<<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/177 153,6 € 11.06.2019 štúdio TEXO, spol. s r. o. Tabuľa územný plán obce
DF2019/176 288 € 11.06.2019 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Práce s Merlom na obecnej brigáde
DF2019/175 330 € 11.06.2019 TILIA v. o. s. Dvere posuvné
DF2019/174 55,2 € 10.06.2019 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Štrkopiesok a doprava
DF2019/173 1663,62 € 10.06.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2019/172 206,67 € 07.06.2019 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD
DF2019/171 120 € 07.06.2019 Blue Angel s.r.o. Knihy M. R. Štefánik, kreslený príbeh rodáka
DF2019/170 280 € 06.06.2019 Sapienti Sat s.r.o. Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodičov DHZO
DF2019/169 87,97 € 06.06.2019 Slovak telecom Bratislava Telekomunikačné služby
DF2019/168 533,98 € 06.06.2019 ZSE Energia, a.s. El. energia MŠ, MŠ byt, VO
DF2019/167 50 € 06.06.2019 ZSE Energia, a.s. El. energia ZS byt
DF2019/166 25,87 € 06.06.2019 ZSE Energia, a.s. El. energia ZS byt
DF2019/165 161,28 € 06.06.2019 3Wslovakia s.r.o. Ročná licencia na portál www.virtuálnycintorin.sk
DF2019/164 216 € 05.06.2019 PETROLSERVIS SK, spol. s r. o. Cvičenie v protiplynovom polygóne - hasiči
DF2019/163 211,68 € 05.06.2019 SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n/V Autobusové spojenie 5/2019
DF2019/162 1163 € 04.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 6/2019
DF2019/161 4 € 04.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn MŠ byt
DF2019/160 55,48 € 04.06.2019 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime Nafta
DF2019/159 22,08 € 04.06.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné svadobka
DF2019/158 173,15 € 04.06.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné OcÚ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: