Obec Považany Obec Považany

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/136 746,24 € 24.03.2020 Progma,s.r.o. Tonery do tlačiarní
DF2020/135 219,6 € 24.03.2020 Profitex.com s.r.o. Konštrukcia veľkonočné ozdoby
DF2020/134 58,66 € 20.03.2020 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2020/133 166,32 € 20.03.2020 Pyroservis a.s. OZ Revízie hasiacích prístrojov v zariadeniach
DF2020/132 90 € 16.03.2020 PD Považie Považany Vývoz fekálií KD
DF2020/131 199,5 € 16.03.2020 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky mobilné
DF2020/130 163,06 € 13.03.2020 Východoslovenská energetika, a.s. Spotreba elek.energie VO 2/2020
DF2020/129 915,48 € 13.03.2020 Technické služby Vývoz smetných nádob 2/2020
DF2020/128 139,63 € 12.03.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek. energie KD
DF2020/127 66,04 € 12.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Telef.poplatky ZOS
DF2020/126 0,59 € 12.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Internetové služby OU
DF2020/125 7,36 € 11.03.2020 FaxCopy, a.s. Kancelárske potreby OU
DF2020/124 66,34 € 11.03.2020 Slovanet, a.s. Telefónne poplatky 2/2020
DF2020/123 963 € 09.03.2020 Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Opatrovateľská služba na základe zmluvy
DF2020/122 696,78 € 06.03.2020 Kopaničiarska odp.spoloč. Zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2020/121 33 € 06.03.2020 Regional.združ.MO Str.Pov Publikácia Účtovné súvzťažnosti
DF2020/120 194,48 € 06.03.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie OU 2/2020
DF2020/119 115,02 € 06.03.2020 ZSE Energia, a. s. Vyúčtovanie elek.energie ZOS 2/2020
DF2020/118 116,4 € 06.03.2020 Elmiko Elektroakustika Oprava MR
DF2020/117 29,4 € 06.03.2020 Allianz Slov.poisťovňa Poistenie zodpovednosti za škodu

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: