<<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o nájme hrobového miesta 04.07.2019 0 € Chorvát Ján pdf - 544,28 kB
Zmluva o dielo 24.06.2019 250 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra pdf - 1372,50 kB
Zmluva o bežnom účte 11.06.2019 0 € Prima banka Slovensko a.s. pdf - 490,80 kB
Darovacia zmluva 05.06.2019 150 € Marius Pedersen a.s. pdf - 850,64 kB
Dodatok č. 2 09.05.2019 0 € Repková Mária pdf - 835,79 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 26.04.2019 0 € Bulko František pdf - 548,44 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená z zmysle §51 Občianskeho zákonníka 25.04.2019 1400 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 2955,66 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 04.04.2019 500 € Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce pdf - 548,81 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 03.04.2019 500 € Jednota dôchodcov Slovenska Základná organizácia Opatovce pdf - 562,48 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 03.04.2019 500 € Spevácky súbor Opatovčan n.o. pdf - 586,97 kB
Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy 13.03.2019 0 € Mária Repková pdf - 1040,72 kB
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 25.02.2019 0 € NATUR - PACK a.s. pdf - 2149,16 kB
Dodatok č. 8 ku Zmluve o vývoze veľkoobjemovými kontajnermi č. 55001321 22.02.2019 0 € Marius Pedersen a.s. stredisko Trenčín pdf - 1386,95 kB
Dodatok č. 32 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550013/11 22.02.2019 0 € Marius Pedersen a.s. pdf - 964,43 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 04.02.2019 0 € Kulich Ján
Zmluva o nájme hrobového miesta 28.01.2019 0 € Mondek Jozef pdf - 539,04 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 15.01.2019 0 € Prcúchová Emília pdf - 545,39 kB
Zmluva o nájme hrobového miesta 10.01.2019 0 € Margorínová Alena pdf - 555,34 kB
Zmluva o prenájme plochy 04.01.2019 500 € Lim Plus s.r.o. správca združenia Opatovce pdf - 835,94 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: