<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o výpožičke č. 5/2020 30.12.2020 0 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci pdf - 992,99 kB
Zmluva o poskytnutí služby č. 2020_09_01 10.09.2020 33296,9 € CS, s.r.o. pdf - 3292,45 kB
Zmluva o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany 07.08.2020 0 € Regionálne centrum Slobody zvierat Piešťany pdf - 642,33 kB
Kúpna zmluva 17.06.2020 164 € Stanislava Pomajbová pdf - 1169,88 kB
Dodatok kúpnej zmluve, uzavretej medzi zmluvnými stranami NAJSTROJE s.r.o., Nám. Sv. Anny 355/15, 911 01 Trenčín, IČO :47930284 a Obcou Pobedim, IČO 00311910 zo dňa 6.3.2020 22.05.2020 0 € NAJSTROJE S.R.O. pdf - 466,09 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 04.05.2020 0 € Slovak Telekom, a.s. pdf - 1590,65 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 04.05.2020 0 € Slovak Telekom, a.s. pdf - 1592,03 kB
Dodatok č. 1 zo dňa 17.4. 2020 k Poistnej zmluve č.2407382174 17.04.2020 0 € Generali Poisťovňa, a.s. pdf - 9096,96 kB
Dodatok k licenčnej zmluve 07.04.2020 0 € 3W Slovakia, s.r.o pdf - 2176,11 kB
Dohoda č. 20/10/060/57 17.03.2020 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom pdf - 3592,68 kB
Zmluva č. 520 014 16.03.2020 0 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf - 1766,43 kB
Poistná zmluva č.2407382174 12.03.2020 0 € Generali Poisťovňa, a.s. pdf - 8838,67 kB
Dodatok č. 1 Zmluve o poskytnutí služieb 09.03.2020 0 € ENIF, s.r.o pdf - 8077,45 kB
Príloha č. 1 Zmluvy č. L - 22/TDO/1997 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi cenník od 2.1.2020 06.03.2020 0 € Marius Pedersen, a.s. pdf - 1028,29 kB
Kúpna Zberný dvor Pobedim - obstaranie kontajnerov 06.03.2020 0 € NAJSTROJE S.R.O. pdf - 1641,12 kB
Nájomná zmluva 69782020 PD 26.02.2020 0 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime pdf - 960,16 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 04.02.2020 0 € Miestny spolok Slovenského červeného kríža pdf - 672,97 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 04.02.2020 0 € FK 1925 Pobedim pdf - 694,27 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 04.02.2020 0 € KK Pobedim, občianske združenie pdf - 693,56 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 04.02.2020 0 € TJ Sokol - ženy pdf - 687,63 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: