Obec Považany Obec Považany

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/386 743080 € 28.10.2019 IC Holding, s.r.o. Bytové domy Považany 2x12 b.j., súp.č.519,520
DF2019/385 1000 € 28.10.2019 Voluma Sk, s.r.o. Realizácia VO "Zníženie energ.nár.MŠ"
DF2019/384 117,72 € 28.10.2019 AJ Produkty, a.s. Kovová skriňa do ZOS
DF2019/383 28 € 28.10.2019 Sponka s.r.o. Kancelárske potreby OU
DF2019/382 584,53 € 28.10.2019 Lacho Milan, Podolie 955 Výmena ventilov kúren.na OU
DF2019/381 176,4 € 24.10.2019 PD Považie Považany Vývoz kontajnerov
DF2019/380 2653,56 € 22.10.2019 Záhrady a závlahy s.r.o. Drvenie BRO drvičom
DF2019/379 354,25 € 22.10.2019 Spoločný úrad samosprávy Náklady na stavebný poriadok III.štvrťok 2019
DF2019/378 596,74 € 17.10.2019 HP Elektro, Peter Hlatký LED pouličné svietidlá
DF2019/377 43,3 € 17.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Telef.poplatky ZOS
DF2019/376 0,59 € 17.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2019/375 290 € 16.10.2019 USEP - Viktor Uhlík Školenia a preskúšanie obsluhy NTL,kotolne
DF2019/374 300 € 16.10.2019 USEP - Viktor Uhlík Pravidelná odborná prehliadk RS plynu
DF2019/373 446 € 16.10.2019 USEP - Viktor Uhlík Pravidelná údržba plyn.zar. plynu v ZOS,byty 8 bj.
DF2019/372 313 € 16.10.2019 USEP - Viktor Uhlík Pravidelná údržba plyn.zar. plynu v KD, OU
DF2019/371 272 € 16.10.2019 USEP - Viktor Uhlík Pravidelná údržba plyn.zar.RS plynu v MŠ
DF2019/370 185,09 € 16.10.2019 Marius Pedersen Zber,preprava a uloženie odpadu
DF2019/369 24,38 € 16.10.2019 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2019/368 70 € 15.10.2019 Miroslav Súrovský Čistenie kanalizácie byty 8bj
DF2019/367 200,5 € 15.10.2019 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky-mobilné
DF2019/366 143,28 € 15.10.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 09/2019
DF2019/365 867,98 € 15.10.2019 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Opatrovateľská služba na základe zmluvy
DF2019/364 90 € 14.10.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií ZOS
DF2019/363 67,69 € 14.10.2019 Slovanet, a.s. Telef.popl. a Internet OU
DF2019/362 841,05 € 11.10.2019 Technické služby Vývoz smetných nádob 9/2019
DF2019/361 3972 € 10.10.2019 Ferex, s.r.o. Nitra Veľkokapacitné kontajnery 3 ks
DF2019/360 48 € 10.10.2019 SOMI, spol.s.r.o. Školenie pracovníkov
DF2019/359 106,8 € 10.10.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie KD
DF2019/358 637 € 09.10.2019 Mountfield SK, s.r.o. Radlica, valec rám/Príslušenstvo
DF2019/357 876,49 € 08.10.2019 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2019/356 170,5 € 07.10.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie OU
DF2019/355 630 € 07.10.2019 R-Centrum, Rudolf Jamobr Strava/Stretnutie dôchodcov
DF2019/354 73,49 € 07.10.2019 Marius Pedersen Zber,preprava a uloženie odpadu
DF2019/353 45,45 € 07.10.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie bytovka 519
DF2019/352 149,02 € 07.10.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie MŠ
DF2019/351 82,13 € 07.10.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2019/350 2215,19 € 07.10.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty
DF2019/349 300 € 04.10.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2019/348 96 € 04.10.2019 Reboz, s.r.o. Služby PO za 3.štvrť.2019
DF2019/347 84 € 04.10.2019 Billik Ladislav, Ing. - ABP Služby BOZP za 3.štvrť.2019
DF2019/346 26,4 € 04.10.2019 Poradca podnikateľa s.r.o Finančný spravodajca r. 2020
DF2019/345 864 € 02.10.2019 TOP okno TN, s.r.o. Plastové dvere a montáž do KD
DF2019/344 45 € 02.10.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2019/343 114,48 € 01.10.2019 Allianz Slov.poisťovňa Poistenie budov a majetku obce
DF2019/342 1610,51 € 01.10.2019 Allianz Slov.poisťovňa Poistenie budov a majetku obce
DF2019/341 1800 € 01.10.2019 Adamkovič Jozef Ing. Audit účtovnej závierky r. 2018
DF2019/340 1738,8 € 01.10.2019 Betfood, s.r.o. Celodenná strava klientov ZOS 9/2019
DF2019/339 150,6 € 30.09.2019 Komínsystém s.r.o. Kontrola a čistenie kom.telies na zariad.obce
DF2019/338 175 € 20.09.2019 Wolters Kluwer, s.r.o. Účtovníctvo ROPO a Obcí
DF2019/337 46,08 € 19.09.2019 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2019/336 12200 € 19.09.2019 IC Holding, s.r.o. Časť kúpnej ceny v súlade s bod.7.1 Kúpnej zmluvy
DF2019/335 24,38 € 18.09.2019 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2019/334 0,59 € 16.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2019/333 43,1 € 16.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Telef.poplatky ZOS
DF2019/332 70,62 € 16.09.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie KD
DF2019/331 259,3 € 16.09.2019 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2019/330 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/329 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/328 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/327 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/326 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/325 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/324 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/323 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/322 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/321 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/320 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/319 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/318 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/317 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/316 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/315 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/314 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/313 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/312 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/311 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/310 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/309 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/308 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/307 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/306 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/305 209,7 € 16.09.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok k odberu/bytovky 519,520
DF2019/304 209,79 € 16.09.2019 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky-mobilné
DF2019/303 164,4 € 16.09.2019 Elmiko Elektroakustika Oprava a údržba MR
DF2019/302 135 € 13.09.2019 PD Považie Považany Vývoz kontajnerov
DF2019/301 18 € 13.09.2019 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2019/300 18 € 13.09.2019 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2019/299 18 € 13.09.2019 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2019/298 36 € 13.09.2019 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2019/297 18 € 13.09.2019 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2019/296 821,9 € 12.09.2019 Technické služby Vývoz smetných nádob 8/2019
DF2019/295 53,06 € 12.09.2019 Trebatický Stanislav Ing. SHR Dunajské kamenivo/cesta
DF2019/294 127 € 12.09.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 08/2019
DF2019/293 68,92 € 10.09.2019 Slovanet, a.s. Telef.popl. a Internet OU
DF2019/292 224,28 € 10.09.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody byty 8bj.
DF2019/291 271,93 € 10.09.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody ZOS
DF2019/290 168,5 € 10.09.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody KD
DF2019/289 1117,45 € 10.09.2019 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2019/288 15 € 09.09.2019 Vida Jozef, Ing. Vyhodnotenie priorít Komunit.plánu soc.služieb
DF2019/287 949,2 € 09.09.2019 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Opatrovateľská služba na základe zmluvy
DF2019/286 258,56 € 09.09.2019 LESTECH Šiška Vladimír Oprava a údržba traktora
DF2019/285 133,04 € 09.09.2019 LESTECH Šiška Vladimír Oprava a údržba kosačiek
DF2019/284 496 € 09.09.2019 Miklovič Martin Oprava a údržba budovy KD/zárubne,dvere
DF2019/283 79,56 € 06.09.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií ZOS
DF2019/282 174,58 € 06.09.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie OU
DF2019/281 85,54 € 06.09.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2019/280 2215,19 € 06.09.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty
DF2019/279 29,05 € 05.09.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody OU
DF2019/278 418,7 € 04.09.2019 Progma,s.r.o. Tonery OU, servis -údržba PC
DF2019/277 240 € 04.09.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2019/276 138 € 02.09.2019 CBS spol.s.r.o Aerofoto - Jeseň 2019
DF2019/275 842,47 € 02.09.2019 HP Elektro, Peter Hlatký Oprava prípojkovej skrine na TJ
DF2019/274 234,16 € 02.09.2019 HP Elektro, Peter Hlatký Zapojenie elektroinšt. v KD
DF2019/273 25 € 02.09.2019 Projekt AMK s.r.o. Rozpočet a výkaz znižovanie energ.náročnosti MŠ
DF2019/272 1922,4 € 02.09.2019 Betfood, s.r.o. Celodenná strava klientov ZOS 8/2019
DF2019/271 391,02 € 02.09.2019 AJ Produkty, a.s. Kovové skrine do ZOS
DF2019/270 107,09 € 28.08.2019 UNIQA poisťovňa a.s. Poistenie budovy TJ
DF2019/269 162,01 € 28.08.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o. Várnice/Termoport do ZOS
DF2019/268 947,21 € 28.08.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o. Chladnička, gastronádoby do KD
DF2019/267 3,25 € 27.08.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádz.o zamestn.
DF2019/266 260,41 € 21.08.2019 PN print s.r.o. Tlač novín Naše Považany 3/19
DF2019/265 16,94 € 21.08.2019 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2019/264 195 € 21.08.2019 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2019/263 45 € 20.08.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2019/262 45 € 16.08.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií ZOS
DF2019/261 210,28 € 15.08.2019 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky-mobilné
DF2019/260 91 € 14.08.2019 Svitáč Oto Oprava dverí v byte 8 bj.
DF2019/259 114,84 € 14.08.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 07/2019
DF2019/258 938,24 € 12.08.2019 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2019/257 67,33 € 12.08.2019 Slovanet, a.s. Telef.popl. a Internet OU
DF2019/256 64,81 € 09.08.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie KD
DF2019/255 43,1 € 09.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Telef.poplatky ZOS
DF2019/254 0,59 € 09.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2019/253 976,43 € 08.08.2019 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Opatrovateľská služba na základe zmluvy
DF2019/252 625,5 € 07.08.2019 LESTECH Šiška Vladimír Krovinorez RXT
DF2019/251 178,84 € 07.08.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie OU
DF2019/250 2215,19 € 07.08.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty
DF2019/249 86,59 € 07.08.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2019/248 844,67 € 07.08.2019 Technické služby Vývoz smetných nádob 7/2019
DF2019/247 300 € 05.08.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2019/246 198,11 € 02.08.2019 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky-mobilné
DF2019/245 1927,8 € 01.08.2019 Betfood, s.r.o. Celodenná strava klientov ZOS 7/2019
DF2019/244 192 € 01.08.2019 Tilia - v.o.s. Skrinka, police do kancelárie OU
DF2019/243 45 € 01.08.2019 PD Považie Považany Vývoz kontajnerov
DF2019/242 91,2 € 31.07.2019 TEXO štúdio, spol. s r.o. Výroba označovacej tabule
DF2019/241 2186,4 € 30.07.2019 Ferex, s.r.o. Nitra Kontajnery, plastové
DF2019/240 45 € 25.07.2019 PD Považie Považany Vývoz kontajnerov
DF2019/239 24,38 € 24.07.2019 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2019/238 428 € 23.07.2019 PLANEO Elektro Pračka Crown, vysávač do ZOS
DF2019/237 523,83 € 23.07.2019 Spoločný úrad samosprávy Náklady na stavebný poriadok II.štvrťok 2019
DF2019/235 150 € 19.07.2019 Miklovič Martin Oprava a údržba stien a omietky na OU
DF2019/236 348 € 18.07.2019 Viktória - Hámor, s.r.o. Struny do kosačiek
DF2019/234 202,8 € 16.07.2019 BOMAT s.r.o. Veľké Orvište 380 Zhodnotenie separ. odpadu
DF2019/233 41,82 € 16.07.2019 IVES,org.pre inf.ver.spr. Ročná údržba programov matika
DF2019/232 109,3 € 16.07.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 06/2019
DF2019/231 834 € 12.07.2019 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Opatrovateľská služba na základe zmluvy
DF2019/230 0,59 € 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2019/229 43,1 € 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Telef.poplatky ZOS
DF2019/228 82,19 € 12.07.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie KD
DF2019/227 1314,74 € 11.07.2019 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2019/226 832,54 € 11.07.2019 Technické služby Vývoz smetných nádob 6/2019
DF2019/225 66,02 € 10.07.2019 Slovanet, a.s. Telef.popl. a Internet OU
DF2019/224 90 € 10.07.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií ihrisko
DF2019/223 311,04 € 10.07.2019 PD Považie Považany Vývoz kontajnerov
DF2019/222 606 € 10.07.2019 PK Transport s.r.o. Doprava Slovenská Ľupča/sklad CO + manipul.
DF2019/221 84,65 € 08.07.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2019/220 199,68 € 08.07.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie OU
DF2019/219 2215,19 € 08.07.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty
DF2019/218 149,02 € 04.07.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie MŠ
DF2019/217 265 € 04.07.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie MŠ
DF2019/216 240 € 04.07.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2019/215 215 € 04.07.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha elek. byty 8bj.
DF2019/214 45 € 04.07.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií ZOS
DF2019/213 300 € 04.07.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha elek.energie domy smútku
DF2019/212 300 € 04.07.2019 TENDERnet s.r.o. Licencia na softvér TENDERnet
DF2019/211 84 € 03.07.2019 Billik Ladislav, Ing. - ABP Služby BOZP za 2.štvrť.2019
DF2019/210 96 € 03.07.2019 Reboz, s.r.o. Služby PO za 2. štvrť.2019
DF2019/209 1857,6 € 01.07.2019 Betfood, s.r.o. Celodenná strava klientov ZOS 6/2019
DF2019/208 24,38 € 01.07.2019 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2019/207 300 € 27.06.2019 USEP - Viktor Uhlík Pravidelá údržba plyn.zar.RS plynu v OU,KD,ZOS
DF2019/206 75 € 27.06.2019 USEP - Viktor Uhlík Pravidelá údržba plyn.zar.RS plynu v MŠ
DF2019/205 44,78 € 25.06.2019 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2019/204 1840,8 € 25.06.2019 Best Workers, s.r.o. Stavebné práce na futbalovom ihrisku
DF2019/203 504 € 25.06.2019 Autodoprava Milan Bartovic Autobusová preprava - Stretnutie Viesok
DF2019/202 818,66 € 24.06.2019 Progma,s.r.o. Tonery OU, servis -údržba PC
DF2019/201 45 € 24.06.2019 PD Považie Považany Vývoz kontajnerov
DF2019/200 400 € 21.06.2019 N Y X s.r.o. Verejné obstarávanie /Mandát.zmluva 03/2019
DF2019/194 1233,83 € 21.06.2019 Technické služby Vývoz smetných nádob 5/2019
DF2019/199 118,93 € 19.06.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 05/2019
DF2019/198 225 € 18.06.2019 MABELL Art. s.r.o. Maľovanie na tvár/deň detí
DF2019/197 130 € 17.06.2019 Útulok Nádej Odovzdaní túlaví psi do útulku
DF2019/196 962,93 € 17.06.2019 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Opatrovateľská služba na základe zmluvy
DF2019/195 213,04 € 17.06.2019 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky-mobilné
DF2019/193 288 € 13.06.2019 TEXO štúdio, spol. s r.o. Tričká - Stretnutie Viesok
DF2019/192 736,8 € 12.06.2019 ENERCOM s.r.o. Tovar - detské ihrisko,sedačky
DF2019/191 1400 € 12.06.2019 VO-TOR s.r.o. Spracovanie vyjadrení a stanovísk "Zníž.ene.MŠ"
DF2019/190 0,59 € 11.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2019/189 43,1 € 11.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Telef.poplatky ZOS
DF2019/188 88,6 € 11.06.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie KD
DF2019/187 64,75 € 11.06.2019 Slovanet, a.s. Telef.popl. a Internet OU
DF2019/186 1235,92 € 10.06.2019 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2019/185 198,12 € 08.06.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie OU
DF2019/184 100,52 € 07.06.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2019/183 32,07 € 06.06.2019 Slovenská pošta, a.s. Predplatné časopisov MŠ, Knižnica
DF2019/182 2215,19 € 06.06.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty
DF2019/181 86,4 € 05.06.2019 PD Považie Považany Vývoz kontajnerov
DF2019/180 1954,8 € 03.06.2019 Betfood, s.r.o. Celodenná strava klientov ZOS 5/2019
DF2019/179 400 € 03.06.2019 N Y X s.r.o. Verejné obstarávanie /Mandát.zmluva 03/2019
DF2019/178 240 € 03.06.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2019/177 12 € 30.05.2019 Mestské kultúrne stred. Predplatné Novomestský spravodaj
DF2019/176 64,54 € 28.05.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie KD
DF2019/175 202 € 28.05.2019 PK Transport s.r.o. Odvoz separovaného odpadu/pneumatiky
DF2019/174 24,38 € 27.05.2019 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2019/173 77,4 € 27.05.2019 R-Centrum, Rudolf Jamobr Strava,občerstvenie/Voľba prezidenta 2.kolo
DF2019/172 628,99 € 27.05.2019 REATEK ONE, s.r.o. Prenájom atrakcií - Deň detí
DF2019/171 260,41 € 24.05.2019 PN print s.r.o. Tlač novín Naše Považany 2/19
DF2019/170 262 € 23.05.2019 PARCELA-Miroslav Dobiáš Geometrický plán/zameranie multif.ihriska
DF2019/169 45 € 23.05.2019 PD Považie Považany Vývoz kontajnerov
DF2019/168 30 € 23.05.2019 PK Transport s.r.o. Dovoz makadámu na ihrisko
DF2019/167 36 € 23.05.2019 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2019/166 387,16 € 17.05.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie plynu OU/výmena meradla
DF2019/165 152,36 € 17.05.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie plynu byty 8bj/výmena meradla
DF2019/164 834,42 € 17.05.2019 Technické služby Vývoz smetných nádob 4/2019
DF2019/163 120 € 16.05.2019 Miroslav Súrovský Čistenie kanalizácie byty 8bj
DF2019/162 153,28 € 16.05.2019 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky-mobilné
DF2019/161 20 € 16.05.2019 CONNECT- Ing. Zsolt Marczibal Osvedčovacia kniha na podpisy
DF2019/160 132,11 € 15.05.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 04/2019
DF2019/159 43,1 € 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Telef.poplatky ZOS
DF2019/158 0,59 € 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2019/157 93,28 € 13.05.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2019/156 181,04 € 13.05.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie OU
DF2019/155 69,11 € 10.05.2019 Slovanet, a.s. Telef.popl. a Internet OU
DF2019/154 104,5 € 10.05.2019 SLOVITRANS, s.r.o. Prevzatie a zhodnotenie stavebného odpadu
DF2019/153 853,9 € 10.05.2019 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2019/152 915,45 € 10.05.2019 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Opatrovateľská služba na základe zmluvy
DF2019/151 20,4 € 10.05.2019 Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu na verejné použitie
DF2019/150 277,2 € 09.05.2019 Marius Pedersen Zber,preprava a uloženie odpadu
DF2019/149 -36 € 07.05.2019 Topset Solutions s r.o. Aktualizácia dát katastra
DF2019/148 83,2 € 07.05.2019 PD Považie Považany Vývoz kontajnerov
DF2019/147 2215,19 € 07.05.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty
DF2019/146 186,89 € 07.05.2019 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2019/145 132,53 € 07.05.2019 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2019/144 300 € 06.05.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2019/143 1852,2 € 02.05.2019 Betfood, s.r.o. Celodenná strava klientov ZOS 4/2019
DF2019/142 420 € 02.05.2019 Made,spol.s.r.o. Ročná systémová podpora Urbis
DF2019/141 4976,04 € 02.05.2019 ROJA GROUP s.r.o. Hliníkové vchodové dvere do KD
DF2019/140 16,94 € 02.05.2019 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2019/139 1342,66 € 29.04.2019 HP Elektro, Peter Hlatký LED pouličné svietidlá
DF2019/138 43,78 € 26.04.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o. Tovar - krčahy do KD
DF2019/137 60,48 € 26.04.2019 PD Považie Považany Vývoz kontajnera
DF2019/136 114 € 26.04.2019 ELEKTROSERVIS, Marián Žarnovický Oprava pračky v ZOS
DF2019/135 5694,15 € 24.04.2019 IC Holding, s.r.o. Príprava na napojenie na VK/2x12 b.j.
DF2019/134 172,25 € 23.04.2019 Spoločný úrad samosprávy Náklady na stavebný poriadok I.štvrťrok 2019
DF2019/133 960 € 18.04.2019 TORVEL s.r.o. Vypracovanie žiadosti o dotáciu-Zvýš.energ.účinn.
DF2019/132 40 € 18.04.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2019/131 83,1 € 18.04.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie KD
DF2019/130 15,12 € 17.04.2019 Web House Priestor na maliserveri služby
DF2019/129 43,1 € 17.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Telef.poplatky ZOS
DF2019/128 0,59 € 17.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2019/127 64534 € 16.04.2019 SPORT SERVICE, s.r.o. Realizácia Viacúčelové ihrisko v obci
DF2019/126 100 € 16.04.2019 Štátna ochrana prírody Vypracov. potvrdenia Zvýšenie energ.účinn.budovy
DF2019/125 153,28 € 16.04.2019 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky-mobilné
DF2019/124 867,98 € 15.04.2019 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Opatrovateľská služba na základe zmluvy
DF2019/122 18 € 11.04.2019 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2019/121 150,48 € 11.04.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 3/2019
DF2019/120 789,79 € 11.04.2019 Technické služby Vývoz smetných nádob 3/2019
DF2019/118 102,66 € 08.04.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2019/117 778,6 € 08.04.2019 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2019/116 222,73 € 08.04.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie OU
DF2019/115 2215,19 € 08.04.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty
DF2019/112 240 € 05.04.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2019/114 960 € 04.04.2019 TORVEL s.r.o. Vypracovanie žiadosti o dotáciu-Zvýš.energ.účinn.
DF2019/113 40,64 € 04.04.2019 Allianz Slov.poisťovňa Poistenie zodpov.za škodu traktor
DF2019/111 149,02 € 04.04.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha elek. energie MŠ
DF2019/110 102,84 € 04.04.2019 GETOS, s.r.o. Zvislé dopravné značky
DF2019/109 36 € 03.04.2019 Topset Solutions s r.o. Aktualizácia dát katastra
DF2019/108 43 € 03.04.2019 Stelartv s.r.o, .Čachtice Poplatok za poskytnuté služby/ZOS
DF2019/107 550 € 02.04.2019 e-Gemini s.r.o. Externý manažment-Zníženie energ.nár. budovy MŠ
DF2019/106 29,4 € 02.04.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie zodpov.za škodu-traktor
DF2019/105 24,38 € 02.04.2019 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2019/104 77,4 € 02.04.2019 R-Centrum, Rudolf Jamobr Strava,občerstvenie/Voľba prezidenta 2.kolo
DF2019/103 18 € 02.04.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií-práca traktora ZOS
DF2019/99 96 € 01.04.2019 Reboz, s.r.o. Služby PO za 1.štvrť.2019
DF2019/102 1879,2 € 01.04.2019 Betfood, s.r.o. Celodenná strava klientov ZOS 3/2019
DF2019/101 270,38 € 01.04.2019 Hartmann - Rico spol.s.r.o. Dezinfekčné prípravky do ZOS
DF2019/100 104 € 01.04.2019 Billik Ladislav, Ing. - ABP Služby BOZP za 1.štvrť.2019
DF2019/98 178,32 € 29.03.2019 Pyroservis a.s. OZ Kontrola a servis has.príst.OU,KD,MŠ,ZOS,DS,byty
DF2019/97 40 € 28.03.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií ZOS
DF2019/96 5035,1 € 26.03.2019 Mountfield SK, s.r.o. Traktor XHTY, píla OM GST, olej.
DF2019/95 1680 € 25.03.2019 MS projekt, s.r.o. Projekt.dokum.-Zvýšenie energ.nár.budovy OU
DF2019/94 2745,36 € 22.03.2019 DOMBYTCENTRUM KD, s.r.o. Dodanie a montáž prípojky osvetlenia Multif.ihris.
DF2019/93 205 € 22.03.2019 Haládik Jozef Montáž regulácie tlaku v šachte ZŠ
DF2019/92 331,07 € 22.03.2019 Progma,s.r.o. Tonery OU, servis -údržba PC
DF2019/91 79,99 € 22.03.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií ZOS
DF2019/90 565,2 € 21.03.2019 ELMONT bezpečnostné a kamerové systémy Projektová dokumentácia "Prevencia kriminality"
DF2019/89 68,18 € 21.03.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie MŠ
DF2019/88 -401,62 € 20.03.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie KD
DF2019/87 3500 € 20.03.2019 ROJA GROUP s.r.o. Hlinikové vchodové dvere do KD
DF2019/86 77,4 € 19.03.2019 R-Centrum, Rudolf Jamobr Strava,občerstvenie/Voľba prezidenta 1.kolo
DF2019/85 153,28 € 18.03.2019 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky-mobilné
DF2019/84 0,59 € 15.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2019/83 43,63 € 15.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Telef.poplatky ZOS
DF2019/82 160,99 € 14.03.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 2/2019
DF2019/81 40 € 14.03.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2019/80 779,81 € 14.03.2019 Technické služby Vývoz smetných nádob 2/2019
DF2019/79 239,78 € 13.03.2019 AJ Produkty, a.s. Kancelárska kartotéka, 4 zásuv. pre OU
DF2019/78 820,5 € 13.03.2019 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Opatrovateľská služba na základe zmluvy
DF2019/77 36,5 € 13.03.2019 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Zdravotné a sociálne posudky soc.služby
DF2019/76 182,4 € 13.03.2019 Elmiko Elektroakustika Oprava a údržba MR
DF2019/75 690,73 € 12.03.2019 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2019/74 71,7 € 12.03.2019 Slovanet, a.s. Telef.popl. a Internet OU
DF2019/73 43 € 11.03.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody KD
DF2019/72 191,62 € 11.03.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie OU
DF2019/71 41,83 € 07.03.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody byty 8bj.
DF2019/70 53,46 € 07.03.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody ZOS
DF2019/69 2215,19 € 07.03.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty
DF2019/68 99,1 € 07.03.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2019/67 120 € 06.03.2019 Miroslav Súrovský Čistenie kanalizácie OU
DF2019/66 90 € 05.03.2019 Miroslav Súrovský Čistenie kanalizácie byty 8bj
DF2019/65 24,38 € 05.03.2019 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2019/64 10,46 € 05.03.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody OU
DF2019/63 100 € 04.03.2019 Denebola, s.r.o. Realizácia procesu VO-Rekonštr.soc.zar.telocv.ZŠ
DF2019/62 240 € 04.03.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2019/61 168 € 01.03.2019 HP Elektro, Peter Hlatký Revízia elek.zariadenia v ZOS
DF2019/60 178,54 € 01.03.2019 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2019/59 1760,4 € 01.03.2019 Betfood, s.r.o. Celodenná strava klientov ZOS 2/2019
DF2019/58 536,06 € 25.02.2019 Progma,s.r.o. Zariadenia UPS, monitor-OU, tlačiareň-ZOS,práce
DF2019/57 584,4 € 21.02.2019 Sepos, v.o.s. Údržba a prehliadka plyn.zar.OU,ZOS,byty,MŠ,KD
DF2019/56 93,47 € 21.02.2019 Sepos, v.o.s. Revízia a údržba plyn.zariad. byty 8bj.
DF2019/55 962,93 € 20.02.2019 Spoločný úrad samosprávy Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy
DF2019/54 79,99 € 19.02.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií ZOS
DF2019/53 148,48 € 18.02.2019 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky-mobilné
DF2019/52 767,52 € 18.02.2019 Technické služby Vývoz smetných nádob 1/2019
DF2019/51 0,59 € 14.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2019/50 43,1 € 14.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Telef.poplatky ZOS
DF2019/49 224,16 € 14.02.2019 Rozhlas a televízia Slovenska Služby poskytované RTV
DF2019/48 2135,39 € 14.02.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia VO, Prevádzka stožiar.2019
DF2019/47 68,77 € 12.02.2019 Slovanet, a.s. Telef.popl. a Internet OU
DF2019/46 106,73 € 11.02.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2019/45 2215,19 € 11.02.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty
DF2019/44 240 € 11.02.2019 PD Považie Považany Odhŕňanie snehu
DF2019/43 376 € 07.02.2019 LIM PO,sr.o. Čísla domov súpisné
DF2019/42 601,24 € 07.02.2019 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2019/41 300 € 07.02.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2019/40 211,3 € 07.02.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie OU
DF2019/39 636,85 € 07.02.2019 Progma,s.r.o. Tonery OU, servis -údržba PC
DF2019/38 176,4 € 06.02.2019 PN print s.r.o. Tlač novín Naše Považany 1/19
DF2019/37 24,38 € 05.02.2019 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2019/36 120 € 04.02.2019 SPORT SERVICE, s.r.o. Administ. spracov.k úprave rozp.Viacúčel.ihrisko
DF2019/35 1933,2 € 04.02.2019 Betfood, s.r.o. Celodenná strava klientov ZOS 1/2019
DF2019/34 72,91 € 31.01.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody byty 8bj.
DF2019/33 82,03 € 31.01.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody ZOS
DF2019/32 11,39 € 31.01.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody OU
DF2019/31 55,82 € 31.01.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vyúčtovanie vody KD
DF2019/30 132,36 € 29.01.2019 MARK-Miloš Marianek Údržba a servis žaluzií v ZOS
DF2019/29 55 € 28.01.2019 Ľubor Sevald Ročný servis plyn.kotla v ZOS
DF2019/28 40 € 28.01.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2019/27 88,4 € 25.01.2019 Inprost,s.r.o. Obecné noviny na rok 2019
DF2019/26 551,04 € 25.01.2019 Sepos, v.o.s. Revízia a údržba plyn.zariad. v MŠ
DF2019/25 38,4 € 24.01.2019 Slovgram Verejný prenos prostredn.MR
DF2019/24 117,6 € 21.01.2019 TEXO štúdio, spol. s r.o. Výroba označovacích tabúľ
DF2019/23 40 € 21.01.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií ZOS
DF2019/22 732 € 21.01.2019 PD Považie Považany Odhŕňanie snehu
DF2019/21 18 € 16.01.2019 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2019/20 18 € 16.01.2019 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2019/19 18 € 16.01.2019 Regional.združ.MO Str.Pov Školenie pracovníkov
DF2019/18 14,9 € 16.01.2019 Poradca podnikateľa s.r.o Doplatok Finančný spravodajca
DF2019/17 2215,19 € 15.01.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty
DF2019/16 153,28 € 15.01.2019 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky-mobilné
DF2019/15 149,02 € 15.01.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha elek. MŠ
DF2019/14 265 € 15.01.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha elek. MŠ
DF2019/13 1000 € 15.01.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha elek. KD, DS
DF2019/12 215 € 15.01.2019 ZSE Energia, a. s. Záloha elek. byty 8bj.
DF2019/11 57,6 € 14.01.2019 SH systém s r.o. Ročná údržba programov
DF2019/10 69,6 € 14.01.2019 IVES,org.pre inf.ver.spr. Ročná údržba programov
DF2019/9 0,59 € 11.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Internet.služby OU
DF2019/8 43,9 € 11.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Telef.poplatky ZOS
DF2019/7 25 € 10.01.2019 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2019/6 1005,08 € 10.01.2019 Progma,s.r.o. Zálohové systémy s prísl.,tonery OU
DF2019/5 460,32 € 10.01.2019 Weby Group, s.r.o. Webové sídlo-prevádzkové služby rok 2019
DF2019/4 12,9 € 10.01.2019 Slovanet, a.s. Telefonne poplatky -Internet 1/2019
DF2018/436 810,38 € 10.01.2019 Spoločný úrad samosprávy Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy
DF2018/435 786,11 € 10.01.2019 Technické služby Vývoz smetných nádob 12/2018
DF2018/434 53,46 € 10.01.2019 Slovanet, a.s. Telefonne poplatky 12/2018
DF2018/433 16,94 € 10.01.2019 Lindstrom s.r.o. Prenájom a čistenie rohoží OU
DF2018/432 218,08 € 10.01.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie OU
DF2018/431 108,02 € 10.01.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie ZOS
DF2018/430 196,09 € 10.01.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. blikačky
DF2018/429 879,14 € 10.01.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie MŠ
DF2018/428 407,1 € 10.01.2019 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. byty 8bj.
DF2019/3 60 € 08.01.2019 Miklovič Martin Oprava a údržba zariadenia na OU
DF2019/2 16,8 € 07.01.2019 Topset Solutions s r.o. Aktualizácia programov kataster
DF2018/427 40 € 07.01.2019 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2018/426 686,79 € 07.01.2019 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2018/425 300 € 07.01.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Vývoz odpadových vôd byty 8bj.
DF2018/424 10,08 € 04.01.2019 Web House Priestor na maliserveri služby
DF2019/1 57,6 € 03.01.2019 SOMI, spol.s.r.o. Ročná údržba programu mzdy
DF2018/423 84 € 02.01.2019 Billik Ladislav, Ing. - ABP Služby BOZP za 4.štvrť.2018
DF2018/422 96 € 02.01.2019 Reboz, s.r.o. Služby PO za 4.štvrť.2018
DF2018/421 362,4 € 02.01.2019 Spoločný úrad samosprávy Náklady na stavebný poriadok IV.štvrťok 2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: