<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/223 50 € 10.07.2019 Agentúra NEXON s.r.o. Plagáty
DF2019/222 125 € 09.07.2019 ZMO,reg.JE Jasl.Bohunice Poplatok za športové hry 2019 žiakov základných
DF2019/221 88,52 € 09.07.2019 Slovak telecom Bratislava Telekomunikačné služby
DF2019/220 855,6 € 09.07.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Uloženie odpadu na skládke odpadu
DF2019/219 161,72 € 09.07.2019 ZSE Energia, a.s. El. energia nový KD
DF2019/218 201,6 € 09.07.2019 SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto n/V Autobusové spojenie 6/2019
DF2019/217 231 € 08.07.2019 Marius Pedersen a.s. Zber vriec na komunál
DF2019/216 1535,01 € 04.07.2019 ZSE Energia, a.s. El. energia HZ, VO, cintorín, RD
DF2019/215 533,98 € 04.07.2019 ZSE Energia, a.s. El. energia MŠ, MŠ byt, VO
DF2019/214 1782,67 € 04.07.2019 ZSE Energia, a.s. El. energia svadobka, pekárstvo, OcÚ
DF2019/213 315,81 € 04.07.2019 ZSE Energia, a.s. El. energia ZS
DF2019/212 50 € 04.07.2019 ZSE Energia, a.s. El. energia ZS byt
DF2019/211 25,87 € 04.07.2019 ZSE Energia, a.s. El. energia ZS byt
DF2019/210 150 € 04.07.2019 DH fire a safety s.r.o. Livestream z Krajskej súťaže DPO SR
DF2019/209 61,8 € 04.07.2019 MaBak s.r.o. Fandlylho 7174 Piešťany Kanecelárske potreby a materiál
DF2019/208 600 € 04.07.2019 VodnéBubliny s.r.o. Prenájom skákacieho hradu - deň detí
DF2019/207 5553,91 € 03.07.2019 Marius Pedersen a.s. Odvoz komunálneho odpadu 2.Q.2019
DF2019/206 81 € 03.07.2019 Ing.Ladislav Billik BOZP technik za 2. Q. 2019
DF2019/205 90 € 03.07.2019 Reboz, s.r.o. Služby technika požiarnej ochrany za 2.Q.2019
DF2019/204 340,3 € 03.07.2019 Zapo Vavrová Jana Čistiace prostriedky a materiál

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: