.2020 20 182,92 € UNITED CHIMNES s.r.o pdf - 246,11 kB
Kúpna zmluva 13.05.2020 25 111,00 € eVector group SE pdf - 233,99 kB
Zmluva o poskytnutí služby 06.05.2020 300 € URBITECH s.r.o pdf - 185,27 kB
Dodatok č. 1 k nájomnej ymluve o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch 29.04.2020 0,0 € OVS Šáchor s.r.o pdf - 51,88 kB
O poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 21.04.2020 0 € Marius Pedersen, a.s. pdf - 730,50 kB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY ADMINISTRÁCIA A VEDENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 07.04.2020 720 € PROUNION a.s pdf - 191,91 kB
o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka 26.03.2020 1 400,- € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 1097,08 kB
Mandátna zmluva 16.03.2020 250 € Alžbeta Kosová PRO-DO-V pdf - 95,82 kB
Zmluva o dielo 26.02.2020 1 380 € Atmosan s.r.o pdf - 1130,81 kB
Zmluva o dielo 25.02.2020 550 € PROROZVOJ pdf - 125,15 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lúka 25.02.2020 2 000 € DHZ Lúka pdf - 416,14 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lúka 18.02.2020 4 000,-€ € Miestny športový klub Lúka pdf - 417,81 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: