<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na prenájom pozemku č. zmluvy 3/2019 11.09.2019 0 € Rybársky spolok Zástodolie - Pobedim -občianske združenie pdf - 458,89 kB
Nájomná zmluva na prenájom pozemku 1/2019 11.09.2019 0 € Rybársky spolok Zástodolie - Pobedim -občianske združenie pdf - 973,52 kB
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služieb 09.09.2019 0 € Trabisco s.r.o. pdf - 545,32 kB
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia 09.09.2019 0 € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 1323,56 kB
Zmluva o dielo č. 1/8/2019 16.08.2019 0 € ASET, s.r.o. pdf - 4556,09 kB
Zmluva o termínovanom úvere č. 773/2019/UZ 15.08.2019 30825,04 € Všeobecná úverová banka, a.s. pdf - 2437,72 kB
Dohoda č. 19/10/060/85 06.08.2019 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom pdf - 4072,13 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 05.08.2019 0 € Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Pobedim pdf - 671,12 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 01.08.2019 0 € Folklórna skupina Pobedimčan pdf - 655,20 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 01.08.2019 0 € Poľovnícke združenie Pobedim pdf - 668,79 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 01.08.2019 0 € Miestny spolok Slovenského červeného kríža pdf - 669,91 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 01.08.2019 0 € TJ Sokol - ženy pdf - 665,39 kB
Zmluva o poskytnutí služieb č. 016/2019 10.07.2019 0 € Support and consulting s.r.o. pdf - 1080,75 kB
Darovacia zmluva 20.06.2019 0 € Ulstrup Plast s.r.o. pdf - 445,11 kB
Zmluva o dodávke plynu 31.05.2019 0 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. pdf - 3143,40 kB
Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 29.05.2019 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom pdf - 1179,23 kB
Zmluva č. 59 083 07.05.2019 0 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 1843,67 kB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 06.05.2019 0 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pdf - 2239,07 kB
Dohoda číslo 19/10/52A/21 16.04.2019 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom pdf - 5562,36 kB
Príloha č. 1 Zmluvy č. L - 22/TDO/1997 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 27.03.2019 0 € Marius Pedersen, a.s. pdf - 1204,89 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: