<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o dielo 25.05.2020 690 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra pdf - 136,78 kB
Zmluva o poskytnutí služieb č. MSD_Lúka_01 19.05.2020 960 € MAPA Slovakia Digital, s.r.o. pdf - 2098,37 kB
Zmluva o dielo 13.05.2020 20 182,92 € UNITED CHIMNES s.r.o pdf - 246,11 kB
Kúpna zmluva 13.05.2020 25 111,00 € eVector group SE pdf - 233,99 kB
Zmluva o poskytnutí služby 06.05.2020 300 € URBITECH s.r.o pdf - 185,27 kB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY ADMINISTRÁCIA A VEDENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 07.04.2020 720 € PROUNION a.s pdf - 191,91 kB
o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka 26.03.2020 1 400,- € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 1097,08 kB
Mandátna zmluva 16.03.2020 250 € Alžbeta Kosová PRO-DO-V pdf - 95,82 kB
Zmluva o dielo 26.02.2020 1 380 € Atmosan s.r.o pdf - 1130,81 kB
Zmluva o dielo 25.02.2020 550 € PROROZVOJ pdf - 125,15 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lúka 25.02.2020 2 000 € DHZ Lúka pdf - 416,14 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lúka 18.02.2020 4 000,-€ € Miestny športový klub Lúka pdf - 417,81 kB
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 04.02.2020 0 € Národná agentúra pre sieťové odvetvia pdf - 499,83 kB
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu 13.01.2020 30 € Výskumný ústav vodného hospodárstva pdf - 277,07 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: