Obec Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 41    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/782 584,64 € 31.12.2021 Leoprint s.r.o. Objednávame u Vás tlač Turňanských novín
DF2021/781 294 € 31.12.2021 INTA s.r.o. Fakturujeme Vám ochranný kontajner
DF2021/780 195,96 € 31.12.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 12/2021, kópie 12/2021
DF2021/779 164,58 € 31.12.2021 TOP SERVIS IT a.s. nájom tlačiarne 12/2021, kópie 12/2021
DF2021/778 3204,96 € 31.12.2021 Základná škola s materskou školou Samuela Timona strava klienti DSS 12/2021
DF2021/777 141,05 € 31.12.2021 Slovak Telekom a.s. telefón DSS,OcÚ 12/2021
DF2021/776 124,09 € 30.12.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,stočné OD č.29 19.6.2021-17.12.2021
DF2021/775 281,8 € 30.12.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,stočné KD č.86 19.6.-17.12.2021
DF2021/774 72,38 € 30.12.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,stočné ZS č.123 19.6.-17.12.2021
DF2021/773 18,53 € 30.12.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné,Kušnierovec č.404 10.6.-15.12.2021
DF2021/772 6,18 € 30.12.2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné Cintorín Tr.Turná 30.8.-20.12.2021
DF2021/771 19,8 € 30.12.2021 3WSlovakia s.r.o. aktualizácia softweru virtuálny cintorín
DF2021/770 25,2 € 27.12.2021 ERES property,s.r.o. Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 12/2021
DF2021/769 206,76 € 27.12.2021 Marius Pedersen a.s. zneškod. odpadu 200307 obj.odpad
DF2021/768 3198,6 € 27.12.2021 SAZOS s. r. o. Fakturujeme Vám servis VO
DF2021/767 260 € 22.12.2021 Ing.Vladimír Zubričaňák - služby Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme
DF2021/766 70,63 € 22.12.2021 Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná voda TJ Slovan 2.polrok 2021
DF2021/765 3200 € 21.12.2021 KASOČE s.r.o. Fakturujeme Vám za panelové hrobky
DF2021/764 500 € 21.12.2021 Novo Funding s.r.o. Fakturujeme Vám Rozvoj energetických služieb na
DF2021/763 117,5 € 21.12.2021 Invity,s.r.o. Objednávame u Vás grafické práce

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 41    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: