Obec Melčice-Lieskové Obec Melčice-Lieskové

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o poskytnutí dotácie 01.07.2020 4 000,00 € Futbal - FK Melčice-Lieskové pdf - 979,06 kB
Aktualizácia zmluvy o vývoze komunálneho odpadu - dodatok č. 20 24.06.2020 0 € Marius Pedersen a. s. pdf - 1132,08 kB
Zmluva o dielo 18.06.2020 0 € METAL SERVS Recycling s. r. o. pdf - 1107,74 kB
pdf - 2463,45 kB
Servisná zmluva 18.06.2020 0 € JD ROZHLASY s. r. o. pdf - 1626,47 kB
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka 15.06.2020 45,00 € + spotrebované energie € Haviernik Lukáš
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka 15.06.2020 45,00 € + spotrebované energie € Vladimír Birás
Zmluva o dielo - Zavlažovací systéím v areáli futbalového štadióna 12.06.2020 14 616,00 € MGREEN s. r. o. pdf - 2748,01 kB
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Kultúrny dom 02.06.2020 80,00 € Miroslav Ohradka docx - 16,94 kB
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestností múzea Jána Smreka 02.06.2020 8 546,64 € Stavokomplet, spol. s r. o. pdf - 4259,04 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 25.05.2020 60,00 € ILCO klub stomikov v Trenčíne pdf - 914,54 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 25.05.2020 500,00 € Rímskokatolícky farský úrad Adamovské Kochanovce pdf - 922,20 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 25.05.2020 200,00 € Občianske združenie folklórnej skupiny Kolovrátok Melčice pdf - 922,83 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 25.05.2020 110,00 € ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pdf - 899,23 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 25.05.2020 2000,00 € Futbal - FK Melčice-Lieskové pdf - 1003,31 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 25.05.2020 185,00 € ZO Slovenský zväz telesne postihnutých pdf - 916,60 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 25.05.2020 427,00 € Jednota dôchodcov Slovenska, časť Melčice pdf - 921,36 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 25.05.2020 693,00 € Jednota dôchodcov Slovenska, časť Lieskové pdf - 924,91 kB
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18.05.2020 0 € Slovak Telekom, a. s. pdf - 1430,45 kB
Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely 06.05.2020 0 € Slovak Telekom, a. s. pdf - 1219,71 kB
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 06.05.2020 0 € Slovak Telekom, a. s. pdf - 2164,60 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: